ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Simpozionul aniversar “Limba română scrisă şi vorbită în contextul noilor tehnologii informatice: realizări şi perspective” – Iaşi, 24 martie

2016-04-07   Accesări: 2529  Vizitatori unici: 1234


Academia Română a sărbătorit la 4 aprilie a.c. 150 de ani de la înfiinţare.  După un secol şi jumătate de activitate neîntreruptă, Academia Română rămâne acelaşi for care apără interesele naţiunii române, având ca scop să fie un corect mediator între tendinţele globalizării, integrării şi mondializării şi păstrarea identităţii culturale naţionale. În contextul sărbătoririi s-au organizat  mai multe evenimente. Unul dintre ele – Simpozionul aniversar “Limba română scrisă şi vorbită în contextul noilor  tehnologii informatice: realizări si perspective”  - s-a desfăşurat la Iaşi, la 24 martie a.c. Simpozionul a fost dedicat aniversării a 150 de ani de la înfiinţarea Academiei Române şi a 25 de ani de la înfiinţarea Secţiei de Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei. Organizatori ai simpozionului au fost:  Institutul de Informatică Teoretică şi Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Academia Română, Filiala Iaşi.

În cadrul simpozionului au fost discutate mai multe aspecte care privesc relaţia dintre limba română şi tehnologiile moderne: Formalisme de lingvistică computaţională aplicate la limba română, Metode şi instrumente de prelucrare a limbii române, Corpusuri de limbă română scrisă şi vorbită, Analiza şi modelarea fenomenelor prozodice, Analiza limbii române scrise şi vorbite în reţelele de socializare, Analiza exprimării emoţiilor, Dialectologie şi cartografie lingvistică.

Tematica simpozionului este foarte interesantă şi actuală, ea obligă tot mai mult cercetătorii să opteze pentru colaborarea intensă a celor 2 mari tipuri de ştiinţe: exacte şi umane. Programul simpozionului se poate descărca aici.

Din partea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, la simpozion au participat: acad. Constantin Gaindric, dr. hab. Svetlana Cojocaru (Institutul de Matematică şi Informatică); dr. hab. Inga Druţă (Centrul de Terminologie al Institutului de Filologie) şi dr. Elena Ungureanu (Institutul de Filologie şi Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale).

Reprezentanţii instituţiilor din cadrul AŞM mulţumesc organizatorilor, în special dlui prof. Dan Cristea.
 

 

 

 

Categoria: Evenimente Cuvinte-cheie: simpozion, IDSI
Ultima actualizare:  07-04-2016 15:45:42
Sursa:  

 
3
 

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova