ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Şedinţă comună IDSI - Comisia de evaluare a revistelor ştiinţifice

2015-01-27   Accesări: 2999  Vizitatori unici: 1600

La 26 ianuarie a.c. reprezentanţii echipei proiectului instituţional al IDSI „Platforma pilot pentru asigurarea evaluării calităţii şi vizualizarea conţinutului ştiinţific digital din Republica Moldova” au avut o întâlnire cu membrii Comisiei de evaluare a revistelor ştiinţifice. Din partea IDSI la întâlnire au participat dl Igor Cojocaru, dr. în informatică, dna Nelly Ţurcan, dr. hab. în sociologie şi dl Gheorghe Cuciureanu, dr. în geografie.

Dna Nelly Țurcan, dr. hab., conf. univ., în prezentarea „Vizibilitatea şi evaluarea revistelor științifice din Republica Moldova” s-a referit la indicatorii de măsurare a excelenței științifice, vizibilitatea internaţională şi naţională a revistelor ştiinţifice din Moldova. A fost menționată vizibilitatea insuficientă a revistelor la nivel naţional, precum şi problemele ce ţin de evaluarea revistelor științifice. Pentru a face revistele științifice vizibile la nivel național e necesară dezvoltarea Instrumentului Bibliometric Național (IBN), precum și operarea unor modificări în Regulamentul cu privire la evaluarea și clasificarea revistelor științifice. De asemenea, s-a menţionat necesitatea folosirii acestui sistem informatic pentru determinarea Indexului Naţional de Citări şi Factorul de Impact Naţional al revistelor.

Dl Igor Cojocaru, dr., director al Institutului de Dezvoltare a Societății Informaționale, în comunicarea „Instrumentului Bibliometric Național – sistem informatic de monitorizare şi evaluare a revistelor ştiinţifice din RM”, a prezentat membrilor Comisiei de evaluare a revistelor ştiinţifice posibilităţile de utilizare a Instrumentului Bibliometric Național (IBN) pentru evaluarea, monitorizarea revistelor ştiinţifice. Totodată, au fost prezentate diverse instrumente ale sistemului care pot fi folosite de redacţiile revistelor, cercetători, precum şi de Comisie în procesul de evaluare a revistelor. Dl Igor Cojocaru a pus accentul pe necesitatea instituţionalizării IBN în calitate de sistem de înregistrare obligatoria a revistelor ştiinţifice.

Dl Gheorghe Cuciureanu, dr., în prezentarea „Propuneri pentru modificarea Regulamentului de evaluare şi clasificare a revistelor ştiinţifice” s-a referit la importanța evaluării revistelor ştiinţifice. Au fost aduse argumente pentru operarea unor modificări în Regulament, cum ar: dorința de a determina un caracter mai obiectiv a procesului de evaluare a revistelor; lipsa în regulament a unor prevederi necesare procesului (ex., monitorizare reviste, sancţionare pentru încălcări); necesitatea de a facilita procesul de evaluare pentru actorii implicaţi, inclusiv pentru Comisia de evaluare; lipsa respectării de către reviste a unor standarde (ex., SM ISO 690:2012) sau neincluderea unor informații suficiente pentru a putea căuta articole (de ex.: afilierea autorilor, CZU, DOI); modificarea Nomenclatorului specialităţilor ştiinţifice. Dl Gheorghe Cuciureanu a adus la cunoştinţa membrilor Comisiei de evaluare propunerile privind modificarea şi completarea Regulamentului de evaluare şi clasificare a revistelor ştiinţifice, printre care: completarea online a formularului de evaluare, monitorizarea revistelor acreditate şi sancţionarea nerespectării cerinţelor, modificarea listei domeniilor ştiinţifice în care pot fi încadrate profilurile revistelor, înregistrarea şi monitorizarea revistei care pretinde la statut de publicaţie ştiinţifică de către Instrumentul Bibliometric Naţional ş.a.

Membrii Comisiei de evaluare a revistelor ştiinţifice au adresat mai multe întrebări și au susţinut necesitatea modificării Regulamentului. În contextul discuţiilor, acad. Leonid Culiuc, dr. hab. în ştiinţe fizico-matematice, preşedinte al Comisiei a susţinut iniţiativa pentru pentru dezvoltarea Instrumentului Bibliometric Naţional în calitate de sistem de monitorizare, evaluare a revistelor, precum şi de generare a datelor obiective despre reviste, indicatorii de performanţă a revistelor şi a articolelor ştiinţifice din Republica Moldova.

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: reviste stiintifice, resurse electronice, IBN, evaluare, continut digital
Ultima actualizare:  04-02-2015 13:19:33
Sursa:   IDSI

 
4
 

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova