ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Publicații din cadrul proiectului e-IDSM


Monografie (Capitol în monografie)

GRECU, Mihai; ȚURCAN, Nelly. Date științifice deschise. Știința deschisă în Republica Moldova: Studiu = Open science in the Republic of Moldova: Study. Chişinău: Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, 2018, ISBN 978-9975-3220-3-4, eISBN 978-9975-3220-4-1.), pp. 88- 123.

Articole în reviste științifice de peste hotare

ȚURCAN, Nelly; COȘULEANU, Ion; GRECU, Mihai; CUJBA, Rodica. Research in Computer Science in the Republic of Moldova: A Bibliometric Analysis. In: Romanian Journal of Library and Information Science (RRBSI). 2019, vol. 15, nr. 2, pp. 27-50. ISSN: 1841-1940. Disponibil: http://rrbsi.ro/index.php/rrbsi/article/view/79

Articole în volumele manifestărilor științifice de peste hotare

RUSU, Andrei; ȚURCAN, Nelly; CUJBA, Rodica; GRECU, Mihai. Research data in the context of open science: Case of the Republic of Moldova. In: Lucrările Conferinței ”CEE e|Dem and e|Gov Days 2019”, 2-3 mai 2019. Budapesta, 2019, pp. 319-328, DOI: 10.24989/ocg.v335.26. ISBN 978-3-903035-24-9.

Articole din reviste științifice din Republica Moldova

GRECU, Mihai; DATEL, Vratislav. On Data Infrastructure in E-Government System. In: Vector European. 2018, nr. 2, pp. 82-88. ISSN 2345-1106, E- ISSN 2587-358X.

GRECU, Mihai. Câteva reflecţii asupra infrastructurii de date publice în sistemul de guvernare electronică din Republica Moldova. Some Reflections on the Public Data Infrastructure in the Electronic Government System of the Republic of Moldova. In: Intellectus. 2019, nr. 1-2, pp. 130-138.

Comunicări la manifestări științifice în Republica Moldova

GRECU, Mihai; RUSU, Andrei. e-Infrastructura de date științifice – un imperativ al cercetării colaborative în contextul Științei Deschise: Masă rotundă ”Datele științifice în Republica Moldova: Experiențe și bune practici europene și internaționale privind arhitectura și modelele de date în e-infrastructura de date științifice”, Chișinău, 21 iunie 2018.

RUSU, Andrei. Cercetătorul și biblioteca: rolul lor în managemenul datelor din sfera CDI: Masă rotundă ”Datele științifice în Republica Moldova: Experiențe și bune practici europene și internaționale privind arhitectura și modelele de date în e-infrastructura de date științifice”, Chișinău, 21 iunie 2018.

ȚURCAN, Nelly. Rolul datelor de cercetare în comunicarea științifică. In: Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Integrare prin cercetare şi inovare”, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, 8-9 noiembrie 2018.

GRECU, Mihai; ȚURCAN, Nelly; RUSU, Andrei; COȘULEANU, Ion. e-Infrastructura pentru datele de cercetare – experiențe internaționale. In: Conferința științifică națională ”Știința Deschisă”. Chișinău, 22 noiembrie 2018.

GRECU, Mihai; ȚURCAN, Nelly; COȘULEANU, Ion. The Concept of the National Research Data e-Infrastructure. International Conference ‘RENAM E-Infrastructure Supporting Excellence in National Research and   Education’. October 3, 2019.

GRECU, Mihai; COȘULEANU, Ion.  Proiectul Concepției e-Infrastructurii de date în sfera CDI din Republica Moldova. Masă rotundă: Concepția e-Infrastructurii de date în sfera CDI din Republica Moldova. 20 septebrie 2019.

 


Ultima actualizare:  29-11-2019 14:58:01
Sursa:   IDSI 

Social plugin