ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Stimularea angajamentului Republicii Moldova în Știința Deschisă: suport metodologic și aplicativ

Accesări: 1376  Vizitatori unici: 833

Codul: 21.70105.40ȘD
   
Durata: 2021-2022
   
Director de proiect: dr. hab., prof. univ. Nelly Țurcan
   
Cuvinte-cheie: Știința Deschisă, politica științei, Acces Deschis, politici instituționale, scientometrie.
   

Rezumatul proiectului:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Având în vedere importanța conceptelor Științei Deschise (ȘD), prevederile Planurilor naționale, în primul rând Foaia Națională de parcurs pentru integrarea Republicii Moldova în Spațiul European de Cercetare pentru anii 2019-2021 – HG 1081/2018, Programul național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-2023 – HG 381/2019 și angajamentele internaționale ale Republicii Moldova (RM), în special cele stipulate în Acordul de Asociere la Uniunea Europeană (cap. 18 și 24), ne propunem să realizăm o serie de activități de cercetare care ar servi drept suport științific și metodologic pentru o cercetare națională deschisă, responsabilă și durabilă. Cercetarea își propune obiective concrete și măsurabile ale etapelor, bazate pe experiența anterioară a Institutului de Dezvoltare a Societății Informaționale (IDSI), instrumentele informatice dezvoltate, competența recunoscută pe plan național și internațional a echipei proiectului. Activitățile preconizate vor fi axate pe:

 • Analiza situației actuale a Științei Deschise în Republica Moldova prin prisma inițiativelor, cadrului național existent și a bunelor practici internaționale;
 • Dezvoltarea unui cadru conceptual pentru promovarea Științei Deschise la nivel național și instituțional;
 • Oferirea unui suport științifico-practic autorităților și instituțiilor pentru implementarea conceptului Științei Deschise.

Prin rezultatele obținute în cadrul proiectului echipa de cercetare își propune să contribuie la eliminarea diferențelor între diferite discipline și instituții, între diferiți actori și organizații privind conceptul Științei Deschise, precum și să ofere suport metodologic și aplicativ în realizarea politicilor instituționale și naționale privind Știința Deschisă. Luând în considerare preocupările intense pe plan internațional de dezvoltare a ȘD, precum și vizibilitatea națională și internațională a IDSI, există toate oportunitățile ca activitățile proiectate să fie dezvoltate și aprofundate ulterior în colaborări internaționale cu impact asupra integrării Republicii Moldova în Spațiul European de Cercetare.

   

Echipa proiectului

 

 

 

 

 

 

 

Țurcan Nelly, dr. hab, prof.univ.
Cuciureanu Gheorghe, dr. hab., conf. cercet.
Ungureanu Elena, dr. hab., conf. cercet.
Minciună Vitalie, dr. hab., conf. cercet.
Cojocaru Igor, dr.
Cheradi Natalia, dr.
Grecu Mihai
Coșuleanu Ion
Cujba Rodica
Botnaru Viorica
Lupu Viorica, drd.
Dobrea Olesea
Silivestru Diana, drd.
   

Denumirea etapelor de realizare a proiectului și Conținutul etapei 

 

 

 

 

Etapa I: Analiza situației actuale a Științei Deschise în Republica Moldova prin prisma inițiativelor, cadrului național existent și a bunelor practici internaționale
Estimarea nivelului de implementare a Accesului Deschis și a Științei Deschise în Republica Moldova și elaborarea recomandărilor pentru diverse părți interesate

Etapa II: Dezvoltarea cadrului conceptual pentru promovarea Științei Deschise în Republica Moldova
Elaborarea modelelor de documente naționale și instituționale pentru implementarea prevederilor Științei Deschise și diseminarea experiențelor și bunelor practici

  

 PLANUL DE REALIZARE A PROIECTULUI pe anul 2021

 Stimularea angajamentului Republicii Moldova în Știința Deschisă:
suport metodologic și aplicativ
 

Nr. etapei Activitățile de realizare a proiectului Rezultatele preconizate
1.

1. Analiza comparativă a politicilor naționale și internaționale în domeniul Științei Deschise.

2. Analiza politicilor și practicilor europene și naționale privind managementul datelor științifice.

Sinteza analizei comparative a politicilor naționale și internaționale în domeniul Științei Deschise și a managementului datelor științifice
3. Analiza și benchmarking privind politicile instituționale de Acces Deschis și evaluarea stadiului de pregătire pentru implementarea politicilor de Știința Deschisă Estimarea nivelului de implementare a Accesului Deschis și a Științei Deschise în Republica Moldova în baza analizei și benchmarking privind politicile instituționale de Acces Deschis, precum și a gradului de conștientizare privind politicile ȘD de către diverse părți interesate.
4. Analiza nivelului de cunoaștere și a gradului de conștientizare privind politicile ȘD de către factorii de decizie, cercetători, editori de reviste și doctoranzi
5. Organizarea atelierului „Implementarea politicilor instituționale privind Știința Deschisă

Organizarea atelierului

6. Elaborarea paginii web a proiectului ca parte a site-ului IDSI

Pagină web creată

  


 PLANUL DE REALIZARE A PROIECTULUI pe anul 2022

 Stimularea angajamentului Republicii Moldova în Știința Deschisă:
suport metodologic și aplicativ

Nr. etapei Activitățile de realizare a proiectului Rezultatele preconizate Livrabile cuantificabile
2. 1. Elaborarea modelelor de documente naționale și instituționale (pentru organizații de cercetare și de finanțare a cercetării) privind Accesul Deschis, Știința Deschisă Modele de documente naționale și instituționale pentru implementarea prevederilor Științei Deschise și diseminarea experiențelor și bunelor practici
 • Proiecte de documente
 • Recomandări
2. Elaborarea modelului de politică instituțională privind Datele deschise de cercetare
3. Organizarea conferinței naționale „Știința Deschisă în RM” (ed. a 2-a) Organizarea conferinței

 

 Organizarea atelierului

4. Organizarea atelierului „Principii FAIR în managementul datelor de cercetare”
 • Minuta

 • Materiale promoționale

 • Raport

5. Efectuarea vizitelor pentru a transfera know-how-ul cu privire la politicile naționale și strategiile instituționale pentru Știința Deschisă

Vizite de diseminare a bunelor practici (Bălți)

Vizite de diseminare a bunelor practici (Cahul)

 • Raportul vizitelor
 • Materiale promoționale

 

Diseminarea rezultatelor obținute în formă de publicații

 1. Știința Deschisă în Republica Moldova = Open Science in the Republic of Moldova : Conferința științifică națională, Ediția a 2-a, 27-28 octombrie 2022, Chișinău / comitetul științific: Nelly Țurcan (președinte) [et al.]; comitetul de organizare: Nelly Țurcan (președinte) [et al.]. Chișinău: Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, 2022 („Print-Caro” SRL). ISBN 978-9975-3564-0-4; ISBN 978-9975-3564-1-1 (PDF). Disponibil: https://ibn.idsi.md/collection_view/1888
 2. „Știința Deschisă în Republica Moldova”, conferință științifică națională (2; 2022; Chișinău). Știința Deschisă în Republica Moldova: Conferința științifică națională, Ediția a 2-a, 27-28 octombrie 2022, Chișinău, Universitatea de Stat din Moldova: Rezumate ale comunicărilor / coordonator: Nelly Țurcan; colegiul de redacţie: Nelly Țurcan [et al.]. Chişinău: Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, 2022 (Artpoligraf). ISBN 978-9975-3564-2-8, ISBN 978-9975-3564-3-5 (PDF). Disponibil: https://ibn.idsi.md/collection_view/1902
 3. ŢURCAN, Nelly, COJOCARU, Igor. Agenda Științei Deschise în Republica Moldova: politici și acțiuni naționale. In: Știința Deschisă în Republica Moldova. Ediția 2, 27-28 octombrie 2022, Chişinău. Chişinău: IDSI („Print-Caro” SRL), 2022, pp. 13-60. ISBN 978-9975-3564-0-4. https://doi.org/10.57066/sdrm22.01 
 4. CUCIUREANU, Gheorghe. Politicile Științei Deschise ale organizațiilor internaționale. In: Știința Deschisă în Republica Moldova. Ediția 2, 27-28 octombrie 2022, Chişinău. Chişinău: IDSI („Print-Caro” SRL), 2022, pp. 61-72. ISBN 978-9975-3564-0-4. https://doi.org/10.57066/sdrm22.02
 5. CUCIUREANU, Gheorghe, DONICI, Valentina. Politica Științei Deschise în Uniunea Europeană. In: Știința Deschisă în Republica Moldova. Ediția 2, 27-28 octombrie 2022, Chişinău. Chişinău: IDSI („Print-Caro” SRL), 2022, pp. 73-96. ISBN 978-9975-3564-0-4. https://doi.org/10.57066/sdrm22.03 
 6. GRECU, Mihai. Provocări și oportunități în dezvoltarea de politici privind datele științifice deschise în Republica Moldova. In: Știința Deschisă în Republica Moldova. Ediția 2, 27-28 octombrie 2022, Chişinău. Chişinău: IDSI („Print-Caro” SRL), 2022, pp. 97-110. ISBN 978-9975-3564-0-4. https://doi.org/10.57066/sdrm22.04
 7. LUPU, Viorica. Atitudinea cercetătorilor din Republica Moldova cu privire la deschiderea și partajarea datelor de cercetare. In: Știința Deschisă în Republica Moldova. Ediția 2, 27-28 octombrie 2022, Chişinău. Chişinău: IDSI („Print-Caro” SRL), 2022, pp. 111-130. ISBN 978-9975-3564-0-4. https://doi.org/10.57066/sdrm22.05
 8. TURCAN, Nelly, CUCIUREANU, Gheorghe, CUJBA, Rodica, LUPU, Viorica, CHERADI, Natalia, COJOCARU, Igor. Perception of Open Science in the Scientific Community of the Republic of Moldova. In: Postmodern Openings (România). 2022, nr. 13(4), pp. 294-334. eISSN 2069-9387.  https://doi.org/10.18662/po/13.4/519
 9. CUCIUREANU, Gheorghe, TURCAN, Nelly, COJOCARU, Irina, COJOCARU, Igor. Excellence or Misconduct: How the Visibility of Team Leaders Impacts the Research Project Competition in the Republic of Moldova? In: Science and innovation (Ucraina). 2023, nr. 19(2), pp. 3-16. ISSN 2409-9066. https://doi.org/10.15407/scine19.02.003
 10. ȚURCAN, Nelly, CUCIUREANU, Gheorghe, CUJBA, Rodica, COJOCARU, Irina, COJOCARU, Igor. Readiness Toward the Implementation of Open Science Initiatives in the Republic of Moldova. In: Central European Journal of Public Policy. 2023, Vol.17, no.2, eISSN1802-4866. https://doi.org/10.2478/cejpp-2023-0008.

 

Livrabile

 1. ȚURCAN, Nelly, CUCIUREANU, Gheorghe, COJOCARU, Igor, UNGUREANU, Elena. Analiza comparativă a politicilor naționale și internaționale în domeniul Științei Deschise: Livrabil ȘD-24080. Chișinău: IDSI, 2022. https://doi.org/10.5281/zenodo.3695060
 2. GRECU, Mihai, LUPU, Viorica, COȘULEANU, Ion, ȚURCAN, Nelly. Analiza politicilor și practicilor europene și naționale privind managementul datelor de cercetare: Livrabil ȘD-24081. Chișinău: IDSI, 2022. https://doi.org/10.5281/zenodo.7490144
 3. CHERADI, Natalia, ȚURCAN, Nelly, DOBREA, Olesea, LUPU, Viorica, SILIVESTRU, Diana. Analiza și benchmarking privind politicile instituționale de Acces Deschis și evaluarea pregătirii pentru implementarea politicilor de Știința Deschisă: Livrabil ȘD-24082. Chișinău: IDSI, 2022.  https://doi.org/10.5281/zenodo.7501956
 4. ȚURCAN, Nelly, CUCIUREANU, Gheorghe, CUJBA, Rodica, LUPU, Viorica, CHERADI, Natalia, COJOCARU, Igor. Analiza nivelului de cunoaștere și a gradului de conștientizare privind Știința Deschisă în Republica Moldova: Livrabil ȘD-24083. Chișinău: IDSI, 2022. https://doi.org/10.5281/zenodo.7502005

 

Proiecte de documente și ghiduri

 1. GRECU, Mihai, LUPU, Viorica. Elaborarea și implementarea politicilor instituționale privind managementul datelor de cercetare: Ghid pentru instituțiile de cercetare. IDSI, 2022. https://doi.org/10.5281/zenodo.8361025  
 2. ȚURCAN, Nelly, CHERADI, Natalia. Elaborarea și implementarea politicilor instituționale privind Știința Deschisă: Ghid pentru organizații de cercetare. IDSI, 2022. https://doi.org/10.5281/zenodo.8360972

 


Ultima actualizare:  04-10-2023 16:43:14
Sursa:  

Social plugin

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova