ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Seminar de instruire privind infrastructurile de cercetare

2018-05-29   Accesări: 1791  Vizitatori unici: 1167

În perioada 22-25 mai 2018 directorul IDSI dr. Igor Cojocaru a participat la seminarul de instruire privind infrastructurile de cercetare, organizat în cadrul proiectului [email protected] la București, finanțat prin intermediul Danube Transnational Programme.

Agenda evenimentului s-a axat pe aspecte legate de evaluarea, planificarea, monitorizarea, funcționarea și managementul infrastructurilor de cercetare. Obiectivul seminarului a fost acela de a echipa managerii infrastructurilor de cercetare și oamenii de știință cu instrumente testate, care să faciliteze sporirea rolului acestora în sistemele de știință și inovare naționale.

Pe durata evenimentului, vorbitorii și trainerii au subliniat importanța dezvoltării și gestionării eficiente a infrastructurilor de cercetare la nivel național, și anume:

- Prof. Adrian Curaj, președintele Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) a prezentat prioritățile definite în strategia de specializare inteligentă al României și rolul infrastructurilor de cercetare în realizarea acestor priorități.

- Evgeni Evgeniev a trecut în revistă rolul cercetării, dezvoltării și inovării în cadrul strategiei economice a UE “Europe 2020” și a subliniat provocarea care stă în fața ţărilor Parteneriatului Estic de a atinge țintă UE privind finanțarea sectorului CDI la nivel de 3% din PIB. Totodată el a subliniat importanța infrastructurilor de cercetare performanţe și rolul acestora în fortificarea ecosistemelor naționale de cercetare și inovare.

- Allen Weeks a prezentat o serie de instrumente și metode pentru managementul eficient al infrastructurilor de cercetare, inclusiv prin gestionarea părților interesate și monitorizarea prin intermediul unor indicatori bine definiți.

- Ioana Spanache (UEFISCDI) a subliniat rolul infrastructurilor de cercetare în calitate de promotori ai schimbării la nivel regional și național și a prezentat abordări pentru evaluarea impactului socio-economic al infrastructurilor de cercetare.

- Attila Havas (Centrul pentru Studii Economice și Regionale la Academia de Științe din Ungaria) a oferit o scurtă introducere în abordarea foresight (studii de previziune) și importanța acestora pentru o coordonare eficientă a eforturilor naționale de cercetare și inovare.

- Vlastimil Ruzicka a oferit recomandări cu privire la sustenabilitatea pe termen lung a infrastructurilor de cercetare și, în special, necesitatea unor politici eficiente de resurse umane, precum și a modelelor de guvernanță și de finanțare durabile.

Evenimentul a avut și un pronunțat caracter practic, prezentările teoretice fiind urmate de exerciții practice, studii de caz în grup, iar ulterior participanții au vizitat Infrastructura Luminii Extreme - Fizica Nucleara (ELI-NP) pentru tehnologiile de fizică nucleară bazată pe laser, situată lângă București.

GALERIE FOTO

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: infrastructuri de cercetare, deplasare, seminar
Ultima actualizare:  21-04-2019 14:34:02
Sursa:   IDSI 

 
0