ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Provocările actuale ale Republicii Moldova în domeniul dezvoltării și consolidării infrastructurii de cercetare

2019-04-15   Accesări: 678  Vizitatori unici: 482

La 11 aprilie curent, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” (USDC) a găzduit sesiunea de informare privind infrastructurile de cercetare în macro-regiunea Dunării. Evenimentul a avut loc în cadrul proiectului [email protected], care are drept scop facilitarea identificării și conectării actorilor socio-economici ai infrastructurilor de cercetare din regiunea Dunării.

Sesiunea a avut drept scop prezentarea activităților realizate în cadrul proiectului comunității, îmbunătățirea cunoașterii în dezvoltarea și consolidarea infrastructurilor științifice, precum și sporirea impactului socio-economic al acestora.

Având în vedere procesele de integrare în Spațiul European de Cercetare, precum și necesitatea realizării responsabilităților diferitor entități prevăzute de Codul cu privire la știință și inovare în acest domeniu, subiectul dezvoltării infrastructurilor științifice, precum și conectarea la cele disponibile în spațiul dunărean a captat atenția comunității științifice din țară. În acest context, sesiunea de informare a oferit o platformă de comunicare pentru Academia de Științe a Moldovei, reprezentată de președintele acesteia, academician Ion Tighineanu, Ministerul educației, culturii și cercetării, Dna Aliona Onofrei, Agenția Națională de Cercetare și Dezvoltare, Dl Dmitrii Parfentiev, conducători ai institutelor de cercetare și cercetători.

Dr. Martin Felix Gajdusek, liderul proiectului, a prezentat partenerii implicați și activitățile realizate în cadrul proiectului. Proiectul a produs un set de recomandări direcționate pentru fiecare categorie de actori implicați în ciclul de viață a infrastructurilor. Totodată, coordonatorul proiectului a prezentat platforma de evaluare a infrastructurilor, rezultatele activităților de instruire, precum și proiectele pilot realizate.

Prezentarea integrală poate fi accesată AICI.

La solicitarea consorțiului proiectului, dl Igor Serotila (USDC), în comun cu dr. Igor Cojocaru (Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale) au realizat un raport privind provocările actuale ale Republicii Moldova în domeniul dezvoltării și consolidării infrastructurii. 

Raportul relevă situația curentă a sistemului național de cercetare și inovare, caracteristicile benefice ale acestuia, dar și constrângerile și carențele existente. În cadrul raportului sunt prezentate principalele instrumente legislative și de politici care guvernează segmentul infrastructurii științifice. Autorii relevă că în perioada 2007-2014, investițiile în infrastructura de cercetare au constituit 2 milioane de euro, oferite organizațiilor în diverse apeluri naționale și internaționale. Totodată, sunt prezente câteva practici naționale care au influențat pozitiv dezvoltarea și consolidarea infrastructurilor științifice.

În lumina pregătirii documentelor strategice ale domeniilor cercetării și inovării, autorii consideră oportun stabilirea infrastructurii de cercetare drept prioritate, precum și sprijinirea în continuare a practicilor care contribuie la evoluția acestui segment.

Raportul integral poate fi accesat AICI.

Raluca Ciobotaru, reprezentantul Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) în cadrul proiectului, a prezentat evoluția infrastructurilor de cercetare în România, precum și platforma ERRIS.

Prezentarea integrală poate fi accesată AICI.

Informații suplimentare privind infrastructurile de cercetare disponibile în Spațiul European de Cercetare poate fi accesat pe pagina USDC, la compartimentul internațional. 

Categoria: Evenimente Cuvinte-cheie: [email protected], infrastructuri de cercetare
Ultima actualizare:  20-04-2019 21:16:05
Sursa:   Site-ul web al Universității de Stat Dimitrie Cantemir 

 
0