ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Proiectul de lege privind utilizarea partajată a infrastructurii, consultat public

2013-05-27

Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor a expus pe pagina web pentru consultări publice proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege privind regimul juridic al infrastructurii asociate reţelelor de comunicaţii electronice, construirea şi utilizarea partajată a elementelor de infrastructură asociată.

În lipsa unei reglementări clare în acest domeniu, fiecare furnizor de reţele/servicii de comunicaţii electronice, şi-a construit propria reţea, aducând prejudiciu aspectului localităţilor şi investind ineficient mijloace financiare pentru lucrări de dezvoltare a reţelelor proprii. Prin promovarea acestei legi, autorii îşi propun să încurajeze utilizarea în comun a reţelelor de cablu, pilonilor, sistemelor radiante, nişelor şi cutiilor de distribuţie, să asigure accesul nerestricţionat al furnizorilor în clădiri şi o mai bună coordonare a lucrărilor tehnice, să protejeze mediul înconjurător şi să îmbunătăţească aspectul exterior al oraşelor şi satelor din ţară.

Proiectul de lege are drept scop ajustarea cadrului legislativ naţional la Directivele Europene. Prin aplicarea acestor prevederi se încurajează dezvoltarea reţelelor de comunicaţii electronice la nivel naţional, investiţiile în infrastructură şi concurenţa între furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice. Totodată, aplicarea unor principii clare de stabilire a tarifelor pentru exercitarea dreptului de acces pe proprietăţi, reduce cheltuielile de construire, instalare, înlocuire sau mutare a reţelelor de comunicaţii electronice şi ca urmare scad tarifele pentru consumatori.

Proiectul hotărîrii de Guvern Cu privire la aprobarea proiectului de lege privind regimul juridic al infrastructurii asociate reţelelor de comunicaţi electronice, construirea şi utilizarea partajată a elementelor de infrastructură asociată

NOTĂ INFORMATIVĂ la proiectul de lege privind regimul juridic al infrastructurii asociate reţelelor de comunicaţii electronice, construirea şi utilizarea partajată a elementelor

Proiectul de lege privind regimul juridic al infrastructurii asociate reţelelor de comunicaţii electronice, construirea şi utilizarea partajată a elementelor de infrastructură asociată

Sursa: www.mtic.gov.md

Categoria: Noutăţi TIC în Republica Moldova Cuvinte-cheie: politici, MTIC, legislatie
Ultima actualizare:  03-08-2015 14:38:02
Sursa: