ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Recomandări privind gestionarea infrastructurilor de cercetare pentru țările din regiunea dunăreană - RESINFRA@DR

2018-12-06   Accesări: 1138  Vizitatori unici: 783

În perioada 27-29 noiembrie 2018 la Budapesta, directorul IDSI dr. Igor Cojocaru, a participat la ședința consultativă finală din cadrul proiectului RESINFRA@DR “Facilitating macro-regional scope and link up to socio-economic actors of Research Infrastructure in the Danube Region”, finanțat prin intermediul Danube Transnational Programme. Evenimentul a fost găzduit de partenerul proiectului, Centrul pentru Studii Economice și Regionale din cadrul Academiei de Științe din Ungaria.

În cadrul ședinței fost dezbătute și discutate un șir de recomandări și instrucțiuni privind gestionarea, monitorizarea și evaluarea infrastructurilor de cercetare (Research Infrastructures - RI), elaborate într-o primă variantă, ca rezultat al proiectului.

Cele 5 documentele includ 2 seturi de recomandări:
- Recomandări pentru managerii RI 
- Recomandări pentru factorii de decizie în domeniul RI,

iar cele 3 seturi de instrucțiuni țin de managementul RI, și anume:
- Ghid practic pentru evaluarea ex-ante a RI
- Ghid practic pentru monitorizarea RI
- Ghid practic pentru evaluarea impactului socio-economic a RI.

Cei peste 40 de experți participanți la eveniment, care reprezintă toate țările din macro-regiunea dunăreană, au fost distribuiți pe grupuri și au analizat documentele prezentate, venind cu un șir de propuneri de îmbunătățire în grup. Totodată, au fost prezentate comentariile reprezentanților structurilor relevante din țările participante în cadrul proiectului (Ungaria, Bulgaria, Cehia, România, Bosnia-Herzegovina). Ulterior, toate propunerile din cadrul grupurilor au fost dezbătute într-o ședință comună, astfel încât cele mai relevante și convenite de comun acord să fie integrate în documentele finale.

Dr. Cojocaru a venit cu contribuții la îmbunătățirea proiectelor documentelor, din perspectiva utilizării e-infrastructurilor și promovării conceptului de Știință Deschisă

La moment documentele sunt supuse unui proces de consultare publică online, la care sunt invitați să participe factorii de decizie, managerii RI și alte părți interesate din macroregiunea dunăreană.

Chestionarul online este accesibil la adresa https://survey.zsi.at/index.php/924564?lang=en, iar termenul-limită pentru prezentarea propunerilor este 20 decembrie.

Galeria foto a evenimentului

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: infrastructuri de cercetare, RESINFRA@DR
Ultima actualizare:  06-12-2018 14:42:45
Sursa:   IDSI 

 
1
 

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova