ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Un stat 100% digital: Strategia de transformare digitală a Moldovei 2023-2030 aprobată de Guvern

2023-09-06   Accesări: 141  Vizitatori unici: 123

Cabinetul de miniștri a aprobat azi, 06.09.2023, Strategia de Transformare Digitală a Republicii Moldova pentru anii 2023-2030, un document important pentru viitorul țării noastre.

Aceasta stabilește viziunea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării pentru dezvoltarea digitală până în 2030 și reconfirmă determinarea noastră de a construi o societate modernă, axată pe cetățeni și aliniată cu agenda de integrare europeană.

Obiectivele principale ale acestei strategii sunt ambițioase și se concentrează pe promovarea dezvoltării durabile a țării. Strategia prevede:

  1. Dezvoltarea unei societăți digitale;
  2. Dezvoltarea unui sector TIC robust și competitiv;
  3. Crearea unei economii digitale inovatoare și reziliente
  4. Instituirea unui stat digital eficient, inteligent și transparent;
  5. Crearea unui mediu digital accesibil, sigur și incluziv;
  6. Consolidarea imaginii Republicii Moldova drept națiune digitală.

 

„Este important de menționat ca implementarea acestei strategii necesita eforturi comune din partea tuturor părților implicate: atât instituțiile guvernamentale cât și sectorul privat și societatea civilă. Împreună, putem face din Republica Moldova o națiune digitală modernă și prosperă, pregătită pentru provocările din viitor”, a menționat Mihai Lupașcu, secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.

Proiectul a fost elaborat cu sprijinul partenerilor de dezvoltare de la Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP).

Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării are scopul de a crea un viitor complet digital. În prezent, sunt înregistrate 44% de servicii publice online pentru antreprenori și 34% pentru cetățeni, dar obiectivul final este ca toate serviciile publice sa fie disponibile în format digitalizat.

Documentul propune o structură solidă de guvernanță și coordonare, cu roluri și responsabilități clare și mecanisme cuprinzătoare de monitorizare și raportare, cu o gestionare eficientă a riscurilor, pentru a asigura buna implementare și pentru a atinge obiectivele-țintă. Structura de guvernanță pentru implementarea strategiei va fi creată sub auspiciile Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, ca instituție responsabilă de elaborarea politicilor în domeniu, și agențiile și instituțiile responsabile de implementarea politicilor în domeniile vizate. Structura de guvernanță va include, de asemenea, Consiliul național pentru digitalizare (CND), Consiliul coordonator în domeniul securității cibernetice, Consiliul Economic pe lângă Prim-ministrul Republicii Moldova și unitățile strategice de implementare, evaluare și monitorizare.

Cadrul de monitorizare și evaluare se bazează pe Indicele economiei și societății digitale (DESI), utilizat în cadrul Uniunii Europene, prin adaptarea metodologiei respective pentru Republica Moldova, precum și prin includerea altor indicatori relevanți pentru măsurare. Un astfel de cadru va permite măsurarea obiectivă a progresului implementării, evaluarea eficienței investițiilor și identificarea domeniilor de îmbunătățire.

Strategia va servi drept document de orientare pentru autoritățile centrale și locale, comunitatea de afaceri, mediul academic, societatea civilă și toate sectoarele economiei naționale, și poate fi utilizată de către practicieni pentru direcționarea, planificarea, finanțarea, implementarea și monitorizarea agendei lor de transformare digitală pentru anii 2030.

Către anul 2030, prin implementarea strategiei de transformare digitală, Republica Moldova va avea o societate digitală inovatoare și incluzivă, bazată pe o infrastructură modernă, cu oameni educați digital, cu o guvernare pro-digitală, o comunitate de afaceri care exploatează la maxim oportunitățile digitale.
Proiectul Strategiei de Transformare Digitală a Republicii Moldova 2023-2030 prezentat pentru aprobare se poate găsi aici.

 

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: strategie, Republica Moldova, Moldova digitala - 2020
Ultima actualizare:  07-09-2023 08:54:27
Sursa:    https://mded.gov.md/un-stat-100-digital-strategia-de-transformare-digitala-a-republicii-moldova-pent

 
0
 

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova