ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Publicații 2022

Accesări: 598  Vizitatori unici: 421

Culegeri de articole – 1 

 1. Știința Deschisă în Republica Moldova = Open Science in the Republic of Moldova: Conferința științifică națională, Ediția a 2-a, 27-28 octombrie 2022, Chișinău / comitetul științific: Nelly Țurcan (președinte) [et al.]; comitetul de organizare: Nelly Țurcan (președinte) [et al.]. Chișinău: Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, 2022. Disponibil: https://idsi.md/stiinta-deschisa-in-rm-editia-2 

Alte publicaţii ştiinţifice din Republica Moldova – 2 

 1. COȘULEANU, Ion, GRECU, Mihai, ȚURCAN, Nelly. Studiu privind organizarea și desfășurarea campaniilor de reducere a decalajului digital și de dezvoltare a competențelor digitale. Chișinău : Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, 2023. ISBN 978-9975-3564-6-6 (PDF). https://doi.org/10.57066/idsi.23.1
 2. GRECU, Mihai, COȘULEANU, Ion, COJOCARU, Igor. Indicatori ai dezvoltării societății informaționale în Republica Moldova. Chişinău: [s. n.], 2022. ISBN: 978-9975-3555-9-9. https://doi.org/10.57066/idsi.22.1

Articole în reviste științifice din Republica Moldova – 2 

 • categoria B – 2 
 1. CUCIUREANU, Gheorghe. Realizarea proiectelor Erasmus+ în Republica Moldova: studiu de caz . In: Intellectus. 2022, nr. 2, pp. 5-20. ISSN 1810-7079. https://doi.org/10.56329/1810-7087.22.2.01
 2. MANIC, Stelian, CUCIUREANU, Gheorghe. Studiile doctorale în Republica Moldova: noi mecanisme, noi provocări. In: Moldoscopie. 2022, nr. 1(96), pp. 117-128. ISSN 1812-2566. https://doi.org/10.52388/1812-2566.2022.1(96).11

Articole în reviste de peste hotare – 3 

 • Articole în reviste din WoS – 1
 1. ŢURCAN, Nelly, CUCIUREANU, Gheorghe, CUJBA, Rodica, LUPU, Viorica, CHERADI, Natalia, COJOCARU, Igor. Perception of Open Science in the Scientific Community of the Republic of Moldova. In: Postmodern Openings. 2022, nr. 4(13), pp. 294-334. ISSN 2068-0236. DOI: https://doi.org/10.18662/po/13.4/519
 • Articole în reviste din Scopus – 1
 1. CUJBA, Rodica, FILIP, Florin-Gheorghe. Models of Research, Development and Innovation Systems from the Perspective of Complexity Theory: A Case Study of the Republic of Moldova. In: Journal of System and Management Sciences. 2022, nr. 1(12), pp. 443-460. ISSN 1816-6075. DOI: https://doi.org/10.33168/JSMS.2022.0129
 • Articole în alte reviste științifice de peste hotare – 1
 1. CUCIUREANU, Gheorghe, VRABIE, Valeria. Rezultatele unui experiment: Publicațiile prădătoare reprezintă o amenințare pentru comunitatea academică din Republica Moldova. In: Revista Etică și Deontologie. 2022, nr. 2(01), pp. 18-28. ISSN 2784-3904. https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/167093

