ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Tendințele în tehnologie și dezvoltarea start-up-urilor IMMM

2017-01-11   Accesări: 401  Vizitatori unici: 242

Întreprinderile Micro, Mici și Mijlocii (IMMM) sunt un motor important al creșterii economice și al creării locurilor de muncă. IMMM reprezintă peste 95% din totalul afacerilor la nivel mondial și de două treimi din toate locurile formale de muncă. De asemenea, dovezile sugerează că aceste IMMM reprezintă 60-70% din produsul intern brut (PIB) global. Cel mai important, IMMM-urile reprezintă adesea o cale potențială de ieșire din sărăcie pentru multe țări în curs de dezvoltare.

Recunoscând oportunitatea unică oferită de TIC, Obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU (ODD) includ realizarea accesului universal la prețuri accesibile pe internet ca parte a țintelor,  ca o modalitate de a încuraja guvernele, companiile locale, organizațiile internaționale și membrii societății civile să continue eforturile pentru a aduce  mai multe persoane on-line. Accesul la TIC de înaltă calitate, a devenit o prioritate-cheie pentru factorii de decizie și întreprinderi.

Secretarul General UIT  Houlin Zhao a declarat, cu ocazia apariției Raportului: “mă bucur să prezint acest raport, care pune în evidență experiența Statelor membre ale  UIT care  deja sprijină în mod activ  Întreprinderile micro, mici și mijlocii (IMMM) prin intervențiile ministerelor TIC. Acest raport ne permite să identificăm tendințele actuale în acest domeniu și să învățăm din eforturile care sunt depuse  în toată diversitatea și lărgimea țărilor  apartenente. De la Columbia în Malaiezia, din Estonia în Bangladesh, echipa noastră a găsit o diversitate  de abordări, care relevă voința factorilor de decizie pentru a sprijini antreprenorii și IMM-urile în întreaga lume.”

Categoria: Noutăţi TIC Internaţional Cuvinte-cheie: ONU, ODD, 2016
Ultima actualizare:  20-01-2017 15:32:45
Sursa:   http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/opb/gen/S-GEN-MSMES-2016-PDF-E.pdf  

 
0