ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Va fi creată o Platformă regională pentru evaluarea științifică

2016-06-30   Accesări: 1976  Vizitatori unici: 1093

Cel puțin asta este intenția participanților la seminarul privind Platforma Parteneriatului Estic pentru evaluarea în știință, tehnologie și inovare (Workshop on Eastern Partnership Platform on STI evaluation), care s-a desfăşurat în Tbilisi (Georgia), în perioada 27-28 iunie 2016. Reprezentanții celor 6 state din regiune, Republica Moldova, Ucraina, Belarus, Georgia, Armenia şi Azerbaidjan, au semnat în cadrul reuniunii un Memorandum de Înţelegere, prin care îşi exprimă disponibilitatea şi angajamentul să participe în activităţi comune în vederea creării Platformei regionale a Parteneriatului Estic pentru evaluarea în știință, tehnologie și inovare (STI).

Scopul principal al platformei este să faciliteze, printre organizaţiile participante, explorarea potenţialului de evaluare în STI şi să implementeze măsuri care ar facilita preluarea experienţei existente şi îmbunătăţirea utilizării potenţialului de evaluare. Printre acţiunile care sunt prevăzute prin anexa la memorandum se numără:

- funcţionarea unui grup de coordonare a activităţilor de creare a platformei;
- identificarea sistematică a recenzenţilor (experţilor);
- crearea unei baze de date comune a experţilor;
- utilizarea bazei de date a experţilor EVAL-INCO;
- dezvoltarea mecanismelor de asigurare a calităţii evaluării;
- schimb de practici existente între agenţiile naţionale de evaluare;
- acţiuni twining;
- dezvoltarea capacităţilor instituţionale ale agenţiilor ş.a.

La eveniment a participat, alături de reprezentanţii instituţiilor cu funcţii de evaluare în Republica Moldova, şi cercetătorul ştiinţific din cadrul IDSI, Gheorghe Cuciureanu, care a prezentat comunicarea “Implicarea experţilor străini în evaluarea tezelor de doctorat în Republica Moldova şi (rolul potenţial al) Platforma de evaluare în STI” (The involving of foreign experts in dissertations evaluation in Moldova and (potential role of) EaP STI Evaluation Platform).

Informăm că seminarul din capitala Georgiei a fost organizat în cadrul proiectului STI International Cooperation Network for Eastern Partnership Countries din cadrul Programului Cadru 7. Este al 3-lea eveniment din această serie, anterior desfăşurându-se unul în Chişinău, în 2004, şi unul în Kiev, în 2015. În cadrul primelor două seminare au fost stabilite o foaie de parcurs şi o listă de (potenţiale) activităţi.

                                                        

 

 

Categoria: Evenimente Cuvinte-cheie: workshop, 2016
Ultima actualizare:  30-06-2016 22:25:14
Sursa:  

 
2
 

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova