ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Stimularea angajamentului Republicii Moldova în Știința Deschisă: suport metodologic și aplicativ

Accesări: 823  Vizitatori unici: 478

Codul: 21.70105.40ȘD
   
Durata: 2021-2022
   
Director de proiect: dr. hab., prof. univ. Nelly Țurcan
   
Cuvinte cheie: Știința Deschisă, politica științei, Acces Deschis, politici instituționale, scientometrie.
   

Rezumatul proiectului:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Având în vedere importanța conceptelor Științei Deschise (ȘD), prevederile Planurilor naționale, în primul rând Foaia Națională de parcurs pentru integrarea Republicii Moldova în Spațiul European de Cercetare pentru anii 2019-2021 – HG 1081/2018, Programul național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-2023 – HG 381/2019 și angajamentele internaționale ale Republicii Moldova (RM), în special cele stipulate în Acordul de Asociere la Uniunea Europeană (cap. 18 și 24), ne propunem să realizăm o serie de activități de cercetare care ar servi drept suport științific și metodologic pentru o cercetare națională deschisă, responsabilă și durabilă. Cercetarea își propune obiective concrete și măsurabile ale etapelor, bazate pe experiența anterioară a Institutului de Dezvoltare a Societății Informaționale (IDSI), instrumentele informatice dezvoltate, competența recunoscută pe plan național și internațional a echipei proiectului. Activitățile preconizate vor fi axate pe:

 • Analiza situației actuale a Științei Deschise în Republica Moldova prin prisma inițiativelor, cadrului național existent și a bunelor practici internaționale;
 • Dezvoltarea unui cadru conceptual pentru promovarea Științei Deschise la nivel național și instituțional;
 • Oferirea unui suport științifico-practic autorităților și instituțiilor pentru implementarea conceptului Științei Deschise.

Prin rezultatele obținute în cadrul proiectului echipa de cercetare își propune să contribuie la eliminarea diferențelor între diferite discipline și instituții, între diferiți actori și organizații privind conceptul Științei Deschise, precum și să ofere suport metodologic și aplicativ în realizarea politicilor instituționale și naționale privind Știința Deschisă. Luând în considerare preocupările intense pe plan internațional de dezvoltare a ȘD, precum și vizibilitatea națională și internațională a IDSI, există toate oportunitățile ca activitățile proiectate să fie dezvoltate și aprofundate ulterior în colaborări internaționale cu impact asupra integrării Republicii Moldova în Spațiul European de Cercetare.

   

Echipa proiectului

 

 

 

 

 

 

 

Țurcan Nelly, dr. hab, prof.univ.
Cuciureanu Gheorghe, dr. hab., conf. cercet.
Ungureanu Elena, dr. hab., conf. cercet.
Minciună Vitalie, dr. hab., conf. cercet.
Cojocaru Igor, dr.
Cheradi Natalia, dr.
Grecu Mihai
Coșuleanu Ion
Cujba Rodica
Botnaru Viorica
Lupu Viorica, drd.
Dobrea Olesea
Silivestru Diana, drd.
   

Denumirea etapelor de realizare a proiectului și Conținutul etapei 

 

 

 

 

Etapa I: Analiza situației actuale a Științei Deschise în Republica Moldova prin prisma inițiativelor, cadrului național existent și a bunelor practici internaționale
Estimarea nivelului de implementare a Accesului Deschis și a Științei Deschise în Republica Moldova și elaborarea recomandărilor pentru diverse părți interesate

Etapa II: Dezvoltarea cadrului conceptual pentru promovarea Științei Deschise în Republica Moldova
Elaborarea modelelor de documente naționale și instituționale pentru implementarea prevederilor Științei Deschise și diseminarea experiențelor și
bunelor practici

 


PLANUL DE REALIZARE A PROIECTULUI pe anul 2021

 Stimularea angajamentului Republicii Moldova în Știința Deschisă:
suport metodologic și aplicativ

Nr. etapei Activitățile de realizare a proiectului Rezultatele preconizate Livrabile cuantificabile
1. 1. Analiza comparativă a politicilor naționale și internaționale în domeniul Științei Deschise Sinteza analizei comparative a politicilor naționale și internaționale în domeniul Științei Deschise și a managementului datelor științifice
2. Analiza politicilor și practicilor europene și naționale privind managementul datelor științifice
3. Analiza și benchmarking privind politicile instituționale de Acces Deschis și evaluarea stadiului de pregătire pentru implementarea politicilor de Știința Deschisă Estimarea nivelului de implementare a Accesului Deschis și a Științei Deschise în Republica Moldova în baza analizei și benchmarking privind politicile instituționale de Acces Deschis, precum și a gradului de conștientizare privind politicile ȘD de către diverse părți interesate.
 • Recomandări pentru diverse părți interesate
4. Analiza nivelului de cunoaștere și a gradului de conștientizare privind politicile ȘD de către factorii de decizie, cercetători, editori de reviste și doctoranzi
5. Organizarea atelierului „Implementarea politicilor instituționale privind Știința Deschisă  Organizarea atelierului 
 • Minuta
 • Materiale promoționale
 • Raport
6. Elaborarea paginii web a proiectului ca parte a site-ului IDSI  Pagină web creată
 • Pagină web elaborată și actualizată permanent

 

 PLANUL DE REALIZARE A PROIECTULUI pe anul 2022

 Stimularea angajamentului Republicii Moldova în Știința Deschisă:
suport metodologic și aplicativ

Nr. etapei Activitățile de realizare a proiectului Rezultatele preconizate Livrabile cuantificabile
2. 1. Elaborarea modelelor de documente naționale și instituționale (pentru organizații de cercetare și de finanțare a cercetării) privind Accesul Deschis, Știința Deschisă Modele de documente naționale și instituționale pentru implementarea prevederilor Științei Deschise și diseminarea experiențelor și bunelor practici
 • Proiecte de documente
 • Recomandări
2. Elaborarea modelului de politică instituțională privind Datele deschise de cercetare
3. Organizarea conferinței naționale „Știința Deschisă în RM” (ed. a 2-a) Organizarea conferinței

 

 Organizarea atelierului

4. Organizarea atelierului „Principii FAIR în managementul datelor de cercetare”
 • Minuta

 • Materiale promoționale

 • Raport

5. Efectuarea vizitelor pentru a transfera know-how-ul cu privire la politicile naționale și strategiile instituționale pentru Știința Deschisă

Vizite de diseminare a bunelor practici (Bălți)

Vizite de diseminare a bunelor practici (Cahul)

 • Raportul vizitelor
 • Materiale promoționale

 


Ultima actualizare:  15-12-2022 11:19:02
Sursa:  

Social plugin