ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Problemele privind Știința Deschisă în Republica Moldova discutate de comunitatea academică

2019-12-13   Accesări: 940  Vizitatori unici: 605

La 12 decembrie 2019, s-a desfășurat masa rotundă cu genericul „Probleme ale Științei Deschise în Republica Moldova”. Evenimentul a fost organizat de Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale (IDSI) în parteneriat cu Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM), RENAM (National Research and Educational Network of Moldova) și Consorțiul REM (Resurse Electronice pentru Moldova).

Masa rotundă s-a axat pe explorarea provocărilor și oportunităților emergente cu impact asupra comunității științifice din Republica Moldova pentru a răspunde noii paradigme a Științei Deschise. Obiectivele propuse de organizatorii evenimentului au vizat provocările Științei Deschise pentru Republica Moldova, consolidarea eforturilor și colaborarea în realizarea obiectivelor Științei Deschise, inițiative ale Științei Deschise în Europa de Sud Est, utilizarea Instrumentului Bibliometric Național pentru evaluarea și monitorizarea revistelor și conferințelor științifice, finanțarea sferei cercetare-dezvoltare în Republica Moldova ș.a.

La eveniment au participat cercetători, manageri, redactori de reviste științifice, bibliotecari din 45 de instituții și organizații din sfera cercetare-dezvoltare. În numele Ministrului și Ministerului Economiei și Infrastructurii cu un mesaj de salut s-a adresat Oxana Rusanovschi, consultant principal al Direcției politici și reglementări în domeniul societății informaționale și economiei digitale al MEI, care a menționat că industria tehnologiei informației stă la baza dezvoltării științei și are o contribuție tot mai mare în dezvoltarea societății.

Masa rotundă a fost moderată de dr. Igor Cojocaru, directorul IDSI.

Participanții la masa rotundă au menționat necesitatea elaborării unor documente de politici naționale și instituționale privind Știința Deschisă, datele deschise, planul managementului datelor de cercetare, e-infrastructura de cercetare ș.a. Totodată, a fost remarcată necesitatea implicării plenare a ministerelor de resort, în primul rând a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, în aprobarea politicilor naționale care ar susține realizarea obiectivelor Științei Deschise privind eliminarea barierelor în implementarea Ştiinţei Deschise, implementarea publicării în Acces Deschis, consolidarea competenţei şi încrederii în practica Datelor Deschise, asigurarea integrităţii cercetării, dezvoltarea e-Infrastructurilor Deschise, implementarea ştiinţei participative. Reprezentații diverselor instituții și organizații, prezenți la eveniment, au atras atenția la necesitatea finanțării instituționale a organizațiilor din sfera cercetare-dezvoltare, colaborării în realizarea proiectelor privind Știința Deschisă, precum și susținerea continuității proiectelor derulate.

Prezentările de la eveniment pot fi accesate aici:

Transmisia online a lucrărilor mesei rotunde a fost asigurată de IDSI. Înregistrarea video a evenimentului poate fi accesată AICI
 

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: știința deschisă, masa rotunda
Ultima actualizare:  29-12-2019 23:58:18
Sursa:   IDSI 

 
1