ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Seminarul profesional: Utilizarea resurselor informaţionale electronice în procesul educaţional şi de cercetare

2015-06-12   Accesări: 4231  Vizitatori unici: 1954

Publicarea în acces deschis constituie subiectul de discuţii în mediul academic din ultimii ani în Republica Moldova. Printre cauzele ce impun această dezbatere sunt costurile ridicate de publicare în reviste de prestigiu şi accesibilitatea redusă la ele. Nu poate fi neglijat criteriul vizibilităţii ştiinţifice la nivel naţional şi internaţional, personal şi instituţional – indicator important pentru imagine şi transferul de cunoştinţe.

Un imbold pentru regândirea de comunicare ştiinţifică în mediul educaţional şi de cercetare îl constituie şi noul Cod al Educaţiei, care a inclus realizarea indicatorilor de performanţă şi promovarea resurselor electronice ca element obligatoriu.

Reieşind din aceste circumstanţe, s-a considerat oportună provocarea comunităţii USEFS pentru o discuţie şi luare de decizii în vederea implementării reformelor la nivel instituţional, de elaborare a unor politici şi strategii în acest sens.

Astfel, la data de 9 iunie 2015, a fost organizat Seminarul profesional: Utilizarea resurselor informaţionale electronice în procesul educaţional şi de cercetare.

Invitaţii de onoare au fost: Nelly Ţurcan, dr.hab., prof. univ., USM; Igor Cojocaru, dr., director IDSI; Sergiu Rotaru, specialist în cadrul Departamentului de drept de autor şi drepturi conexe AGEPI.

Au fost discutate diverse aspecte ale comunicării ştiinţifice, avantajele şi dezavantajele publicării în format electronic al cercetărilor (agenda evenimentului).
Colectivul profesoral didactic şi de cercetare USEFS acceptă noile provocări şi sunt dispuşi pentru utilizarea resurselor electronice deschise pentru diseminarea cunoaşterii.

De asemenea, acest seminar a contribuit la îmbogăţirea cunoştinţelor personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic al universităţii, în direcţia dezvoltării cercetării şi a creşterii vizibilităţii USEFS.

Prin modelele de acces deschis şi de bune practici, prezentate de specialiştii competenţi în domeniu, se speră la o conlucrare de succes în continuare.

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: IDSI, IBN, biblioteca, acces deschis, Igor Cojocaru, seminar, USEFS
Ultima actualizare:  22-06-2015 13:14:47
Sursa:    IDSI

 
3
 

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova