ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Publicații 2020


 Articole din reviste științifice din Republica Moldova – 7

       categoria B – 3 

1.     CUCIUREANU, Gheorghe, PIŞCENCO, Marina, CALLO, Tatiana, DANILIUC, Aliona, MINCIUNĂ, Vitalie. Tendințe în Atestarea personalului științific și științifico-didactic din Republica Moldova în anul 2019. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2020, nr. 1(56), pp. 17-26. ISSN 1857-0461. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4091558

2.        UNGUREANU, Elena. Un fenomen al culturii digitale: internet-memele. In: Dialogica: revistă de studii culturale și literatură. 2020, nr. 2, pp. 89-96. ISSN 1857-2537.

3.     LUPU, Viorica, ȚURCAN, Nelly. Modele ale ciclului de viață al datelor de cercetare In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria „Științe Sociale”. 2020, nr. 3(133), pp. 53-59. ISSN 1814-3199. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3886720

 

       categoria C – 4

4.    CUCIUREANU, Gheorghe, COJOCARU, Igor, MINCIUNĂ, Vitalie, MANIC, Stelian, MANIC, Ludmila. Concursul propunerilor de proiecte „Program de stat 2020-2023” – un nou pas spre disoluţia știinţei din Republica Moldova? In: Intellectus. 2020, nr. 1-2, pp. 116-126. ISSN 1810-7079.

5.       GRECU, Mihai. E-Infrastructura de date științifice – un deziderat pentru cercetări științifice de performanță In: Intellectus. 2020, nr 3-4, pp. 103-112.  ISSN 1810-7079.

6.         GRECU, Mihai. Provocări privind e-Guvernarea în Europa de Est: Cazul Republicii Moldova. In: Intellectus. 2020, nr. 1-2, pp. 139-147. ISSN 1810-7079.

7.      MANIC, Stelian, CUCIUREANU, Gheorghe. Schimbări în conceptul studiilor doctorale la nivel european. In: Revista de Studii Interdisciplinare „Constantin Stere”. 2020 (în curs de publicare). ISSN 2457-5550.

 

Articole în volumele manifestărilor științifice de peste hotare – 1

1.   COJOCARU, Irina, COJOCARU, Igor. Social Media Use to Enable Better Research Visibility. In: Central and Eastern European eDem and eGov Days . 21 septembrie 2020, Budapesta. Viena, Austria: Facultas Verlags- und Buchhandels, 2020, pp. 443-452. ISBN 978-3-7089-1956-0. DOI: https://doi.org/10.24989/ocg.338.35

 

Articole în monografii și culegeri – 2

1.   ȚURCAN, Nelly. Analiza bibliometrică ca metodă de evaluare a activității specialistului din domeniul infodocumentar (Aniversarea de 65 de ani a doamnei Ludmila Corghenci). In: Ludmila Corghenci: Omul din Templul Cărții și Științei: Monografie bibliografică. Chișinău: BNRM, 2020, pp. 32-48. ISBN 798-9975-3425-6-8.

2.    ȚURCAN, Nelly. Lectura în contextul mișcării Știința Deschisă. In: Lectura și scările: Culegere de articole. Chișinău: Prut Internațional, 2020, pp. 64-85. ISBN 978-9975-54-398-9. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3695066

 

 Teze (Rezumate) în volumele manifestărilor științifice internaționale din Republica Moldova – 1

1.    ȚURCAN, Nelly. Practica bazată pe dovezi în cercetarea infodocumentară. In: Conferința științifică internațională „Școala internațională de metodologie în științele socio-umane”, ediția a 4-a. Universitatea de Stat din Moldova, 19-20 noiembrie 2020, Chişinău. Chișinău: Universitatea de Stat din Moldova, 2020, pp. 105-106. ISBN 978-9975-152-62-4.

 

Articole de popularizare a ştiinţei – 26

1.    CUCIUREANU, Gheorghe. Incompetenţa şi frauda – elemente definitorii ale organizării ştiinţei în Republica Moldova? [online]. Blog Gheorghe Cuciureanu, 04 ianuarie 2020. Disponibil: https://cuciureanul.wordpress.com/2020/01/04/incompetenta-si-frauda-elemente-definitorii-ale-organizarii-stiintei-in-republica-moldova/ Portalul Moldova Nouă. 04 ianuarie 2020. Disponibil: http://moldova9.com/gheorghe-cuciureanu-incompetenta-si-frauda-elemente-definitorii-ale-organizarii-stiintei-in-republica-moldova/

2.     CUCIUREANU, Gheorghe. Redistribuirea finanțării „Programului de stat 2020-2023” pe priorități: după care criterii? [online]. Blog Gheorghe Cuciureanu, 04 ianuarie 2020. Disponibil: https://cuciureanul.wordpress.com/2020/01/04/redistribuirea-finantarii-programului-de-stat-2020-2023-pe-prioritati-dupa-care-criterii/

3.  CUCIUREANU, Gheorghe. Structura finanțării „Programului de stat 2020-2023” [online]. Pagina web „PRO-TEST”, 27 ianuarie 2020. Disponibil: https://protestmd.wordpress.com/2020/01/27/structura-finantarii-programului-de-stat-2020-2023/

4.       CUCIUREANU, Gheorghe. Declarația (ex)angajaților Institutului de Dezvoltare a Societății Informaționale cu privire la situația din sectorul de cercetare și din instituție [online]. Blog Gheorghe Cuciureanu, 02 martie 2020. Disponibil: https://cuciureanul.wordpress.com/2020/03/02/declaratia-exangajatilor-institutului-de-dezvoltare-a-societatii-informationale-cu-privire-la-situatia-din-sectorul-de-cercetare-si-din-institutie/

5. CUCIUREANU, Gheorghe. Ion Chicu – evaluator al științei?! [online]. Pagina web „PRO-TEST”, 06 martie 2020. Disponibil: https://protestmd.wordpress.com/2020/03/06/ion-chicu-evaluator-al-stiintei/

6. CUCIUREANU, Gheorghe. O nouă rundă cu... prim-ministrul [online]. Pagina web „PRO-TEST”, 06 martie 2020. Disponibil: https://protestmd.wordpress.com/2020/03/06/o-noua-runda-cu-primul-ministru/

7.       CUCIUREANU, Gheorghe. Raportul ANCD ca reflectare a „acțiunilor de performanță în anul care s-a scurs” [online]. Pagina web „PRO-TEST”, 10 martie 2020. Disponibil: https://protestmd.wordpress.com/2020/03/10/raportul-ancd-ca-reflectare-a-actiunilor-de-performanta-in-anul-care-s-a-scurs/

8.  CUCIUREANU, Gheorghe. Care va fi finanțarea științei în anul 2020? [online]. Blog Gheorghe Cuciureanu, 12 martie 2020. Disponibil: https://cuciureanul.wordpress.com/2020/03/12/care-va-fi-finantarea-stiintei-in-anul-2020/

9.     CUCIUREANU, Gheorghe. Coronavirusul arată… importanța finanțării instituționale (semnificative) a științei [online]. Blog Gheorghe Cuciureanu, 25 martie 2020. Disponibil: https://cuciureanul.wordpress.com/2020/03/25/coronavirusul-arata-importanta-finantarii-institutionale-semnificative-a-stiintei/

10.     CUCIUREANU, Gheorghe. Câţi din directorii de proiecte ştiinţifice naţionale sunt prezenți în IBN, Scopus şi Google Scholar? [online]. Blog Gheorghe Cuciureanu, 12 aprilie 2020. Disponibil: https://cuciureanul.wordpress.com/2020/04/12/cati-din-directorii-de-proiecte-stiintifice-nationale-sunt-in-ibn-scopus-si-google-scholar/

11.    CUCIUREANU, Gheorghe. Care sunt cei mai citaţi directori de proiecte ştiinţifice naţionale? [online]. Blog Gheorghe Cuciureanu, 15 aprilie 2020. Disponibil: https://cuciureanul.wordpress.com/2020/04/15/care-sunt-cei-mai-citati-directori-de-proiecte-stiintifice-nationale/

12.   CUCIUREANU, Gheorghe. Cei mai performanți 50 cercetători din Republica Moldova (versiunea WoS) [online]. Blog Gheorghe Cuciureanu, 07 mai 2020. Disponibil: https://cuciureanul.wordpress.com/2020/05/07/cei-mai-performanti-50-cercetatori-din-republica-moldova-versiunea-wos/

13.      CUCIUREANU, Gheorghe. Ce semnifică „recomandarea” de a demisiona adresată preşedintelui Academiei de Științe a Moldovei (sondaj) [online]. Pagina web „PRO-TEST”, 08 mai 2020. Disponibil: https://protestmd.wordpress.com/2020/05/08/ce-semnifica-recomandarea-de-a-demisiona-adresata-presedintelui-academiei-de-stiinte-a-moldovei-sondaj/

14.    CUCIUREANU, Gheorghe. Și totuși, ce nu a fost bine în organizarea concursului propunerilor de proiecte „Program de stat 2020-2023”? [online]. Blog Gheorghe Cuciureanu, 01 august 2020. Disponibil: https://cuciureanul.wordpress.com/2020/08/01/si-totusi-ce-nu-a-fost-bine-in-organizarea-concursului-propunerilor-de-proiecte-program-de-stat-2020-2023/

15.    CUCIUREANU, Gheorghe. Modificări în condițiile de acordare a burselor de merit doctoranzilor: una caldă, două reci [online]. Pagina web „PRO-TEST”, 02 august 2020. Disponibil: https://protestmd.wordpress.com/2020/08/02/modificari-in-conditiile-de-acordare-a-burselor-de-merit-doctoranzilor-una-calda-doua-reci/

16.    CUCIUREANU, Gheorghe. Despre Inițiativa privind Accesul deschis la publicațiile științifice [online]. Blog Gheorghe Cuciureanu, 23 august 2020. Disponibil: https://cuciureanul.wordpress.com/2020/08/23/despre-initiativa-privind-accesul-deschis-la-publicatiile-stiintifice/

17.  CUCIUREANU, Gheorghe. Loteria este mai bună decât incompetența și frauda! [online]. Blog Gheorghe Cuciureanu, 06 septembrie 2020. Disponibil: https://cuciureanul.wordpress.com/2020/09/06/loteria-este-mai-buna-decat-incompetenta-si-frauda/

18.  CUCIUREANU, Gheorghe. Comunitatea științifică a susținut reforma din cercetare? [online]. Blog Gheorghe Cuciureanu, 26 octombrie 2020. Disponibil: https://cuciureanul.wordpress.com/2020/10/26/comunitatea-stiintifica-a-sustinut-reforma-din-cercetare/

19.    CUCIUREANU, Gheorghe. Dinamica publicațiilor științifice din Republica Moldova: Europa și investițiile fac diferența [online]. Blog Gheorghe Cuciureanu, 10 noiembrie 2020. Disponibil: https://cuciureanul.wordpress.com/2020/11/10/dinamica-publicatiilor-stiintifice-din-republica-moldova-europa-si-investitiile-fac-diferenta/ Portalul Moldova Nouă. 10 noiembrie 2020. Disponibil: http://moldova9.com/gheorghe-cuciureanu-despre-dinamica-publicatiilor-stiintifice-din-republica-moldova-europa-si-investitiile-fac-diferenta/

20.     CUCIUREANU, Gheorghe. Laureații Premiilor Academiei de Științe „văzuți” de către Instrumentul Bibliometric Național [online]. Blog Gheorghe Cuciureanu, 14 noiembrie 2020. Disponibil: https://cuciureanul.wordpress.com/2020/11/14/laureatii-premiilor-academiei-de-stiinte-vazuti-de-catre-instrumentul-bibliometric-national/

21.   CUCIUREANU, Gheorghe. Potențialul științific uman din Republica Moldova în date statistice [online]. Blog Gheorghe Cuciureanu, 27 noiembrie 2020. Disponibil: https://cuciureanul.wordpress.com/2020/11/27/potentialul-stiintific-uman-din-republica-moldova-in-date-statistice/  Pagina web ANACEC, 27 noiembrie 2020. Disponibil: https://anacec.md/ro/news/poten%C8%9Bialul-%C8%99tiin%C8%9Bific-uman-din-republica-moldova-%C3%AEn-date-statistice?fbclid=IwAR0z_URyqaBaqLzqmdugdCagVHX7mY56VpDG-lpM6Z7LWWmW9qm_f0VdaQI

22.  CUCIUREANU, Gheorghe. Uniunea Europeană consolidează Spațiul European de Cercetare [online]. Pagina web IDSI, 05 decembrie 2020. Disponibil: https://idsi.md/ue-consolideaza-spatiul-european-de-cercetare /

23.    CUCIUREANU, Gheorghe. „Covid-19” – cuvânt cheie în asigurarea succesului în ultima competiție de proiecte CDI? [online]. Blog Gheorghe Cuciureanu, 11 decembrie 2020. Disponibil: https://cuciureanul.wordpress.com/2020/12/11/covid-19-cuvant-cheie-in-asigurarea-succesului-in-ultima-competitie-de-proiecte-cdi/

24. CUCIUREANU, Gheorghe. Un nou suflu Spațiului European de Cercetare? [online]. Blog Gheorghe Cuciureanu, 12 decembrie 2020. Disponibil: https://cuciureanul.wordpress.com/2020/12/12/un-nou-suflu-spatiului-european-de-cercetare/

25.    CUCIUREANU, Gheorghe. „Decalogul publicării” unui articol într-o revistă științifică din Republica Moldova [online]. Pagina web „PRO-TEST”, 12 decembrie 2020. Disponibil: https://protestmd.wordpress.com/2020/12/12/decalogul-publicarii-unui-articol-intr-o-revista-stiintifica-din-republica-moldova/

26. CUCIUREANU, Gheorghe. Este Raportul de similitudini o salvare de plagiat? [online]. Blog Gheorghe Cuciureanu, 14 decembrie 2020. Disponibil: https://cuciureanul.wordpress.com/2020/12/14/este-raportul-de-similitudini-o-salvare-de-plagiat/ 

 

 


Ultima actualizare:  29-12-2021 21:48:33
Sursa:    IDSI

Social plugin

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova