ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Seminar științific ”Managementul datelor. Relevanța metadatelor în infrastructura de date publice (Experiența cehă)”

2017-10-06   Accesări: 2690  Vizitatori unici: 1635

Accesul la informații și date este una din marile provocări ale politicilor privind serviciile publice. Timpul şi resursele care se pierd căutând date publice existente sau încercările de a le utiliza pentru a putea furniza servicii de calitate la un nivel înalt de complexitate reprezintă un obstacol-cheie în exploatarea integrală a datelor. E nevoie de norme care să faciliteze utilizarea datelor guvernamentale, iar aceste norme trebuie concepute astfel încât datele publice să fie interoperabile.

Diversitatea și natura eterogenă a datelor din sectorul public impun identificarea unor soluții pentru o infrastructură care să asigure că datele sunt stocate, disponibile şi păstrate la nivelul cel mai adecvat. Datele publice trebuie să poată fi abordate într-o manieră unitară astfel încât acestea să poată fi partajate între mai mulţi utilizatori, aplicaţii şi servicii. Acestea trebuie să fie disponibile în condiţii care să nu împiedice utilizarea lor intensivă şi extensivă şi să se poată face cu uşurinţă căutarea și utilizarea datelor guvernamentale disponibile în furnizarea de servicii.
Asigurarea unui management eficient al datelor publice, abordarea metadatelor ca un element de bază în asigurarea interoperabilității informaționale au constituit tema discuțiilor în cadrul seminarului științific ”Managementul datelor. Relevanța metadatelor în infrastructura de date publice (Experiența cehă)”, organizat, în comun de Institutul de Matematică și Informatică și Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale și desfășurat la 4 octombrie curent.

Seminarul a fost moderat de Svetlana Cojocaru, directorul Institutului de Matematică și Informatică, doctor habilitat, profesor cercetător, membru corespondent AŞM. În cadrul seminarului au evoluat invitați din Republica Cehă: Mgr. Vladimíra Hloušková, de la d-eye czechia s.r.o. cu prezentarea ”eGovernment and Data Management” și CSc, RNDr. Vratislav Datel, reprezentând DATAB s.r.o., cu o comunicare amplă - ”Registrul Metadatelor și rolul lor în administrația publică (în baza experienței Republicii Cehe)”.

Raportorii au împărtășit auditoriului viziunea și experiența proprie privind edificarea infrastructurii de date în cadrul administrațiilor publice din Cehia, abordarea problemei interoperabilității în sistemul de eGuvernare, semnificația și rolul registrului metadatelor publice, perspectivele de dezvoltare și implementare a serviciilor electronice de înaltă calitate într-un cadru metodologic tehnologic conforme cu cele mai noi tendințe și standarde în domeniu.

Comunicările au suscitat un viu interes din partea cercetătorilor, subiectele guvernare electronică, infrastructura și managementul datelor, re-ingineria serviciilor publice fiind de mare actualitate astăzi în cercetarea științifică privind dezvoltarea societății informaționale.
 

 

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: Mihai Grecu, IMI, IDSI-co-organizator, seminar
Ultima actualizare:  06-10-2017 09:51:35
Sursa:   IDSI

 
1
 

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova