ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Elaborarea cadrului conceptual și metodologic pentru e­Infrastructura de date în sfera CDI din Republica Moldova

Accesări: 1698  Vizitatori unici: 1088

 

Codul: 18.50.07.10A/PS
   
Acronimul: E-IDSM
   
Durata: 2018-2019
   
Director de proiect: dr. Andrei Rusu
   
Cuvinte cheie: infrastructură de date, e-Infrastructură, date științifice, modele de date
   
Rezumatul proiectului:  

Proiectul ”Elaborarea cadrului conceptual şi metodologic pentru einfrastructura de date în sfera CDI din Republica Moldova” își propune crearea la nivel naţional, în baza cercetărilor teoretice şi a bunelor practici din experienţa europeană şi internaţională, a unui nou model conceptual de infrastructură (eInfrastructură) de date ştiinţifice care, pe de o parte, să asigure interoperabilitatea datelor, fluidizarea și eficientizarea schimburilor de date printr-o mai bună organizare și comunicare a informației științifice, iar, pe de altă parte, să creeze condiții pentru coordonarea la scară largă (interinstituțională, interdisciplinară și națională) a eforturilor privind prezervarea, managementul și utilizarea datelor din cercetare, eficientizarea actului cercetării și crearea de noi oportunități de cercetare bazat pe date, întrun context general de implementare în cadrul comunității științifice din Republica Moldova a conceptului de Știință Deschisă.

LIVRABILE 2018 - 2019

Concepția e-infrastructurii de date științifice din RM - e-IDSM (proiect)

Recomandări la planul de management al datelor CDI

Recomandări privind transpunerea principiilor FAIR în cadrul e-Infrastructurii datelor de cercetare e-IDSM

Recomandări la Modelul de politică instituțională privind managementul datelor de cercetare

Recomandări privind rolul și responsabilitățile părților participante la dezvoltarea e-Infrastructurii de date în sfera cercetării, dezvoltării ș inovării

Recomandări privind Seturile și Serviciile de date din sfera CDI

PUBLICAȚII 2018 -2019

EVENIMENTE 2018 -2019

 


Ultima actualizare:  10-03-2020 16:04:15
Sursa:   IDSI 

Social plugin

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova