ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Publish or Perish – sursă alternativă de analiză a citărilor

2017-05-24   Accesări: 1955  Vizitatori unici: 1222

Analiza citărilor este utilizată pentru evaluarea performanțelor cercetărilor oamenilor de știință, grupurilor, departamentelor și instituțiilor de cercetare. Pe parcursul ultimelor decenii au fost efectuate numeroase evaluări bibliometrice ale cercetătorilor sau a instituţiilor de cercetare. Aceste rezultate au fost utilizate în contextul politicilor şi strategiilor în sfera ştiinţei şi inovării sau în scopuri de evaluare.

Analiza citărilor este o modalitate de a măsura importanța relativă sau impactul unui autor sau a unei publicații ştiinţifice, cuantificând frecvenţa citării autorului respectiv sau a publicaţiei de alţi autori, sau în alte publicaţii.

Există mai multe instrumente pentru analiza citărilor, unele sunt pe bază de abonament, iar altele sunt gratuite. Fiecare instrument are puncte forte sau puncte slabe și nici unul dintre aceste instrumente nu acoperă întregul univers al publicațiilor științifice. Prin urmare, este important să se utilizeze mai multe instrumente pentru a obține o imagine mai amplă a impactului unui autor sau a unei publicaţii.

Cele mai cunoscute baze de date care oferă analiza citărilor sunt Web of Science, Scopus și Google Scholar.

În prezent se folosesc şi alte instrumente pentru analiza citărilor, inclusiv, instrumente care oferă date pe baza analizei citărilor din Google Scholar. Astfel de instrumente sunt:

Scholarometer – instrument social care facilitează analiza citărilor și ajută la evaluarea impactului publicațiilor unui autor. Acest instrument funcționează ca o extensie a browser-ului Google Chrome sau Mozilla Firefox.

Publish or Perish este un instrument care oferă o gamă largă de statistici şi furnizează mai multe tipuri de indicatori. Publish or Perish poate fi descărcat gratuit pe calculator, fiind disponibil pentru sistemele de operare Linux, Windows şi Mac. Actualmente, este accesibilă versiunea 5.28.5718 (23 May 2017).

Publish or Perish este un software de sine stătător (o aplicaţie separată) care foloseşte Google Scholar şi Microsoft Academic Search pentru a furniza o serie de indicatori bibliometrici legaţi de impactul unui autor sau al unei reviste.

 • numărul total de lucrări;
 • numărul total de citări;
 • numărul mediu de citări pe articol;
 • numărul mediu de citări pe autor;
 • numărul total de lucrări al autorului;
 • numărul mediu de citări pe an;
 • indicele h (indicele lui Hirsch) şi parametrii de legătură;
 • indicele g (indicele lui Egghe);
 • indicele h contemporan;
 • importanţa vârstei în rata de citare;
 • două variaţii ale indicelui individual h;
 • analiză a numărului de autori pe lucrare.

Rezultatele sunt disponibile pe ecran și pot fi, de asemenea, copiate în clipboard-ul Windows (pentru a include în alte aplicații) sau salvate într-o varietate de formate (pentru utilizarea ulterioară a referințelor sau pentru analize suplimentare). Publish or Perish conţine un fișier cu informaţii detaliate şi recomandări de căutare, precum și informații suplimentare cu privire la indicatorii de citare.

Avantajele Publish or Perish în comparaţie cu Web of Science.

 • mai multe citări actuale;
 • un număr mai diversificat de citări, inclusiv cărți, rapoarte și lucrări ale conferințelor.

Avantajele Publish or Perish în comparaţie cu Google Scholar.

 • mai simplu de utilizat;
 • mai ușor de interpretat;
 • oferă un feedback mai rapid;
 • căutări mai specifice.

Surse utile:
1.    CHERADI, N. Publish or Perish şi Google Scholar – instrumente moderne pentru analiza impactului cercetătorilor. In: Buletinul ABRM. 2011, nr. 1(13), pp. 27-30.
2.    Getting Started with Harzing's Publish or Perish [online]. YouTube. 2013. Disponibil.
3.    Publish or Perish. In: Research in International Management [online]. Disponibil.
4.    URSACHI, Lenuţa. Aflarea indicelui Hirsch din bazele de date Web of Knowledge, Scopus si Google Scholar [online]. Biblioteca UDJG, 2015. Disponibil.
5.    URSACHI, Lenuţa. Analiza citărilor cu Publish or Perish: Tutoriale de cultura informaţiei [online]. Biblioteca UDJG, 2014. Disponibil.

dr.hab., Nelly Țurcan

 

 

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: citări, bibliometrie, baza de date, acces deschis, Nelly Țurcan, Publish or Perish, scientometrie, știința deschisă
Ultima actualizare:  18-02-2019 09:22:43
Sursa:  

 
1
 

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova