ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

IDSI a trecut cu success auditul de supraveghere a sistemului integrat de management Calitate – Mediu – Sănătate & Securitate Ocupaţională – Securitatea Informaţiei

2015-06-12   Accesări: 2410  Vizitatori unici: 1308

În perioada 07 – 10 aprilie 2015 Î.S ”Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale” (IDSI) a fost re-evaluat în cadrul auditului de supraveghere de către auditorii organismului de certificare Româno - Italian ”RINA SIMTEX OC”, în vederea menţinerii şi îmbunătăţirii sistemului integrat de management Calitate – Mediu – Sănătate & Securitate Ocupaţională – Securitatea Informaţiei.

Auditorii au constatat, că personalul IDSI a demonstrat o atitudine responsabilă faţă de obligaţiunile impuse de standardele susnumite. A fost apreciată noua redacţie a documentelor interne ale sistemului integrat, dat fiind faptul, că între timp Organizaţia Internaţională de Standardizare a emis o versiune nouă a standardului ISO/IEC 27001 – Sistem de management al securităţii informaţiei.

Conducătorul echipei de audit, Directorul organismului de certificare RINA SIMTEX, auditor IRCA ing. Ionescu Răzvan a menţionat în cadrul şedinţei de închidere a auditului, că IDSI, implementându-şi sistemul integrat de management în propria organizaţie a obţinut o experienţă bogată în ceea ce priveşte organizarea proceselor interne în conformitate cu standardele internaţionale şi este capabil să presteze servicii de consultanţă şi audit organizaţiilor care doresc să-şi sporească performanţele prin implementarea şi menţinerea sistemelor de management bazate pe cerinţele standardelor manageriale ISO.

În baza dovezilor colectate, echipa de audit a luat decizia de a recomanda Comitetului Operativ de Certificare, RINA SIMTEX OC menţinerea certificării conform standardelor ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, ISO/IEC 27001:2013.

Auditorii au lansat recomandări de îmbunătăţire care au fost cu recunoştinţă acceptate de managementul IDSI.

 

 

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: ISDI, securitatea informaţiei, standard
Ultima actualizare:  12-06-2015 17:09:11
Sursa:    IDSI

 
8