ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Raportul Consiliului Europei privind neutralitatea internetului în Republica Moldova, noiembrie 2016

2017-02-17   Accesări: 2327  Vizitatori unici: 1208

Ca urmare a evenimentului Consiliului Europei din 28 noiembrie 2016, cu privire la prezentarea constatărilor și recomandărilor privind armonizarea legislației Republicii Moldova, în domeniul neutralității rețelei, Internetului liber (Telekom package) și respectarea drepturilor omului, este publicată versiunea actualizată și tradusă în limba Română a Raportului CoE/UE privind racordarea Republicii Moldova la standardele CoE în conformitate cu Recomandarea CM/Rec(2016)1 în domeniul neutralității rețelei și drepturile omului în Internet și a Regulamentului UE din 2015/2120 din 25 noiembrie 2015.

Raportul privind neutralitatea internetului în Republica Moldova din noiembrie 2016 a fost alaborat de către Dr. Monica HORTEN - profesor invitat, London School of Economics; expert CoE; jurnalist. În raport se explică că "Neutralitatea internetului este principiul conform căruia întregul trafic pe internet ar trebui să fie tratat în mod egal, fără interferențe, restricții sau discriminare, indiferent de expeditor sau destinatar, conținut, aplicație sau serviciu, ori echipament terminal. Interferența sau restricția înseamnă blocarea, filtrarea sau încetinirea traficului. Prin urmare, orice încercare din partea furnizorului de rețea de a filtra conținutul sau de a bloca accesul la pagini web sau la anumite platforme sau aplicații ar fi incompatibilă cu principiul neutralității internetului. Consiliul Europei a stabilit că neutralitatea rețelei stă la baza drepturilor utilizatorilor de a primi și a transmite informații și consolidează articolul 10 din Convenția europeană a drepturilor omului, dreptul la libertatea de exprimare."

Raportul prezintă o analiză a standardelor UE și CoE în domeniul neutralității internetului, dar și situația din Republica Moldova.

Raportul în limba română poate fi accesat AICI.

Categoria: Noutăţi TIC în Republica Moldova Cuvinte-cheie: Agenda digitala a RM, Agenda Digitală, Consiliul Europei, neutralitatea internetului, raport, studiu
Ultima actualizare:  17-02-2017 02:15:42
Sursa:   CoE Chisinau

 
0