ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Standardul CERIF va îmbunătăți interoperabilitatea sistemelor informatice de cercetare din Moldova?

2017-01-08   Accesări: 1948  Vizitatori unici: 1146


CERIF - Common European Research Information Format este un standard de înregistrare a informației științifice în sistemele informatice. Prima versiune a acestui standard recomandat de către Uniunea Europeană a fost creată în 1991, iar acum este utilizată versiunea 1.6.

Necesitatea elaborării acestui standard rezultă din faptul că o bună parte din cercetare-dezvoltare este efectuată din bani publici şi administrată de autorităţi publice, iar acest lucru presupune o gestionare corectă a procesului şi o informare exhaustivă a societăţii privind planificarea strategică; anunţarea programelor/apelurilor de proiecte; evaluarea şi desemnarea proiectelor câştigătoare; monitorizarea rezultatelor proiectelor, exploatarea rezultatelor proiectelor. Pe de o parte, în procesul de efectuare a cercetărilor, există interese divergente între cercetători şi administraţia cercetării: cercetătorii doresc cât mai multă independenţă şi sunt reticenţi la furnizarea informaţiei cu privire la activitatea lor, iar factorii de decizie doresc să monitorizeze cât mai exact cheltuirea finanţelor şi rezultatele obţinute. Pe de altă parte, ştiinţa este internaţională după natura sa, atât la nivel de cercetare, cât şi la nivel de administrare şi există necesitatea de a face schimb de informaţii ştiinţifice complete şi veridice la toate etapele de efectuare a cercetărilor. Se consideră că utilizarea formatului CERIF în sistemele informatice contribuie la depăşirea ambelor probleme, deoarece facilitează schimbul de informaţii între ţări, dar şi interacţiunea între administraţie şi cercetători.

Principalele proprietăţi ale acestui standard sunt următoarele:
1) susţine conceptul de obiecte cu atribute: de ex., proiect, persoană, organizaţie;
2) sprijină relaţiile n:m între obiecte, folosind un "raport de legătură", şi oferă astfel o semantică bogată, inclusiv distribuirea pe roluri şi desfăşurarea în timp;
3) este pe deplin internaţional, în ceea ce priveşte limba sau caracterele;
4) poate fi extins fără a deteriora modelul de date de bază.

Principalele avantaje ale utilizării standardului CERIF sunt următoarele:
• Acoperire largă a sferei ştiinţei: CERIF oferă un model de date integrate pentru păstrarea şi schimbul unei varietăţi mari de tipuri de informaţii ştiinţifice: proiecte, persoane, organizaţii, finanţare, publicaţii, brevete, produse, evenimente, echipament etc.
• Structura şi arhitectură flexibilă, care permit: intrări şi ieşiri a aproape oricărui format de (meta)date, utilizat în domeniul ştiinţei şi ingerarea unui număr nelimitat de vocabulare controlate (taxonomii, tezaure ...);
• Avantaje pentru utilizatori: CERIF poate fi utilizat pentru generarea de CV-uri şi bibliografii ale cercetătorilor, furnizarea de rapoarte ale activităţilor de cercetare pentru finanţatori sau administraţie, pentru evaluare, stimularea activităţilor inovaţionale, identificarea recenzenţilor ş.a., în schimbul unui efort limitat de intrare a datelor care, de asemenea, este automatizat. Se evită introducerea aceloraşi date de mai multe ori, în schimb există posibilităţi numeroase de a relaţiona diferite date între ele în funcţie de necesităţile utilizatorilor.
• Standard de referinţă: CERIF este un standard la nivel european (recomandat de UE), menţinut şi dezvoltat de o organizaţie paneuropeană, iar datorită formatului flexibil şi extensibil, mijloacelor semantice bogate şi a multilingvismului, CERIF înregistrează o popularitate în creştere fiind standard naţional de înregistrare a datelor ştiinţifice în Marea Britanie, Norvegia, Belgia, Italia, Germania, Islanda, Danemarca, Suedia, Cehia, Slovacia şi a unui număr mare de sisteme informaţionale.

În condiţiile în care Republica Moldova se confruntă cu probleme în domeniul statisticii ştiinţei şi în asigurarea schimbului de date între diferite entităţi (create în diverse formate), inclusiv în ceea ce ţine de preluarea unor informaţii din bazele de date internaţionale, acceptarea unui model recunoscut, care se află într-un proces de îmbunătăţire continuă, poate contribui la depăşirea dificultăţilor de interoperabilitate la nivel naţional şi internaţional. În acest context, răspunsul Institutului de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale la întrebarea din titlu este pozitiv, noi considerând necesar ca Republica Moldova să adopte standardul CERIF ca standard oficial pe teritoriul său.

dr.hab. Gheorghe Cuciureanu

 

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: scientometrie, interoperabilitate, Gheorghe Cuciureanu, sistem informational, știința deschisă
Ultima actualizare:  18-02-2019 09:31:41
Sursa:   IDSI 

 
2