ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Uniunea Europeană consolidează Spațiul European de Cercetare

2020-12-05   Accesări: 1579  Vizitatori unici: 1062

Comisia Europeană propune un nou plan pentru dezvoltarea Spațiului european de cercetare, prin adoptarea, la 30.09.2020, a comunicării privind un nou Spațiu european de cercetare pentru domeniul cercetării și al inovării. Bazat pe excelență, competitiv, deschis și orientat spre talente, noul Spațiu european de cercetare urmărește să îmbunătățească peisajul european al cercetării și al inovării, să accelereze tranziția UE către neutralitate climatică și către poziția de lider în domeniul digital, să sprijine redresarea ei de pe urma impactului crizei cauzate de noul coronavirus asupra societății și economiei.

Spațiul european de cercetare (ERA) a fost lansat în 2000 și a înregistrat realizări majore în ultimii ani, Europa având poziția de lider în materie de inovare și de excelență științifică. Totuși, contextul de astăzi, inclusiv provocările societale, ecologice și economice semnificative cu care se confruntă Europa, care sunt agravate de criza provocată de noul coronavirus, au determinat regândirea ERA. Acest plan nou de dezvoltare se bazează pe ideea că, cercetarea și inovarea sunt cruciale pentru abordarea acestor provocări, asigurând redresarea economică a Europei și accelerând tranzițiile verzi și digitale.

Comisia a stabilit patru obiective strategice, care urmează să fie realizate prin 14 acțiuni:

1) Prioritate pentru investițiile și reformele în domeniul cercetării și inovării, pentru a favoriza tranziția verde și digitală, cu scopul de a sprijini redresarea economică a Europei și a-i crește competitivitatea:
- Sprijinul UE pentru cercetare și inovare este prevăzut prin diverse programe, cum ar fi Orizont Europa, politica de coeziune și Next Generation EU (UE - generația viitoare).
- Comunicarea reafirmă obiectivul de 3% din PIB și propune obiectivul de 1,25% din PIB din fonduri publice care să fie investit în cercetarea și inovarea din UE și îndeamnă la amplificarea cooperării între statele membre și la alinierea eforturilor naționale, prin stabilirea unui obiectiv de 5 % din fondurile publice de la nivel național pentru programe comune de cercetare și dezvoltare și pentru parteneriate europene, până în 2030.
- Principiul excelenței, care implică faptul că cei mai buni cercetători cu cele mai bune idei pot obține finanțare, rămâne piatra de temelie pentru toate investițiile din cadrul Spațiului european de cercetare.
- Va fi elaborată o foaie de parcurs de acțiuni pentru crearea de sinergii între învățământul superior și cercetare, bazându-se în special pe rolul dual al universităților.

2) Îmbunătățirea accesului la facilități și infrastructuri excelente pentru cercetătorii din întreaga UE:
- Investițiile statelor membre în cercetare și inovare rămân inegale, ceea ce se traduce prin discrepanțe în ceea ce privește excelența științifică și rezultatele inovării. UE va sprijini țările rămase în urmă, inclusiv prin acordarea de sprijin personalizat, iar Orizont Europa va continua să asigure acest sprijin, prin colaborări mai strânse cu partenerii mai experimentați, pentru a îmbunătăți accesul la excelență în cercetare. Comisia propune ca statele membre, care se situează sub media UE a investițiilor în cercetare și inovare ca procentaj din PIB, să își îndrepte eforturile înspre creșterea investițiilor lor cu 50 % în următorii 5 ani.
- Vor fi create oportunități de mobilitate pentru ca cercetătorii să aibă acces la excelență în cercetare și să își lărgească experiența prin intermediul unor programe specifice de formare și mobilitate care să implice industria și mediul academic. Vor fi sprijinite statele cu performanțe mai scăzute, pentru a crește numărul cercetătorilor cu publicații foarte citate cu cel puțin o treime în următorii 5 ani.
- Va fi sprijinită crearea de infrastructuri de cercetare de nivel mondial și stabilirea unei structuri de guvernanță actualizată pentru infrastructurile de cercetare și tehnologice.
- Este prevăzută lansarea unei platforme de publicare peer-review cu acces deschis și stimularea practicilor Științei deschise prin îmbunătățirea sistemului de evaluare a cercetării.

3) Transferul rezultatelor către economie, pentru a stimula investițiile întreprinderilor și pătrunderea pe piață a rezultatelor cercetării, precum și pentru a promova competitivitatea și rolul de lider al UE în mediul tehnologic la nivel mondial.
- În vederea accelerării transferului rezultatelor cercetării către economia reală și a sprijinirii punerii în aplicare a noii strategii industriale, Comisia va încuraja și va îndruma elaborarea unor planuri de tehnologii comune împreună cu industria, care să permită atragerea mai multor investiții private în proiecte internaționale de importanță majoră, pentru a favoriza dezvoltarea unor tehnologii competitive în domenii strategice esențiale.
- În urma unui exercițiu de monitorizare detaliat, Comisia va analiza posibilitatea de a crea un cadru de colaborare în rețea care să se bazeze pe entitățile și capacitățile existente, cum ar fi centrele de excelență sau centrele de inovare digitală, pentru a facilita colaborarea și schimbul de bune practici până în 2022.
- În următorii doi ani, Comisia totodată va actualiza și va elabora principii directoare, care vor garanta că inovarea poate fi valorizată și recompensată, precum și un cod de practici pentru utilizarea inteligentă a proprietății intelectuale, pentru a asigura accesul la o protecție efectivă și accesibilă a proprietății intelectuale.

4) Consolidarea mobilității cercetătorilor și circulația liberă a cunoștințelor și a tehnologiei, printr-o mai bună cooperare între statele membre, pentru a permite tuturor să beneficieze de cercetare și de rezultatele ei:
- UE va urmări să îmbunătățească oportunitățile de dezvoltare a carierei pentru a atrage și a reține cei mai buni cercetători în Europa, precum și să stimuleze cercetătorii să urmeze o carieră în afara mediului academic.
- UE va pune la dispoziție, până la sfârșitul anului 2024, în parteneriat cu statele membre și cu organizațiile de cercetare, un set de instrumente de sprijin pentru carierele cercetătorilor: un cadru al competențelor cercetătorilor pentru a identifica competențele și neconcordanțele principale; un program de mobilitate pentru a sprijini schimbul și mobilitatea cercetătorilor din industrie și mediul academic; formare specifică și oportunități de dezvoltare profesională în cadrul programului Orizont Europa; și un portal de tip „ghișeu unic” pentru ca cei interesați să găsească mai ușor informații și să își gestioneze mai ușor învățarea și carierele.
- Vor fi încurajate campaniile ce implică cetățenii, în special tinerii, în știință și inovare (știința cetățenilor).

Acțiunile de îndeplinire a obiectivelor strategice urmează să fie realizate de UE în strânsă cooperare cu statele membre. În plus, Comisia va organiza un forum european pentru tranziție, un forum de discuții strategice cu statele membre care le va sprijini în punerea coerentă în aplicare a acestor patru obiective. De asemenea, Comisia va propune, până în prima jumătate a anului 2021, ca statele membre să adopte un Pact pentru cercetare și inovare în Europa, care să le consolideze angajamentul față de politicile și principiile comune și care să indice domeniile în care vor dezvolta împreună acțiuni prioritare.

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: Spațiul European de Cercetare, știința deschisă, UE
Ultima actualizare:  05-12-2020 22:41:41
Sursa:   IDSI în baza materialelor Comisiei Europene 

 
0
 

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova