ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Datele științifice în Republica Moldova în vizorul comunității academice

2018-06-22   Accesări: 3012  Vizitatori unici: 1599

La 21 iunie 2018, s-a desfășurat Masa rotundă cu genericul „Datele științifice în Republica Moldova: Experiențe și bune practici europene și internaționale privind arhitectura și modelele de date în e-infrastructura de date științifice”. Evenimentul a avut loc la Institutul de Matematică şi Informatică (IMI) și a fost organizat de Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale (IDSI) în parteneriat cu Institutul de Matematică şi Informatică.

Evenimentul s-a desfășurat în cadrul proiectului Elaborarea cadrului conceptual și metodologic pentru e-infrastructura de date în sfera cercetării, dezvoltării și inovării din Republica Moldova – E-IDSM din cadrul Programului de stat Dezvoltarea e-Infrastructurii de date din sfera cercetării, dezvoltării şi inovării din RM.

Masa rotundă a avut drept obiectiv general punerea în discuție a necesității de creare a unui cadru conceptual și metodologic pentru e-Infrastructura de date științifice din Republica Moldova în scopul asigurării coerenței informaționale și a interoperabilității în spațiul informațional CDI din Republica Moldova, precum și de a explora provocările și oportunitățile emergente cu care se confruntă comunitatea științifică din Republica Moldova pentru a răspunde noii paradigme a Științei Deschise.

Evenimentul a fost deschis de dna Svetlana Cojocaru, m.c. al AȘM, dr. hab., prof. cercet., directorul IMI care a menționat oportunitatea organizării acestui eveniment și rolul datelor de cercetare în dezvoltarea științei, precum și necesitatea schimbului și interoperabilității datelor de cercetare în Republica Moldova.

Dl Igor Cojocaru, dr., director al IDSI a mulțumit tuturor colegilor, celor care au contribuit la buna organizare și desfășurare a lucrărilor mesei rotunde, inclusiv cu rapoarte, menționând că în spațiul digital nu este posibil să lucrezi de unul singur, e necesar de a lucra împreună, pentru a ajunge la un impact real în societate, iar opiniile și sugestiile participanților la masa rotundă vor servi drept reper pentru decizii și activități privind datele din sfera CDI din Republica Moldova.

În mesajul său de salut dl Andrei Rusu, dr., cercet. șt. superior, directorul proiectului Elaborarea cadrului conceptual și metodologic pentru e-infrastructura de date în sfera cercetării, dezvoltării și inovării din Republica Moldova – E-IDSM, a remarcat rolul datelor deschise, necesitatea managementului datelor de cercetare, precum și obiectivele care vor fi realizate în cadrul Proiectului E-IDSM.

Masa rotundă și-a continuat lucrările cu câteva prezentări care au abordat tematica de dezvoltare a e-infrastructurii de date din sfera CDI, e-infrastructura de date științifice în contextul Științei Deschise, managementul datelor deschise, experiențe de creare a bazelor de date de cercetare etc.

Prezentarea dlui Mihai Grecu, șeful Laboratorului de Cercetare Dezvoltare a Societății Informaționale din cadrul IDSI, a fost axată pe câteva aspecte privind e-infrastructura de date științifice, inclusiv: situația actuală privind infrastructura datelor de cercetare, cercetarea bazată pe date, principii FAIR privind datele științifice, paradigmele cercetării științifice ș.a. Referindu-se la principii FAIR privind datele științifice, dl Grecu a menționat că acestea din urmă trebuie să fie detectabile, accesibile, interoperabile și reutilizabile. De asemenea, a remarcat faptul că Orizont 2020 mandatează accesul deschis la toate publicaiile științifice, iar din anul 2017, datele de cercetare sunt deschise în mod implicit. Problemele abordate în prezentarea dlui M.Grecu au provocat participanții la masa rotundă să discute pe marginea subiectului datelor deschise în Republica Moldova și să adreseze mai multe întrebări.

Dl Ion Ilieș, șeful Centrului de Seismologie Experimentală al Institutului de Geologie şi Seismologie, a prezentat experiența Centrului privind colectarea, păstrarea și utilizarea datelor de cercetare privind activitatea seismică din regiune.

Desfășurarea mesei rotunde a fost transmisă online. Înregistrarea evenimentului poate fi vizualizată aici:

Prezentările de la eveniment pot fi descărcate mai jos:

CERCETĂTORUL ȘI BIBLIOTECA: ROLUL LOR ÎN MANAGEMENTUL DATELOR DIN SFERA CDI (Andrei RUSU, dr., cert. șt. sup., IDSI)

E-INFRASTRUCTURA DE DATE ȘTIINȚIFICE – UN IMPERATIV AL CERCETĂRII COLABORATIVE ÎN CONTEXTUL ȘTIINȚEI DESCHISE (Mihai GRECU, IDSI; Andrei RUSU, dr., cert. șt. sup., IDSI)

DATELE SEISMICE – PATRIMONIU TEHNOLOGIC VITAL PENTRU INFRASTRUCTURA ȘTIINȘIFICĂ A REPUBLICII MOLDOVA (Ion ILIEȘ, Institutul de Geologie și Seismologie)

Categoria: Evenimente Cuvinte-cheie: date deschise, cercetare-dezvoltare
Ultima actualizare:  23-06-2018 12:04:05
Sursa:    IDSI

 
3
 

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova