ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

cercetare-dezvoltare

13 11/14
04 07/22
22 06/18

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova