ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

IDSI - membru al Iniţiativei Naţionale GRID

2014-07-23   Accesări: 2310  Vizitatori unici: 1113


La data de 21.07.2014, IDSI a semnat acordul privind “Consorţiul MD-GIRD al unităţii comune de cercetare” care reprezintă o Iniţiativă Naţională Grid în Republica Moldova.
Consorţiul cuprinde mai multe instituţii din ţară, şi anume: A.O. RENAM; Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM; Institutul de Fizică Aplicată al AŞM; Universitatea Tehnică din Moldova - Departamentul de Tehnologii Informaţionale şi Facultatea de Radioelectronică şi Telecomunicaţii; Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM; Universitatea de Stat din Moldova - Facultatea de Matematică şi Informatică; Universitatea de Medicină şi Farmacie “N. Testemiţeanu”; Serviciul Hidrometeorologic de Stat şi Institutulu de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale.

Principalul scop al acordului este de a coordona activităţile orientate spre implementarea proiectelor integrate MD-GRID, a infrastructurii de calcul şi servicii, inclusiv toate proiectele sale comune.
Consoţiul a stabilit următoarele obiective majore :
- Să crească gradul de conştientizare cu privire la activităţile MD-GRID şi beneficiile potenţialilor utilizatori .
- Să încurajeze şi să faciliteze implicarea altor instituţii de nivel naţional interesate şi competente.
- Să sprijine dezvoltarea proiectului integrat MD-GRID ca o parte consistentă şi coerentă a activităţii de cercetare - dezvoltare din acest domeniu.

Categoria: Noutăţi TIC în Republica Moldova Cuvinte-cheie: ASM, GRID, IDSI, IGS, IMI, RENAM, USM, UTM
Ultima actualizare:  16-12-2014 09:28:41
Sursa:  

 
0
 

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova