ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Apel pentru participare la sondajul național „Atitudini față de Știința Deschisă

2021-11-01   Accesări: 655  Vizitatori unici: 445

Ministerul Educației și Cercetării și Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale (IDSI) invită comunitatea științifică din Republica Moldova să participe la sondajul național Atitudini față de Știința Deschisă, scopul căruia constă în cunoașterea și conștientizarea rolului politicilor Științei Deschise de către actorii procesului de cercetare din Republica Moldova.

Termenul limită de participare este 25 noiembrie 2021.

Acest sondaj este realizat în cadrul proiectului Stimularea angajamentului Republicii Moldova în Știința Deschisă: suport metodologic și aplicativ, prevăzut de expresia de interes pentru Oferta de soluții privind promovarea conceptului de Știință deschisă și dezvoltarea tehnologiilor digitale în domeniile cercetării și inovării lansată de Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare. Proiectul își propune să sprijine consolidarea cadrului național al Științei Deschise printr-o serie de măsuri și activități de sprijin și coordonare pentru o știință și cercetare deschisă.

În ultimii ani, Știința Deschisă a generat schimbări în procesul de cercetare științifică, inclusiv în dezvoltarea, evaluarea și utilizarea noilor cunoștințe pentru cercetători și societate. Îmbunătățirea și aplicarea tehnologiei informației a creat modalități alternative de evaluare, publicare și diseminare a rezultatelor cercetării care se caracterizează prin calitatea și veridicitatea lor, reputația științifică a cercetătorilor.

Știința Deschisă este o nouă abordare a practicii științifice bazată pe cercetare cooperativă și noi metode de distribuire a cunoștințelor, folosind tehnologii digitale și noi instrumente de colaborare care promovează efortul comun, contribuie la partajarea rezultatelor și a noilor cunoștințe cât mai devreme și cât mai larg posibil.
Știința Deschisă este un element-cheie în noul program-cadru pentru cercetare și inovare al Comisiei Europene – Horizon Europe.

Este de remarcat că pe 27 octombrie a.c. Natalia Gavrilița, Prim-ministru al Republicii Moldova și Mariya Gabriel, Comisarul european pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, au semnat Acordul privind participarea Republicii Moldova la Programul-cadru al Uniunii Europene pentru cercetare și Inovare „Orizont Europa”, pentru perioada 2021-2027. Participarea Republicii Moldova la acest program-cadru al Uniunii Europene reprezintă o cale de internaționalizare a sistemului național de cercetare și inovare, precum și de asigurare a procesului de integrare în Spațiul European de Cercetare.

În același timp, în scopul implementării Hotărârii Guvernului nr. 1081 din 8.11.2018 cu privire la aprobarea Foii naționale de parcurs pentru integrarea Republicii Moldova în Spațiul european de cercetare pe anii 2019-2021 și a Planului de acțiuni privind implementarea acesteia, Ministerul Educației și Cercetării urmează să întreprindă un șir de măsuri în vederea alinierii Republicii Moldova la prioritățile Spațiului European de Cercetare referitoare la Circulația optimă, accesul și transferul cunoștințelor.

Este de menționat, de asemenea, că în perioada 9-24 noiembrie 2021, la cea de-a 41-a sesiune a Conferinței Generale UNESCO, în conformitate cu Regulamentul de procedură privind recomandările adresate statelor membre și convențiile internaționale, va fi discutat proiectul de text al Recomandării UNESCO privind Știința Deschisă.

Conferința Generală UNESCO recomandă statelor membre să aplice prevederile Recomandării privind Știința Deschisă prin adoptarea măsurilor adecvate, inclusiv a legislației, în conformitate cu practica constituțională și structurile de guvernare ale fiecărui stat, pentru a pune în aplicare principiile consacrate în prezenta Recomandare pe teritoriile lor.

În scopul întreprinderii unor acțiuni la nivel național și instituțional, precum și în conformitate cu Foaia națională de parcurs pentru integrarea Republicii Moldova în Spațiul european de cercetare pe anii 2019-2021 și a Planul de acțiuni privind implementarea acesteia, precum și Recomandarea UNESCO privind Știința Deschisă, Ministerul Educației și Cercetării din Republica Moldova încurajează comunitatea științifică din Republica Moldova să participe la sondajul Atitudini față de Știința Deschisă.

Sunt invitați să participe la sondaj:

  • factori de decizie din sfera cercetare, dezvoltare și inovare,
  • finanțatorii cercetării,
  • personalul de conducere al instituțiilor de cercetare și învățământ superior,
  • personalul administrativ (facultate, laborator, departamente etc.),
  • personalul de cercetare și științifico-didactic,
  • bibliotecarii,
  • editori și colegiile de redacție ale revistelor științifice,
  • doctoranzii și postdoctoranzii,
  • reprezentați ai societății civile,
  • precum și alte categorii de actori implicați în procesul de cercetare.

 

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: știința deschisă, sondaj, UNESCO
Ultima actualizare:  25-08-2022 10:39:38
Sursa:   IDSI 

 
3
 

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova