ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Săptămâna internaţională a Accesului Deschis - 2016

2016-11-07   Accesări: 2534  Vizitatori unici: 1009

În acest an evenimentul global Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2016 (Open Access Week) s-a desfăşurat în perioada 24-30 octombrie. Tema anului 2016 – „Deschiși pentru acțiune” („Open in Action”) a îndeamnă toate părțile interesate să ia măsuri concrete pentru a face propria lor muncă mult mai disponibilă și deschisă, precum și de a încuraja pe alții să facă același lucru. Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis din acest an s-a concentrat pe trecerea de la discuție la acțiune viabilă pentru deschiderea sistemului de comunicare științifică.

Republica Moldova a aderat la mişcarea Open Acces din anul 2009. În acest an Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis a fost marcată de un program divers desfăşurat de bibliotecile universitare şi ştiinţifice din Republica Moldova. Programul activităţilor din cadrul Săptămânii Internaţionale a Accesului Deschis:

Universitatea Agrară de Stat din Moldova
PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR.

Universitatea de Stat din Moldova   
PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR

Universitatea Pedagogică de Stat “I.Creangă”
PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR

Universitatea Tehnică a Moldovei
PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR

Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR

Universitatea de Stat din Comrat
PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR

Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică
PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR

Universitatea de Stat “Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR

Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălţi
PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR

Academia de Studii Economice din Moldova
PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR

Academia de Administrare Publică
PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “N. Testemiţanu”
PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR

Institutului de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale (IDSI) s-a implicat plenar în promovarea iniţiativelor de acces deschis. Cu ocazia acestui eveniment, dr. Igor COJOCARU, directorul IDSI a participat cu prezentarea privind Instrumentul Bibliometric Național – în suportul cercetătorilor, profesorilor, doctoranzilor, masteranzilor, studenților, managerilor şi a colegiilor de redacție la Workshopul Instrumentul Bibliometric Naţional - o platformă perfectă pentru revistele ştiinţifice, organizat la ULIM. În cadrul Mesei Rotunde "Acces Deschis şi Resurse Deschise. Promovarea Accesului Deschis prin repozitorii instituţionale" care a fost organizată de Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Administrare Publică, Nelly ȚURCAN, dr. hab., conf. univ. a avut o prezentare privind Promovarea Accesului Deschis și a repozitoriilor instituționale din Republica Moldova, iar dr. Igor COJOCARU a abordat problema Instrumentului Bibliometric Național – în suportul cercetătorilor, profesorilor, doctoranzilor, masteranzilor, studenților, managerilor şi a colegiilor de redacție.
Partenerii Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanţat de Programul Norvegian de Cooperare în domeniul învăţământului superior cu Eurasia, dezvoltat în parteneriat între Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia, Universitatea Transilvania din Braşov, România şi 18 biblioteci universitare din Moldova au organizat în cadrul Săptămânii Internaţionale a Accesului Deschis 2016 Maratonul arhivării publicaţiilor în repozitoriile instituţionale, care a avut loc la 26 octombrie, între orele 9.00-16.00. Scopul Maratonului a fost de a arhiva în această zi în repozitoriile instituţiilor (RI) din cadrul Proiectului cât mai multe publicaţii.
La Maraton au participat 7 biblioteci universitare, pe parcursul acestei zile au fost înregistrate 637 publicaţii. Pe locul I s-a plasat Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat “A. Russo” din Bălţi care a înregistrat în RI ORA USARB (Open Recearch Archive of Alecu Russo Bălţi State University) 243 de publicaţii; locul II a fost ocupat de Biblioteca Ştiinţifică Medicală a Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “N. Testemiţanu” cu 126 de publicaţii înregistrate în RI Institutional Repository in Medical Sciences - Nicolae Testemitanu SUMPh, iar Bibliotecii Ştiinţifice ASEM ia revenit locul III pentru 72 de publicaţii înregistrate în RI IREK – AESM: Institutional Repository of Economic Knowledge of Academy of Economic Studies of Moldova.
În universitățile care nu au repozitoriu instituţional în această zi (26 octombrie) a fost organizată Ziua resurselor deschise şi au fost promovate repozitoriile instituţionale din Republica Moldova, precum şi revistele din Republica Moldova înregistrate pe platforme deschise.
De asemenea, în perioada desfăşurării Săptămânii Internaţionale a Accesului Deschis a fost organizată Conferința de totalizare a activităților din cadrul Proiectului Tempus “Modern Information Services for Improvement Study Quality”, desfășurat în perioada 1 decembrie 2013 - 30 noiembrie 2016, care a avut drept scop îmbunătăţirea calităţii studiilor superioare în Republica Moldova prin extinderea şi diversificarea accesului la informaţie pentru întreaga comunitate academică. Realizarea proiectului a presupus crearea şi modernizarea serviciilor informaţionale pentru un învăţământ superior de calitate, inclusiv prin repozitorii instituţionale, care au fost integrate în spaţiul mondial de educaţie și cercetare.
IDSI a asigurat transmisiunea online a acestor evenimente: http://idsi.md/idsi_tv
- Academia de Administrare Publică, Masa Rotundă "Acces Deschis şi Resurse Deschise. Promovarea Accesului Deschis prin repozitorii instituţionale"
- ULIM, Workshop: Instrumentul Bibliometric Naţional - o platformă perfectă pentru revistele ştiinţifice
- Conferința de totalizare a activităților din cadrul Proiectului Tempus “Modern Information Services for Improvement Study Quality”
 

 

 

Categoria: Evenimente Cuvinte-cheie: IDSI, acces deschis, 2016
Ultima actualizare:  07-02-2017 11:45:42
Sursa:  

 
1