Publicaţii la manifestări științifice naționale din RM – 20

 • Articole în culegeri la manifestări științifice naționale din RM – 9
 1. BOGDAN-GOLUBI, Nina, SÎRBU, Tamara, BÎRSA, Maxim, CERNĂUŢEANU, Victor, COJOCARU, Irina. Aplicarea practicilor Științei Deschise la consolidarea Colecției Naționale de Microorganisme Nepatogene (CNMN). In: Știința Deschisă în Republica Moldova. Ediția 2, 27-28 octombrie 2022, Chişinău. Chişinău: "Print-Caro" SRL, 2022, pp. 159-164. ISBN 978-9975-3564-0-4. https://doi.org/10.57066/sdrm22.09
 2. COJOCARU, Irina, MINCIUNĂ, Vitalie, MUNTEANU, Ruslan, COJOCARU, Igor, CHICIUC, Andrei, VRABIE, Valeria, PIŞCENCO, Marina. Platforma online „Evenimente științifice în Republica Moldova” – vizibilitate și responsabilizare. In: Știința Deschisă în Republica Moldova. Ediția 2, 27-28 octombrie 2022, Chişinău. Chişinău: "Print-Caro" SRL, 2022, pp. 143-154. ISBN 978-9975-3564-0-4. https://doi.org/10.57066/sdrm22.07
 3. CUCIUREANU, Gheorghe. Științele juridice în contextul cercetării-dezvoltării din Republica Moldova. In: 30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness. Vol.2, 24-25 septembrie 2021, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Academia de Studii Economice din Moldova, 2022, pp. 326-334. ISBN 978-9975-155-60-1. https://doi.org/10.53486/9789975155649.50
 4. CUCIUREANU, Gheorghe. Politicile Științei Deschise ale organizațiilor internaționale. In: Știința Deschisă în Republica Moldova. Ediția 2, 27-28 octombrie 2022, Chişinău. Chişinău: "Print-Caro" SRL, 2022, pp. 61-72. ISBN 978-9975-3564-0-4. https://doi.org/10.57066/sdrm22.02
 5. CUCIUREANU, Gheorghe, DONICI, Valentina. Politica Științei Deschise în Uniunea Europeană. In: Știința Deschisă în Republica Moldova. Ediția 2, 27-28 octombrie 2022, Chişinău. Chişinău: "Print-Caro" SRL, 2022, pp. 73-96. ISBN 978-9975-3564-0-4. https://doi.org/10.57066/sdrm22.03
 6. CUJBA, Rodica. Rolul datelor deschise bibliometrice în determinarea dinamicii dezvoltării științei. In: Știința Deschisă în Republica Moldova. Ediția 2, R, 27-28 octombrie 2022, Chişinău. Chişinău: „ Print-Caro" SRL”, 2022, pp. 131-33. ISBN 978-9975-3564-2-8. https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/166961
 7. GRECU, Mihai. Provocări și oportunități în dezvoltarea de politici privind datele științifice deschise în Republica Moldova. In: Știința Deschisă în Republica Moldova. Ediția 2, 27-28 octombrie 2022, Chişinău. Chişinău: "Print-Caro" SRL, 2022, pp. 97-110. ISBN 978-9975-3564-0-4. https://doi.org/10.57066/sdrm22.04
 8. ŢURCAN, Nelly, COJOCARU, Igor. Agenda Științei Deschise în Republica Moldova: politici și acțiuni naționale. In: Știința Deschisă în Republica Moldova. Ediția 2, 27-28 octombrie 2022, Chişinău. Chişinău: "Print-Caro" SRL, 2022, pp. 13-60. ISBN 978-9975-3564-0-4. https://doi.org/10.57066/sdrm22.01
 9. UNGUREANU, Elena. Repozitoriul instituțional al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”: analiza frecvenței cuvintelor-cheie. In: Știința Deschisă în Republica Moldova. Ediția 2, 27-28 octombrie 2022, Chişinău. Chişinău: "Print-Caro" SRL, 2022, pp. 271-290. ISBN 978-9975-3564-0-4. https://doi.org/10.57066/sdrm22.18
 • Teze/rezumate ale comunicărilor la congrese, conferințe, simpozioane, în culegeri naționale – 11
 1. BOGDAN-GOLUBI, Nina, SÎRBU, Tamara, BÎRSA, Maxim, CERNĂUŢEANU, Victor, COJOCARU, Irina. Aplicarea practicilor Științei Deschise la consolidarea Colecției Naționale de Microorganisme Nepatogene (CNMN). In: Știința Deschisă în Republica Moldova. Ediția 2, R, 27-28 octombrie 2022, Chişinău. Chişinău: „ArtPoligraf”, 2022, pp. 23-24. ISBN 978-9975-3564-2-8. https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/166953
 2. BOGDAN-GOLUBI, Nina, SÎRBU, Tamara, BÎRSA, Maxim, CERNĂUŢEANU, Victor, COJOCARU, Irina. Open science practice used in strengthening the national collection of non-pathogenic microorganisms. In: Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community. R, 29-30 septembrie 2022, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Moldova State University, 2022, p. 154. ISBN 978-9975-159-80-7. https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/167744
 3. COJOCARU, Irina, MINCIUNĂ, Vitalie, MUNTEANU, Ruslan, CHICIUC, Andrei, VRABIE, Valeria, PIŞCENCO, Marina. Platforma online „Evenimente științifice în Republica Moldova” – vizibilitate și responsabilizare. In: Știința Deschisă în Republica Moldova. Ediția 2, R, 27-28 octombrie 2022, Chişinău. Chişinău: „ArtPoligraf”, 2022, pp. 20-21. ISBN 978-9975-3564-2-8. https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/166938
 4. CUCIUREANU, Gheorghe; DONICI, Valentina. Politica Științei Deschise în Uniunea Europeană. In: Știința Deschisă în Republica Moldova. Ediția 2, R, 27-28 octombrie 2022, Chişinău. Chişinău: „ArtPoligraf”, 2022, p. 13. ISBN 978-9975-3564-0-4. https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/166928
 5. CUCIUREANU, Gheorghe. Politicile Științei Deschise ale organizațiilor internaționale. In: Știința Deschisă în Republica Moldova. Ediția 2, R, 27-28 octombrie 2022, Chişinău. Chişinău: „ArtPoligraf”, 2022, p. 14. ISBN 978-9975-3564-2-8. https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/166929
 6. CUJBA, Rodica. Rolul datelor deschise bibliometrice în determinarea dinamicii dezvoltării științei. In: Știința Deschisă în Republica Moldova. Ediția 2, R, 27-28 octombrie 2022, Chişinău. Chişinău: „ArtPoligraf”, 2022, pp. 32-33. ISBN 978-9975-3564-2-8. https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/166961
 7. GRECU, Mihai. Provocări și oportunități în dezvoltarea de politici privind datele științifice deschise în Republica Moldova. In: Știința Deschisă în Republica Moldova. Ediția 2, R, 27-28 octombrie 2022, Chişinău. Chişinău: „ArtPoligraf”, 2022, pp. 27-29. ISBN 978-9975-3564-2-8. https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/166958
 8. ŢURCAN, Nelly, COJOCARU, Igor. Agenda Științei Deschise în Republica Moldova:politici și acțiuni naționale. In: Știința Deschisă în Republica Moldova. Ediția 2, R, 27-28 octombrie 2022, Chişinău. Chişinău: „ArtPoligraf”, 2022, pp. 15-16. ISBN 978-9975-3564-2-8. https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/166930
 9. ŢURCAN, Nelly. Cuvânt-înainte. In: Știința Deschisă în Republica Moldova. Ediția 2, 27-28 octombrie 2022, Chişinău. Chişinău: "Print-Caro" SRL, 2022, p. 11. ISBN 978-9975-3564-0-4. https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/165966
 10. ŢURCAN, Nelly. Foreword. In: Știința Deschisă în Republica Moldova. Ediția 2, 27-28 octombrie 2022, Chişinău. Chişinău: "Print-Caro" SRL, 2022, p. 12. ISBN 978-9975-3564-0-4. https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/165967
 11. UNGUREANU, Elena. Repozitoriul instituțional al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”: analiza frecvenței cuvintelor-cheie. In: Știința Deschisă în Republica Moldova. Ediția 2, R, 27-28 octombrie 2022, Chişinău. Chişinău: „ArtPoligraf”, 2022, pp. 62-64. ISBN 978-9975-3564-2-8. https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/166983

Publicații la manifestări științifice de peste hotare – 1 

 • Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus – 1
 1. COJOCARU, Irina, CUCIUREANU, Gheorghe, COJOCARU, Igor. Researchers’ Quest for Productivity and Visibility: The Growing Problem of Predatory Publishing in the Republic of Moldova. In: Central and Eastern European eDem and eGov Days. 22-23 septembrie 2022, Budapesta. Viena, Austria: Facultas Verlags- und Buchhandels, 2022, pp. 123-129. ISBN 978-3-7089-2121-1; 978-3-903035-30-0. https://doi.org/10.1145/3551504.3551510

Articole de popularizare a ştiinţei – 12

 1. CUCIUREANU, Gheorghe. O nouă carte de promovare a științei moderne de Nelly Țurcan [online]. Blog Gheorghe Cuciureanu, 17 februarie 2022. Disponibil: https://cuciureanul.wordpress.com/2022/02/17/o-noua-carte-de-promovare-a-stiintei-moderne-de-nelly-turcan/ 
 2. CUCIUREANU, Gheorghe. Publicațiile prădătoare atacă Republica Moldova. Cum ne apărăm? [online]. Blog Gheorghe Cuciureanu, 23 februarie 2022. Disponibil: https://cuciureanul.wordpress.com/2022/02/23/publicatiile-pradatoare-ataca-republica-moldova-cum-ne-aparam
 3. CUCIUREANU, Gheorghe. Încă un succes: câinele meu a publicat un articol sub numele său nativ – DULĂUL Tarzan [online]. Blog Gheorghe Cuciureanu, 12 mai 2022. Disponibil: https://cuciureanul.wordpress.com/2022/05/12/inca-un-succes-cainele-meu-a-publicat-un-articol-sub-numele-sau-nativ-dulaul-tarzan/ 
 4. CUCIUREANU, Gheorghe. Ce analize stau la baza integrării anunțate a universităților și institutelor de cercetare? [online]. Blog Gheorghe Cuciureanu, 27 iunie 2022. Disponibil: https://cuciureanul.wordpress.com/2022/06/27/ce-analize-stau-la-baza-integrarii-anuntate-a-universitatilor-si-institutelor-de-cercetare/ 
 5. CUCIUREANU, Gheorghe. Un „apărător” al cercetării științifice din Republica Moldova? [online]. Blog Gheorghe Cuciureanu, 28 iunie 2022. Disponibil: https://cuciureanul.wordpress.com/2022/06/28/un-aparator-al-cercetarii-stiintifice-din-republica-moldova/ 
 6. CUCIUREANU, Gheorghe. Cum să (nu) realizezi proiecte Erasmus+: studiu de caz [online]. Blog Gheorghe Cuciureanu, 1 iulie 2022. Disponibil: https://cuciureanul.wordpress.com/2022/07/01/cum-sa-nu-realizezi-proiecte-erasmus-studiu-de-caz/ 
 7. CUCIUREANU, Gheorghe. Institutele de cercetare nu sunt necesare pentru că… noi nu le-am finanțat [online]. Blog Gheorghe Cuciureanu, 1 iulie 2022. Disponibil: https://cuciureanul.wordpress.com/2022/07/01/institutele-de-cercetare-nu-sunt-necesare-pentru-ca-noi-nu-le-am-finantat/ 
 8. CUCIUREANU, Gheorghe. Republica Moldova e pe primul loc în Europa de est conform unui indicator ce arată calitatea cercetării [online]. Blog Gheorghe Cuciureanu, 21 august 2022. Disponibil: https://cuciureanul.wordpress.com/2022/08/21/republica-moldova-este-pe-primul-loc-in-europa-de-est-conform-unui-indicator-ce-arata-calitatea-cercetarii/ 
 9. CUCIUREANU, Gheorghe. Câteva propuneri privind cercetarea științifică în Republica Moldova [online]. Blog Gheorghe Cuciureanu, 20 septembrie 2022. Disponibil: https://cuciureanul.wordpress.com/2022/09/20/cateva-propuneri-privind-cercetarea-stiintifica-in-republica-moldova/ 
 10. CUCIUREANU, Gheorghe. De ce… secretar de stat? [online]. Blog Gheorghe Cuciureanu, 5 octombrie 2022. Disponibil: https://cuciureanul.wordpress.com/2022/10/05/de-ce-secretar-de-stat/ 
 11. CUCIUREANU, Gheorghe. Cum să lucrez în noua instituție? [online]. Blog Gheorghe Cuciureanu, 18 octombrie 2022. Disponibil: https://cuciureanul.wordpress.com/2022/10/18/cum-sa-lucrez-in-noua-institutie/ 
 12. CUCIUREANU, Gheorghe. Colaborarea științifică interspecială dă roade  [online]. Blog Gheorghe Cuciureanu, 31 decembrie 2022. Disponibil: https://cuciureanul.wordpress.com/2022/12/31/colaborarea-stiintifica-interspeciala-da-roade/ 

Rapoarte/comunicări publice (orale) în cadru evenimentelor științifice naționale – 12 

 1. COJOCARU, Igor. Agenda Științei Deschise în Republica Moldova: politici și acțiuni naționale. În: Atelierul Consolidarea capacităților regionale în implementarea practicilor de management al datelor de cercetare, organizat IDSI în parteneriat cu USAR din Bălți, la 7 decembrie 2022. Bălți.
 2. COJOCARU, Igor. Agenda Științei Deschise în Republica Moldova: politici și acțiuni naționale. . În: conferința științifică națională Știința Deschisă în Republica Moldova. Ediția 2, 27 octombrie 2022. Chișinău. https://www.youtube.com/watch?v=eiwpCfkRxKk (Ziua I)
 3. CUCIUREANU, Gheorghe. Politica Științei Deschise în Uniunea Europeană și a organizațiilor internaționale. În plenul conferinței: conferința științifică națională Știința Deschisă în Republica Moldova. Ediția 2, 27 octombrie 2022. Chișinău. https://www.youtube.com/watch?v=mlBuazacThM&feature=youtu.be 
 4. CUJBA, Rodica. Managementul datelor de cercetare. In: Atelierului Principii FAIR în managementul datelor de cercetare, organizat de IDSI, în colaborare cu UTM, 19 mai 2022, Chişinău. 
 5. CUJBA, Rodica. Rolul datelor deschise bibliometrice în determinarea dinamicii dezvoltării științei. În: conferința științifică națională Știința Deschisă în Republica Moldova. Ediția 2, 27 octombrie 2022. Chișinău. https://www.youtube.com/watch?v=eiwpCfkRxKk (Ziua I)
 6. GRECU, Mihai. Date științifice deschise. Principii FAIR. In: Atelierului Principii FAIR în managementul datelor de cercetare, organizat de IDSI, în colaborare cu UTM, 19 mai 2022, Chişinău. 
 7. GRECU, Mihai. Provocări și oportunități în dezvoltarea de politici privind datele științifice deschise în Republica Moldova. În: Știința Deschisă în Republica Moldova. Ediția 2, 27 octombrie 2022. Chișinău. https://www.youtube.com/watch?v=eiwpCfkRxKk (Ziua I)
 8. GRECU, Mihai. Provocări și oportunități în dezvoltarea de politici privind datele științifice deschise în Republica Moldova. În: Atelierul Consolidarea capacităților regionale în implementarea practicilor de management al datelor de cercetare, organizat IDSI în parteneriat cu USAR din Bălți, la 7 decembrie 2022. Bălți.
 9. GRECU, Mihai. Provocări și oportunități în dezvoltarea de politici privind datele științifice deschise în Republica Moldova. În: Atelierul Consolidarea capacităților regionale în implementarea practicilor de management al datelor de cercetare, organizat de IDSI în parteneriat cu USBPHC din Cahul, la 20 decembrie 2022. Cahul.
 10. ŢURCAN, Nelly. Agenda Științei Deschise în Republica Moldova: politici și acțiuni naționale. În plenul conferinței: Știința Deschisă în Republica Moldova. Ediția 2, 27 octombrie 2022. Chișinău. https://www.youtube.com/watch?v=eiwpCfkRxKk (Ziua I)
 11. ŢURCAN, Nelly. Aspecte ale managementului datelor de cercetare în contextul implementării conceptului de Știință Deschisă în RM. În: Atelierul Consolidarea capacităților regionale în implementarea practicilor de management al datelor de cercetare, organizat de IDSI în parteneriat cu USBPHC din Cahul, la 20 decembrie 2022. Cahul.
 12. UNGUREANU, Elena. Repozitoriul instituțional al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”: analiza frecvenței cuvintelor-cheie. În: Știința Deschisă în Republica Moldova. Ediția 2, 28 octombrie 2022.Chișinău. https://www.youtube.com/watch?v=yAk_7QG3RaQ (Ziua a II-a)

Rapoarte/comunicări publice (orale) în cadru evenimentelor științifice internaționale – 1 

 1. CUCIUREANU, Gheorghe. Rezultatele unui experiment: Publicațiile prădătoare reprezintă o amenințare pentru comunitatea academică din Republica Moldova. În: Conferința științifică internațională „Ethical values in nowadays society professional errors and ethical dilemmas in the covid-19 era” (vesa), 5-7 mai 2022, Brașov - https://vesa.unitbv.ro/
 

 


Ultima actualizare:  14-07-2023 15:42:20
Sursa:   IDSI 

Social plugin

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova