ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Programul naţional de informatizare a sferei culturii pentru anii 2012-2020

15 06/12

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova