ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Responsabilitate socială și filantropie - direcționează 2% din impozitul pe venit unei organizații beneficiare

2017-03-23   Accesări: 3466  Vizitatori unici: 1360

Desemnarea procentuală este procesul în care persoanele fizice plătitoare de impozite direcţionează 2% din suma impozitului pe venit obţinut în anul precedent, către organizaţiile neguvernamentale care acţionează în interes public şi către organizaţiile religioase.

În conformitate cu prevederile articolului 152 din Codul Fiscal privind desemnarea procentuală și  Hotărârea Guvernului nr. 1286 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la mecanismul desemnării procentuale din 02 noiembrie 2016, disponibilă aici, a fost stabilit mecanismul prin care orice rezident care nu are datorii la impozitul pe venit pentru perioadele fiscale anterioare este în drept de a desemna un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit calculat anual la buget către asociaţiile obşteşti, fundaţiile şi cultele religioase care s-au înregistrat la Ministerul Justiției Republicii Moldova în acest scop.

Pentru anul 2017 sunt înregistrate 415 asociații obștești, fundații și instituții private, precum și 72 Culte religioase şi părţile lor componente care pot beneficia de sumele direcționate în favoarea lor conform prevederilor legislative privind desemnarea procentuală.

Opţiunea oferită persoanelor de a decide unde să fie repartizate 2% din impozitul lor pe venit reprezintă o formă de democraţie participativă și presupune implicarea  activă într-un domeniu care până acum ținea doar de competenţa statului. Acest lucru contribuie indirect la democratizarea societății, la creșterea cunoștințelor cetățenilor în domeniul fiscal și dezvoltă societatea informațională în Republica Moldova.

CUM SE EFECTUEAZĂ REDIRECȚIONAREA A 2%?

În fiecare an, persoanele fizice pot efectua desemnarea procentuală odată cu depunerea declarației cu privire la impozitul pe venit (formularul CET15). Orice persoană care dorește să redirecționeze 2% trebuie să depună declarația, chiar dacă, potrivit Codului Fiscal, nu are această obligație. 

Data limită pentru redirecţionarea a 2% de către persoanele fizice a fost extinsă până la 02 mai 2017.

Formularul CET15 poate fi obținut prin:

  • accesarea gratuită a formularului, la cerere, în orice oficiu teritorial al Serviciului Fiscal de Stat;
  • accesarea gratuită în formă electronică cu posibilitatea descărcării și completării formularului, disponibil la adresa https://servicii.fisc.md/formulare.aspx
  • pentru deținătorii semnăturii electronice, accesarea în formă electronică cu posibilitatea descărcării, completării și depunerii online la adresa https://servicii.fisc.md

Formularul CET15 conține o secțiune specială dedicată desemnării procentuale, care conține 2 câmpuri:

  • câmpul M1 -  nu se completează;
  • câmpul M2 - se indică codul fiscal al unei singure organizații beneficiare în folosul căreia este efetuată desemnarea. Codurile fiscale (IDNO) ale organizațiilor beneficiare sunt indicate în Lista beneficiarilor publicată de Ministerul Justiției.
     

Mai multe aspecte privind desemnarea procentuală sunt expuse în Ghidul pentru persoanele fizice elaborate de către Centrul de Resurse Juridice din Moldova.

 

 

Categoria: Responsabilitate Socială Cuvinte-cheie: responsabilitate sociala
Ultima actualizare:  23-03-2017 15:38:33
Sursa:   IDSI

 
1
 

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova