ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Dezvoltarea e-Infrastructurii ACADEMICA pentru Știința Deschisă în Republica Moldova

Accesări: 1695  Vizitatori unici: 1171

Cod               Contract de Grant nr.10/RESINFRA

Acronim        ACADEM-OS

Durata          2017 - 2018

Conducător   dr. Igor Cojocaru

Cuvinte-cheie

e-Infrastructură, provideri de servicii, management identitate digitală, EduRoam, Știința Deschisă, Acces Deschis

Rezumatul proiectului 

Planul de acţiuni al Strategiei naționale CDI prevede elaborarea unei foi de parcurs pentru dezvoltarea infrastructurii naţionale de cercetare-dezvoltare până în 2020, conectarea infrastructurii de cercetare-inovare autohtonă la reţelele europene, inclusiv utilizarea eficientă a e-Infrastructurilor și resurselor informaţionale. Codul cu privire la știință și inovare al RM, de asemenea, stipulează dezvoltarea unei infrastructuri pertinente, implementarea de tehnologii informaționale performante și crearea unui mediu favorabil diseminării, absorbției și valoriificării informațiilor științifico-tehnologice în știință, producție și învățământ.
La moment capacităţile e-Infrastructurii ACADEMICA, elaborate de IDSI, privind stocarea şi procesarea datelor sunt plafonate de nivelul tehnologic al echipamentelor din dotare, astfel încât aceasta nu poate asigura în suficientă măsură dezvoltarea în continuare a unor noi servicii informaţionale competitive în conformitate cu prevederile actelor normative și recomandărilor UE. Achiziţionarea în cadrul acestui proiect a echipamentului solicitat va servi drept o nouă etapă în dezvoltarea serviciilor electronice pentru întreaga comunitate ştiinţifică din Republica Moldova, la fel şi pentru cea din educație, cultură. Datorită echipamentului ce se propune a fi procurat va fi posibilă partajarea e-infrastructurii, utilizarea serviciilor oferite de e-Infrastructurile europene, promovarea principiilor Științei Deschise, inclusiv asigurarea Accesului Deschis (condiție obligatorie pentru proiectele H2020).

E-Infrastructura creată va oferi cercetătorilor posibilitatea de a deveni mai competitivi, va spori creativitatea și eficiența activităților de cercetare. Prin îmbunătățirea accesului la e-infrastructurile publice care utilizează identități federative, organizațiile de cercetare vor putea, pe termen lung, să reducă costurile administrative de acces la cunoștințele științifice și puterea de calcul. Utilizarea pe scară largă a e-Infrastructurii este un pas important spre reducerea decalajului digital şi a exodului de creiere. Exploatarea oportunităților oferite de e-Infrastructura ACADEMICA, inclusiv de interconectare cu cercetători din alte țări, va contribui la consolidarea echipelor naționale de cercetare din cadrul diferitor organizaţii de CDI pentru elaborarea propunerilor de proiecte interdisciplinare și participarea în comun la apelurile Programului HORIZON 2020. În rezultatul implementării proiectului situația din CDI se va îmbunătăți, se va face posibilă implementarea principiilor europene FAIR - acces deschis gratuit și de încredere la mediul virtual al bazelor de date din cercetare, informaţii uşor de găsit, accesibile, interoperabile și reutilizabile.

Realizarea obiectivelor proiectului dat va contribui la stabilirea unor standarde de calitate în domeniu în RM, ţinând cont că IDSI este unica organizaţie din sfera ştiinţiei si inovării certificată și una din 3 organizații din RM care deţine 4 certificate ISO (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001). Implementarea proiectului va facilita participara IDSI la realizarea obiectivelor Programului național de securitate cibernetică a RM pentru 2016-2020 și programului de Stat ”Dezvoltarea e-Infrastructurii de date din sfera cercetării, dezvoltării şi inovării din RM” .

Implementarea proiectului va asigura realizarea indicaţiei Comisiei Europene reflectate în scrisoarea primită recent de către ASM, prin care se solicită respectarea prevederilor privind asigurarea Accesului Deschis la publicațiile științifice elaborate în cadrul proiectelor H2020. În acest sens, pentru asigurarea operaționalizării e-serviciilor partajate la nivel național și interconectarea cu Infrastrucrturile Europene de Cercetare, facilitarea implementării Accesului Deschis la nivel național trebuie întreprinse acțiuni complementare, care constituie obiectul prezentei propuneri de proiect, şi anume: achiziționarea și operaționalizarea soluțiilor de procesare pentru asigurarea managementului identității digitale (IdP, SP), accesului mobil (EduRoam), securizat și fiabil la sisteme și servicii disponibile în ACADEMICA și alte e-Infrastructrui Europene.


Ultima actualizare:  19-11-2018 15:43:56
Sursa:   IDSI 

Social plugin

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova