ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

IDSI - membru a 2 platforme tehnologice europene

2013-09-02   Accesări: 2725  Vizitatori unici: 1318


În luna august 2013 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale a aderat la platformele tehnologice europene NESSI şi Net!Works.

NESSI (The Networked Software and Services Initiative) este Platforma Tehnologiilor Europene pentru noua Societate Informaţională Digitală şi Economia bazată pe software, servicii şi date. Reprezintă, pentru comunitate, o platformă între industrie şi mediul academic.

NESSI promovează ideea că software-ul, serviciile şi datele sunt elementele-cheie ce ajută la rezolvarea provocărilor europene sociale şi economice în toate sectoarele, atît private cît şi publice, cum ar fi producţia, transportul, energia şi asistenţa medicală (medicina).

Obiectivele NESSI sunt:

- furnizarea unei viziuni unice asupra cercetării europene în domeniul arhitecturii de servicii şi software;
- identificarea unei agende strategice comune bazată pe consideraţii tehnologice şi economice;
- coordonarea implementării obiectivelor de cercetare;
- demonstrarea aplicării potenţiale a rezultatelor de cercetare în procesele existente de business, cît şi în produse şi servicii noi;
- analiza continuă a celor mai avansate tehnologii relevante, inclusiv oportunităţile oferite de abordările disponibile şi de aspectele noilor paradigme;
- analiza continuă a stării industriei de software orientată spre servicii şi impactul economic al cercetării realizate, aceasta oferind date economice reale întru definirea scopurilor de cercetare viitoare;
- stabilirea strategiilor şi politicilor de implementare pentru a accelera realizarea viziunii, inclusiv a politicilor publice pentru alimentarea dinamicii ecosistemului de servicii.

Net!Works este Platforma Tehnologică Europeană pentru reţele şi servicii de comunicaţii. Reţelele de comunicaţii permit interacţiunea dintre utilizatorii de diferite tipuri de echipament, fie mobile (de exemplu: telefoanele mobile) ori fixe (de exemplu: computerele) şi reprezintă fundamentul internetului.

Platforma Tehnologică Europeană Net!Works adună mai mult de 700 de jucători din sectorul reţelelor de comunicaţii: liderii din industrie, IMM-uri inovatoare şi instituţii academice de conducere.
Misiunea platformei Net!Works este de a consolida poziţia de lider a Europei în domeniul tehnologiilor şi serviciilor de reţea, astfel încît aceasta să fie utilă pentru cetăţenii europeni cît şi pentru economia europeană.

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale
Ultima actualizare:  16-12-2014 08:42:36
Sursa:  

 
0