ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Suport pentru completarea Tabelului nr. 6 "Planificarea cheltuielilor în TIC pentru 2015-2016"

2013-07-18

În suportul comunităţii ştiințifice pentu completarea Tabelului nr.6 la Norme metodologice (Ministerul finanţelor) „ Propuneri privind finanțarea cheltuielilor în domeniul tehnologiei informației pe anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016”.

Aici puteţi descărca formularul cu explicațiile de rigoare.

Se vor lua în calcul:

1) toate cheltuielilor pentru tehnologii informaţionale şi de comunicaţii (TIC) planificate de fiecare organizaţie în parte, indiferent de sursa de finanţare:
CB – componenta de bază,
MS – Mijloace speciale,
PI – Proiecte Internaţionale,
FS – Fonduri Speciale.

2) toate cheltuielile în TIC, indiferent de articolul de cheltuieli

242.00. Procurare mijloace fixe (tehnică de calcul, imprimante, software etc. >6000 lei/buc)
113.03. Rechizite de birou, materiale şi obiecte de uz gospodăresc (cartuşe, toner, componente ale tehnicii de calcul, monitoare, sau tehnică de calcul, valoarea căreia nu depăşeşte 6000 lei/buc)
113.18. Reparaţi curente ale utilajului şi inventarului (reparaţia şi deservirea tehnicii de calcul, imprimantelor etc.)
113.21. Formare profesională (instruire în TIC, servicii de consultanţă)
113.30. Lucrări de informatică şi de calcul: plata serviciilor de acces la reţeaua Internet, procurarea pachetelor de programe informatice, preţul de achiziţionare de până la 6000 lei/unitate (Internet, antivirus, licenţe etc.)
113.45. Mărfuri şi servicii neatribuite altor alineate (plata domen/anual)

Varianta electronică a Tabelului nr.6 trebuie expediată la adresa [email protected] sau [email protected]

Telefon: (+373-22) 288758, (+373-22) 738102
Fax: (+373-22) 733310

Echipa de suport a IDSI

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: TIC
Ultima actualizare:  18-07-2013 14:54:17
Sursa: