ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Creşterea produselor tehnologice, reflectată în rapoartele Secţiei Ştiinţe Inginereşti şi Tehnologice

2014-01-18

Secţia Ştiinţe Inginereşti şi Tehnologice a AŞM şi-a totalizat rezultatele activităţii ştiinţifice şi manageriale pentru anul 2013 în cadrul Adunării anuale, convocate la 14 ianuarie 2014.

La şedinţă a participat conducerea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, şedinţa fiind moderată de coordonatorul Secţiei, dr.hab., Veaceslav Ursachi.

Directorii celor şase instituţii de cercetare din cadrul Secţiei au expus în rapoartele lor cele mai relevante rezultate ştiinţifice, obţinute pe parcursul anului 2013, evidenţiind aplicabilitatea cercetărilor pentru dezvoltarea economică a ţării. Dările de seama au inclus performanţele înregistrate în perioada de referinţă, problemele majore cu care s-au confruntat instituţiile, dar şi obiectivele pentru anul 2014.

Activitatea instituţiilor a fost evaluată de comisii de experţi externi, care au apreciat volumul de muncă depus pe parcursul anului, evaluatorii venind, totodată, şi cu anumite recomandări de care se va ţine cont în activitatea de viitor a instituţiilor. Dările de seamă au fost aprobate de membrii Secţiei, fiind specificat faptul că toate lucrările de cercetare ştiinţifică şi inovare planificate au fost realizate în volumul preconizat, în termeni stabiliţi şi la nivel corespunzător.

În cadrul Adunării, au fost audiate şi aprobate rapoartele de activitate pe anul 2013 ale membrilor titulari şi membrilor corespondenţi ai AŞM din cadrul Secţiei.

Preşedintele AŞM, acad. Gheorghe Duca a ţinut să felicite şi să mulţumească cercetătorilor din cadrul Secţiei pentru realizările obţinute, remarcând creşterea graduală a calităţii şi cantităţii rezultatelor obţinute de Secţie, care se datorează nu doar cercetătorilor în proiectele naţionale, ci şi practica activă a acestora în proiectele europene, oportunitate valabilă începând din 2012, atunci când Republica Moldova a căpătat drepturi depline în participarea la PC7.

În contextul aprobării, Strategiei de cecetare-dezvoltare de către Guvern, la 26 decembrie 2013, preşedintele AŞM a îndemnat cercetătorii din Secţie să identifice şi să consolideze relaţiile de colaborare durabile în societate, cu mediul de afaceri, în special, cu întreprinderile mici şi mijlocii, acolo unde impactul cercetărilor poate fi resimţit la maxim. Acesta va fi un dublu avantaj în accesarea fondurilor europene.

Preşedintele a remarcat şi rolul dublu al cercetătorilor-inventatori, specificând că invenţiile, ca rezultat al cercetării ştiinţifice, trebuie nu doar să aducă o valoare adăugată, ci să pună în valoare rolul şi statutul cercetătorului, iar ca o prioritate în acest an vor fi identificate soluţiile pentru elucidarea acestui aspect de către managerii din ştiinţă şi autorităţile publice, în special, AGEPI. Or, mediul ingineresc şi tehnologic este unul care se remarcă prin producerea unui număr sporit de obiecte de proprietate intelectuală fie acestea invenţii, mărci, desene tehnice etc.

Pentru confirmarea celor expuse, preşedintele AŞM a prezentat şi unele date statistice ale Secţiei, menţionând că aceasta a fost finanţată prin proiecte naţionale, proiecte din bugetul de stat cu 23 mln 635 mii lei, aducând totodată, o sumă de 14 mln 678 de mii lei, prin proiecte internaţionale, prin transfer tehnologic. Secţia Ştiinţe Inginereşti şi Tehnologice include 336 de cercetători, dintre care 41 doctori habilitaţi, 134 doctori, 91 cercetători. Sub aspectul relevanţei şi diseminării rezultatelor ştiinţifice, Secţia vine cu un total de 643 de publicaţii, dintre care 77 cu factor de impact. Aceste rezultate sunt şi mai impunătoare, dacă se ia în considerare faptul că aportul la realizarea acestora îl au tinerii cercetători care constituie 33 % din numărul total de cercetători ai Secţiei.

Preşedintele AŞM a remarcat că ponderea produselor tehnologice este în creştere, iar creşterea cererii faţă de aceste produse este şi mai mare. Este foarte important ca soluţiile propuse de comunitatea ştiinţifică naţională să găsească un sprijin din partea autorităţilor publice pentru a fi promovate la soluţionarea provocărilor cu care se confruntă ţara noastră. Un exemplu elocvent este efortul de a consolida independenţa energetică a Republicii Moldova, iar în acest sens, oamenii de ştiinţă propun utilizarea mai intensivă a surselor regenerabile.

În luarea sa de cuvânt, prim-vicepreşedintele AŞM, acad. Ion Tighineanu, a subliniat că Secţia Ştiinţe Inginereşti şi Tehnologice este, probabil, un caz de succes la capitolul colaborare între instituţiile de cercetare şi universităţi în cadrul proiectelor naţionale, dar şi celor internaţionale, în care sunt implicaţi cercetătorii atât din Institutele AŞM, cât şi universităţi.

În acest sens, prim-vicepreşedintele AŞM a menţionat că este un beneficiu atunci când institutele de cercetare, anume împreună cu echipele din universităţi trimit proiecte la Bruxelles. Şansele de câştig cresc vizibil, aducând şi imagine ţării, a specificat Domnia sa, apreciind şi faptul că acest lucru s-a reuşit şi cu institutele ramurale. Acad. Ion Tighineanu a venit cu un mesaj clar de consolidare, menţionând că atunci când propunerile de proiecte pleacă de pe masa cercetătorilor spre Bruxelles, acestea încetează să mai reprezinte doar autorii propunerii, ci reprezintă întreaga comunitate ştiinţifică şi Republica Moldova. Doar în aşa manieră ne putem impune la scară europeană, este opinia acad. Ion Tighineanu, reiterând, totodată, atragerea întreprinderilor mici şi mijlocii cu potenţial necesar în vederea implementării rezultatelor ştiinţifice, invocând nu doar programele comunitare, dar şi cele transfrontaliere.

Sursa: www.asm.md

Categoria: ASM Cuvinte-cheie: raport
Ultima actualizare:  18-01-2014 13:27:22
Sursa: