ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

36 de primării din Moldova întrunite la un workshop despre servicii publice locale electronice

2015-09-25   Accesări: 3617  Vizitatori unici: 2027

În perioada 22-23 septembrie, la Chișinău, a avut loc workshopul cu tema: Servicii Publice Locale Electronice. La eveniment au participat în jur de 55 persoane, dintre care 19 primari, 2 viceprimari, 5 secretari ai consiliilor locale și 10 specialiști ai APL, din 27 sate, 6 orașe, 14 raioane ale Republicii Moldova.

Atelierul de lucru a fost organizat, în calitate de coordonator, de către Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale în cadrul proiectului DISCUS - Platformă de discuții privind problemele de dezvoltare a societății informaționale, finanțat de Fondul Internațional Visegrad.
Cu un cuvânt de salut la eveniment a venit dr. Igor Cojocaru - directorul Institutului de Dezvoltare a Societății Informaționale, Andrei Cușcă - şef-adjunctul Direcţiei politici în domeniul tehnologiei informaţiei a Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, dr.hab. Veaceslav Ursachi - coordonatorul Secției de Științe Inginerești și Tehnologice a AȘM, m.c. Constantin Gaindric - Institutul de Matematică și Informatică a AȘM.

Evenimentul a avut caracter practic, echipele de lucru au fost coordonate de cei 4 experți, 3 din țările Visegrad: Polonia, Slovacia și Republica Cehă și expertul național: dr. hab. Anatol Gremalschi. Subiectul central al discuțiilor a fost planul de acțiuni în vederea implementării serviciilor electronice locale.
Workshopul a durat o zi şi jumătate, la care participanții au avut posibilitatea de a socializa, dezbate idei și a face schimb de experiență.
Profesorul, dr. hab. Anatol Gremalschi, director de Programe Institutul de Politici Publice a prezentat studiul realizat de experţii DISCUS în baza seminarului științific din 26-27 mai 2015, care a avut tematica: Soluţii TIC pentru Serviciile Locale (reglementări legale).

A fost redată experiența echipei care a vizitat Polonia în perioada 5 - 10 iulie 2015. Scopul vizitei de studiu a fost schimbul de experienţă, transferul de bune practici din Polonia în Republica Moldova, stabilirea de contacte şi încurajarea colaborării în domeniul societăţii informaţionale (cu accent pe serviciile electronice locale). Funcționarii publici locali au vizitat 4 orașe din Polonia, 10 instituții (de nivel central, regional și local) unde au participat la mai mult de 20 de prezentări și discuții directe cu specialiștii. La workshop au împărtășit experiența acumulată și au prezentat rezultatele obținute în urma vizitei de studiu.

Ion Coșuleanu, cercetător științific la IDSI a prezentat un set de recomandări privind întocmirea unui plan de acțiuni de implementare a serviciilor electronice locale. În baza recomandărilor, echipele de lucru (constituite din primari, viceprimari, secretari de consilii și specialiști ai administrațiilor locale) au lucrat asupra planurilor de acțiuni de implementare a serviciilor locale considerate prioritare și comune pentru mai multe localități (eliberarea certificatelor, extrase cadastrale etc.)
Echipele au prezentat și au autoevaluat propunerile în baza criteriilor explicate de prof. Anatol Gremalschi.

Prezentările de la eveniment pot fi accesate aici:

- Prezentarea Studiului nr. II DISCUS - Recomandări de politici publice/ reglementări/ amendamente pentru autorităţile publice relevante din Republica Roldova, dr.hab. Anatol Gremalschi, Institutul de Politici Publice
- Vizita de studiu în Polonia, 6 - 10 iulie, 2015 - Anastasia Ștefanița, Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale
- Recomandări pentru redactarea planului de acțiuni - Ion Coșuleanu, Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale
- Ghid pentru exercițiul practic - Ion Coșuleanu, Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale
- Dezvoltarea planului de acțiuni pentru serviciile publice locale - ing. Vladimir Benko, proIS s.r.o
- Prezentarea proiectului: Serviciile electronice ale Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Slovacia - ing. Vladimir Benko, proIS s.r.o

Fotografiile de la eveniment pot fi accesate aici.

Evenimentul a fost transmis on-line:

 

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: e-servicii, e-guvernare, DISCUS, APL
Ultima actualizare:  30-09-2015 14:51:14
Sursa:   discus.idsi.md

 
4
 

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova