ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Publicații 2021


 Articole în alte reviste editate în străinătate - 1

1.    CRECU, Mihai, DICUSAR, Ion. 1Influensce of the economic gapon the level of e-government in the developing countres – Republic of Moldova”. In: Pro Publico Bono – Public Administration. 2021, vol. 9, nr. 1, pp. 16-29. ISSN 2063-9058. DOI: http://doi.org/10.32575/ppb.2021.1.2

 

Articole din reviste științifice din Republica Moldova – 3

             categoria B – 3

1.         CUCIUREANU, Gheorghe. Organizarea concursurilor de proiecte de cercetare în Republica Moldova: mai bine loterie decât incompetență și părtinire. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2021, nr. 2(61), pp. 37-47. ISSN 1857-0461. https://doi.org/10.52673/18570461.21.2-61.01

2.         GRECU, Mihai. Drumul spinos al tranziției spre o societate informațională. In: Intellectus. 2020, nr. 1-2, pp. 105-116. ISSN 1810-7079.

3.         GUZUN, Mihail, COJOCARU, Igor, BOTNARU, Viorica. Asigurarea calității în domeniul cercetărilor de laborator prin aplicarea cerințelor standardului ISO/IEC 17025:2017. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2021, nr. 1(60), pp. 12-22. ISSN 1857-0461.

 

Articole în volumele manifestărilor științifice (naționale/internaționale) - 2

1.           CUCIUREANU, Gheorghe, CÎRLIG, Cornelia. Științele educației în contextul sistemului de cercetare-dezvoltare din Republica Moldova. In: Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane. Ediția 1, Vol.1, 5-6 iunie 2021, Chişinău. Chişinău: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol, 2021, pp. 35-45. ISBN 978-9975-76-345-5.

2.           CUCIUREANU, Gheorghe. Științele juridice în contextul sistemului de cercetare-dezvoltare din Republica Moldova. In: 30 de ani de reformă economică prin inovare și competitivitate spre progres economic: Lucrările conferinței științifice internaționale. Chişinău: Academia de Studii Economice din Moldova, 24-25 septembrie 2021 (în curs de apariție)

 

Teze (Rezumate) în volumele manifestărilor științifice din Republica Moldova – 1

1.         ȚURCAN, Nelly. Elaborarea politicilor privind Știința Deschisă la nivel național și instituțional: In: Conferința științifică națională cu participare internațională „Integrare prin Cercetare şi Inovare”, dedicată aniversării a 75-a a Universității de Stat din Moldova, 10-11 noiembrie 2021. Științe umanistice. Științe sociale. Științe economice. Chișinău: CEP USM, 2021, pp. 149-151. ISBN 978-9975-152-48-8.

Articole de popularizare a ştiinţei – 17

1.         CUCIUREANU, Gheorghe. Cum să (nu) atribui calificative tezelor de doctorat [online]. Blog Gheorghe Cuciureanu, 04 februarie 2021. Disponibil: https://cuciureanul.wordpress.com/2021/02/04/cum-sa-nu-atribui-calificative-tezelor-de-doctorat/#more-1892

2.         CUCIUREANU, Gheorghe. Și iar despre aprobarea conducătorilor de doctorat [online]. Blog Gheorghe Cuciureanu, 06 februarie 2021. Disponibil: https://cuciureanul.wordpress.com/2021/02/06/si-iar-despre-aprobarea-conducatorilor-de-doctorat/

3.         CUCIUREANU, Gheorghe. Câți cercetători sunt în Republica Moldova (versiunea ANCD) [online]. Blog Gheorghe Cuciureanu, 13 februarie 2021. Disponibil: https://cuciureanul.wordpress.com/2021/02/13/cati-cercetatori-sunt-in-republica-moldova-versiunea-ancd/

4.         CUCIUREANU, Gheorghe. Republica Moldova și clasamentele QS al universităților [online]. Blog Gheorghe Cuciureanu, 07 martie 2021. Disponibil: https://cuciureanul.wordpress.com/2021/03/07/republica-moldova-si-clasamentele-qs-al-universitatilor/

5.  CUCIUREANU, Gheorghe. Despre științele educației în Republica Moldova [online]. Blog Gheorghe Cuciureanu, 05 iunie 2021. Disponibil: https://cuciureanul.wordpress.com/2021/06/05/despre-stiintele-educatiei-in-republica-moldova/

6. CUCIUREANU, Gheorghe. La selectarea granturilor doctorale [online]. Blog Gheorghe Cuciureanu, 15 iunie 2021. Disponibil: https://cuciureanul.wordpress.com/2021/06/15/la-selectarea-granturilor-doctorale/

7.         CUCIUREANU, Gheorghe. Cum să publici într-o revistă științifică din R. Moldova (modalitatea 2) [online]. Blog Gheorghe Cuciureanu, 25 iunie 2021. Disponibil: https://cuciureanul.wordpress.com/2021/06/25/cum-sa-publici-intr-o-revista-stiintifica-din-r-moldova-modalitatea-2/

8.     CUCIUREANU, Gheorghe. Științele juridice - cel mai atractiv domeniu pentru doctorat?! [online]. Blog Gheorghe Cuciureanu, 30 iunie 2021. Disponibil: https://cuciureanul.wordpress.com/2021/06/30/stiintele-juridice-domeniul-cu-crestere-rapida-a-titlurilor-conferite-sau-cel-mai-atractiv-domeniu-pentru-doctorat/

9. CUCIUREANU, Gheorghe. Cât se poate de plagiat? [online]. Blog Gheorghe Cuciureanu, 06 iulie 2021. Disponibil: https://cuciureanul.wordpress.com/2021/07/06/cat-se-poate-de-plagiat/

10.      CUCIUREANU, Gheorghe. Vitalie Minciună - omul căruia îi pasă de știința din Republica Moldova [online]. Blog Gheorghe Cuciureanu, 25 august 2021. Disponibil: https://cuciureanul.wordpress.com/2021/08/25/vitalie-minciuna-omul-caruia-ii-pasa-de-stiinta-din-republica-moldova/

11.      CUCIUREANU, Gheorghe. Ce ar fi un nucleu de cercetători științific în Republica Moldova? [online]. Blog Gheorghe Cuciureanu, 03 septembrie 2021. Disponibil: https://cuciureanul.wordpress.com/2021/09/03/ce-ar-fi-un-nucleu-de-cercetatori-stiintifici-in-republica-moldova/

12.      CUCIUREANU, Gheorghe. Loteria ca instrument de împărțire a fondurilor în cercetare-dezvoltare [online]. Blog Gheorghe Cuciureanu, 06 septembrie 2021. Disponibil: https://cuciureanul.wordpress.com/2021/09/06/loteria-ca-instrument-de-impartire-a-fondurilor-in-cercetare-dezvoltare/

13.      CUCIUREANU, Gheorghe. Iar au venit experți europeni. De data asta se va ține cont de sfaturile lor? [online]. Blog Gheorghe Cuciureanu, 05 octombrie 2021. Disponibil: https://cuciureanul.wordpress.com/2021/10/05/iar-au-venit-experti-europeni-de-data-asta-se-va-tine-cont-de-sfaturile-lor/

14.      CUCIUREANU, Gheorghe. Cercetarea științifică devine un hobby în Republica Moldova? [online]. Blog Gheorghe Cuciureanu, 11 octombrie 2021. Disponibil: https://cuciureanul.wordpress.com/2021/10/11/cercetarea-stiintifica-devine-un-hobby-in-republica-moldova/

15.      CUCIUREANU, Gheorghe. O propunere adresată Academiei de Științe [online]. Blog Gheorghe Cuciureanu, 11 octombrie 2021. Disponibil: https://cuciureanul.wordpress.com/2021/10/11/o-propunere-adresata-academiei-de-stiinte/

16.      CUCIUREANU, Gheorghe. Cinci oameni de știință au fost decorați cu Ordinul Republicii [online]. Blog Gheorghe Cuciureanu, 19 octombrie 2021. Disponibil: https://cuciureanul.wordpress.com/2021/10/19/cinci-oameni-de-stiinta-au-fost-decorati-cu-ordinul-republicii/

17.      CUCIUREANU, Gheorghe. Fenomenul plagiatului în Republica Moldova [online]. Blog Gheorghe Cuciureanu, 21 noiembrie 2021. Disponibil: https://cuciureanul.wordpress.com/2021/11/21/fenomenul-plagiatului-in-republica-moldova/

 

Rapoarte/comunicări publice orale în cadru evenimentelor științifice

1.    CUCIUREANU, Gheorghe. Raportul „Științele educației în contextul sistemului de cercetare-dezvoltare din Republica Moldova” la Conferința științifică internațională „Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane”. Ediția 1, 5 iunie 2021, Chişinău, Universitatea de Stat din Tiraspol

2.           CUCIUREANU, Gheorghe. Raportul „Fenomenul furtului intelectual în Republica Moldova” la webinarul „Plagiatul și drepturile de autor” în cadrul INFOINVENT-2021.  19 noiemrbie 2021, Chişinău, AGEPI.

3.      CUJBA, Rodica. Raport „Роль научного сотрудничества в контексте глобализации", XIX Международная научно-техническая конференция „НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ И ПРОИЗВОДСТВЕ”, Рязанский Политехнический Университет, 14-17 апреля 2021.

4.          ȚURCAN, Nelly. Elaborarea politicilor privind Știința Deschisă la nivel național și instituțional. NI4OS-Europe National Capacity Building Training Event in the Domain of Open Science for Moldova. 22 aprilie 2021

5.        ȚURCAN, Nelly. Elaborarea politicilor privind Știința Deschisă la nivel național și institutional. Instrumente ale Științei Deschise pentru cercetători. Online, USM, 20 mai 2021

6.           ȚURCAN, Nelly. Elaborarea politicilor privind Știința Deschisă la nivel național și instituțional: In: Conferința științifică națională cu participare internațională „Integrare prin Cercetare şi Inovare”, dedicată aniversării a 75-a a Universității de Stat din Moldova, 10-11 noiembrie 2021.

7.        ȚURCAN, Nelly. Nelly Țurcan: „Licențe Creative Commons licenses”. NI4OS-Europe National End-Users Training Event successfully took place in Moldova, November 18, 2021

8.           ȚURCAN, Nelly. Către o Știință Deschisă în Republica Moldova: opinii și atitudini. 28 octombrie 2021, Masa rotundă online „Accesul Deschis – contează modul în care deschidem cunoașterea”


Ultima actualizare:  29-12-2021 21:40:51
Sursa:  

Social plugin

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova