ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

SIMPOZIONULUI „ANUL BIBLIOLOGIC 2016” (cu participare internațională), ediția a 26-a

2017-03-31   Accesări: 3360  Vizitatori unici: 1317

Organizatori: Ministerul Culturii, Consiliul Biblioteconomic Național, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova

Parteneri: Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova, Programul Naţional „Novateca”, ONU în Republica Moldova,  Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale
Invitați speciali: dr. Petr KROUPA,  Adolf KNOLL, Biblioteca Națională a Republicii Cehe

Genericul ediției a 26-a : „Biblioteca Națională a Republicii Moldova – platformă de incluziune profesională pentru comunitatea bibliotecară”

Scop:

 • retrospecția anului profesional 2016
 • impactul activității bibliotecilor SNB (Sistemului Național de Biblioteci) în contextul direcției prioritare a anului profesional 2016 – consolidarea SNB, elaborare de documente strategice naționale și instituționale
 • abordare de perspectivă a tendinţelor domeniului biblioteconomic şi  ştiinţelor informări în corespundere cu prevederile „Agendei ONU 2030 şi priorităţile de ţară”, „Raportului actualizat al IFLA privind tendinţele; strategiile şi problemele actuale ale domeniului”
 • orientarea bibliotecilor pentru integrare în planuri naţionale şi teritoriale de dezvoltare durabilă
 • încurajarea cunoaşterii şi stimularea creativităţii
 • crearea unui mediu benefic de comunicare profesională.

 

Forme de organizare: 3 discursuri ale invitaților oficiali (Adolf Knoll, Praga, Republica Cehă); Lucreția Ciurea, Un WomenMoldova, dr. Mariana Harjevschi, președinte al ABRM, director al Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”); conferința „Sistemul Național de Biblioteci: strategii naționale și instituționale” sau „Anul Bibliologic 2016 – Anul strategiilor”; sesiune de postere și materiale AV.

Mesaje de inaugurare: Elena Pintilei, director general BNRM; dr. Igor Șarov, viceministru al Culturii; dr. Petr KROUPA, director general, Biblioteca Naţională a Republicii Cehe; Evan Tracz, directorul Programului Naţional „Novateca”; Igor COJOCARU, Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale.

Evaluarea lucrărilor Forumului:

 • număr participanţi – 140 de persoane, manageri superiori şi funcţionali din cadrul bibliotecilor naţionale, raionale/municipale/orăşeneşti,  din învăţământ (universitare, ale centrelor de excelență și colegiilor, școlare),  specializate,  reprezentanţi ai APL, Facultăţii Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, USM, Camerei Naţionale a Cărţii, Programului Național Novateca
 • componenţa participanţilor:
 1. după statutul funcțional – directori, directori adjuncţi, şefi servicii, formatori ai centrelor de excelență și raionale, responsabili pentru activitatea bibliotecară din cadrul APL, profesori universitari;
 2. după criteriul geografic: circa 75 de persoane din afara Chişinăului (lipsă – reprezentanţii raionului Basarabeasca, Unității Administrativ-Teritoriale Găgăuzia)
 3. după apartenența bibliotecii: majoritatea – reprezentanți ai bibliotecilor publice, precum și ale celor private; din biblioteci publice teritoriale – 74 persoane; din biblioteci din învățământ – 36, din instituții naționale și specializate, cadre didactico-științifice – 30.
 • comunicări, intervenţii:  ale invitaților oficiali – 3; în cadrul conferinței „Sistemul Național de Biblioteci: strategii naționale și instituționale” sau „Anul Bibliologic 2016 – Anul strategiilor” – 6; în total – 9 comunicări, discursuri
 • prezentarea a 25 de postere și materiale AV
 • ședința Clubului Biblioteconomiștilor – 35 de partiicpanți
 • transmisiunea on-line a lucrărilor simpozionului de Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale
 • suport documentar pentru participanţii la lucrările Forumului (oferit în formă tipărită şi electronică pentru utilizare la locul de muncă):
 1. materiale-suport (ODD-2030, elaborat şi oferit de către PNUD Moldova – 3 titluri);
 2. publicații editate sub egida Bibliotecii Naționale a Rep. Moldova (Calendarul Național 2017, publicații bibliografice, revista „Magazin bibliologic”, 2017, nr.1/2, inclusiv acces on-line)
 3. donația cărții: Osoianu-Filip, V. Tribuna avocatului bibliotecii: îndrumar pentru bibliotecari. – Chişinău, 2016. – 146 p. – ISBN 978-9975-3114-8-9;
 4. donații de publicații artistice, albume ale artiștilor plastici (din partea BNRM)
 5. planul acțiunilor de instruire, organizate în trimestrul 2, 2017, la Centrul de Formare Continuă în Biblioteconomie și Științe ale Informării din cadrul BNRM
 6. materiale promoţionale.
 • informarea și facilitarea achiziției publicațiilor de specialitate, elaborate de Camera Națională a Cărții.

Impactul lucrărilor simpozionului:

 • cunoașterea/diseminarea experiențelor inovaționale, a istoriilor de succes ale bibliotecilor din diverse rețele ale SNB
 • lărgirea cercului de participanți la lucrările simpozionului prin intermediul transmisiunii on-line de Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale (vedeți evenimentul aici)
 • accesul operativ la textele prezentărilor din cadrul Simpozionului:
 • posibilitate de a vizualiza mersul lucrărilor simpozionului prin Galeria foto
 • încurajarea implicării bibliotecilor în implementarea ODD-2030, proiectare de parteneriate la acest capitol ale bibliotecilor și UE Women Moldova
 • stimularea participării bibliotecarilor la definitivarea proiectului Strategiei rețelei de biblioteci publice teritoriale
 • încurajarea bibliotecilor pentru augmentarea rolului în realizarea strategiilor de dezvoltare ale comunităţilor prin organizarea şi implementarea noilor servicii,  atragerea resurselor locale, dezvoltarea parteneriatelor, măsurarea/promovarea rezultatelor; promovarea experienţelor de succes
   

Elaborat: L. Corghenci
30 martie 2017
 

Categoria: Evenimente Cuvinte-cheie: Coorganizator IDSI, Biblioteca Națională a RM, simpozion
Ultima actualizare:  31-03-2017 18:07:10
Sursa:   BNRM

 
3
 

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova