ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Atelier „Implementarea politicilor instituționale privind Știința Deschisă”

2021-12-17   Accesări: 809  Vizitatori unici: 554

La 16 decembrie 2021, Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale (IDSI) în parteneriat cu Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” (USMF) au organizat Atelierul (în format mixt) cu genericul „Implementarea politicilor instituționale privind Știința Deschisă”. Evenimentul s-a desfășurat în incinta USMF, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165, Blocul didactic central, et. 3, Sala Roșie. Atelierul a fost programat ca eveniment în cadrul Proiectului 21.70086.40ȘD „Stimularea angajamentului Republicii Moldova în Știința Deschisă: suport metodologic și aplicativ”. La eveniment s-au înregistrat 84 de persoane din ministere, instituții de cercetare și universități, biblioteci, arhive, din RM și din România, inclusiv 20 cu prezență fizică și cca 70 online. Moderatori ai evenimentului: Nelly Țurcan, dr. hab., prof. univ. (IDSI) și Olesea Dobrea (USMF). Dna Elena Raevschi, dr. hab., prof. univ. (USMF), a dat citire mesajului de salut din partea acad. Stanislav Groppa, prof. univ., dr. hab. șt. med., prorector pentru activitate de cercetare, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”. Au urmat alte cuvinte de salut din partea dlui Igor Cojocaru, dr., director IDSI și al dnei Iulia Vacarenco, consultant principal din cadrul Ministerului Educației și Cercetării, Direcția politici în domeniul cercetării și inovării.

Au urmat o suită de comunicări ample și bine documentate prezentate de: dr. hab. Nelly Țurcan, dr. Natalia Cheradi, dr, hab. Elena Raevschi și dr. Rodica Cujba.

Dna dr. hab. Nelly ȚURCAN (IDSI, USM) a prezentat comunicarea Știința Deschisă în Republica Moldova prin prisma inițiativelor internaționale și naționale. Introducerea în temă a fost făcută prin prezentarea definiției conceptului de știință deschisă: „o nouă abordare a proceselor științifice, bazată pe cooperare și pe noi modalități de diseminare a cunoștințelor, îmbunătățirea accesibilității și a reutilizării rezultatelor cercetării cu ajutorul tehnologiilor digitale și al noilor instrumente de colaborare”, făcându-se referire la Recomandarea (UE) 2018/790 a Comisiei din 25 aprilie 2018 privind accesul la informațiile științifice și conservarea acestora. Remarcând elementele definitorii comune: Accesul Deschis, Datele Deschise, Colaborarea Deschisă, vorbitoarea a trecut în revistă politicile publice și eforturile la nivel internațional pentru promovarea Științei Deschise și evoluția acestora în cadrul programelor finanțate de UE. Una din ultimele inițiative este cea făcută în cadrul programului Horizon Europe: 2021-2027. Referindu-se la situația actuală a Științei Deschise în Republica Moldova, dna Țurcan a menționat că unul dintre documente care scoate în evidență accesul deschis la rezultatele cercetărilor finanțate din banii publici este Foaia națională de parcurs pentru integrarea Republicii Moldova în Spațiul european de cercetare pe anii 2019-2021 (Plan național, 2018). În finalul comunicării, s-au scos în evidență beneficiile pe care le oferă Știința Deschisă și o serie de Recomandări judicioase pentru Republica Moldova cu privire la implementarea principiilor Științei Deschise.

Dr. Natalia CHERADI (ASEM) a pus în discuție Politicile instituționale de Acces Deschis: orientări privind adaptarea la bunele practici internaționale, remarcând elementele de analiză ale politicilor instituționale din RM. Cele 15 politici instituționale de Acces Deschis au fost analizate și interpretate în funcție de următoarele elemente: politica de arhivare a versiunilor lucrărilor, politica privind conținutul, politica de promovare, drepturi de autor și licențiere, politica de acces la date, politica de embargo, politica de sprijin pentru standarde. Dna Natalia Cheradi a recomandat actualizarea și racordarea politicilor de Acces Deschis ale instituțiilor din RM la bunele practici internaționale, inclusiv excluderea sau reducerea perioadei de embargo pentru publicațiile care urmează să fie puse în acces deschis, dar și clarificarea tipurilor de licență Creative Commons, informației privind durata păstrării, retragerea documentelor, eligibilitatea autorilor. Dna Cheradi a pledat pentru accesul deschis la datele de cercetare, evaluarea cercetării, instruirea, promovarea Accesului Deschis și a Științei Deschise; publicarea în acces deschis imediat și interconectarea datelor din Repozitoriile instituționale cu ORCID și în agregatoare precum OpenAIRE, pentru a spori vizibilitatea. De asemenea, a considerat necesară precizarea procedurii de peer review (Double-blind review) și revizuirea linkurilor care nu sunt active în ROARMap. Pe final, a propus un Model de Politică instituțională de Acces Deschis.

 

Dr.hab., prof. univ. Elena RAEVSCHI (USMF) a vorbit despre Realizările USMF „Nicolae Testemițanu” în dezvoltarea capacităților privind Știința Deschisă, cu referire la proiectele în care a participat USMF. Vorbitoarea a mulțumit IDSI pentru posibilitatea de a fi parte a unui eveniment care discută despre oportunitățile oferite de Știința Deschisă și experiența proprie a unei universități cu vizibilitate sporită datorită experienței acumulate de-a lungul timpului.

În finalul Atelierului dr. Rodica CUJBA (UTM), în prezentarea Opiniile actorilor din cercetare cu privire la implementarea politicilor de Știință Deschisă a făcut o analiză detaliată a sondajului național Atitudini față de Știința Deschisă, scopul căruia a constat în conștientizarea rolului politicilor Științei Deschise de către actorii procesului de cercetare din Republica Moldova.

Moderatorii au mulțumit participanților la Atelier și au făcut invitația de a participa activ la Conferința care va fi organizată in luna mai a anului viitor, unde vor fi dezvoltate o seamă de aspecte de maximă importanță privind Știința Deschisă.

Prezentările de la eveniment și înregistrarea video pot fi accesate aici:

Știința Deschisă în Republica Moldova prin prisma inițiativelor internaționale și naționale
Nelly ȚURCAN, dr. hab., prof. univ., Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, Universitatea de Stat din Moldova

Politici instituționale de Acces Deschis: orientări privind adaptarea la bunele practici internaționale
Natalia CHERADI, dr., Academia de Studii Economice a Moldovei

Realizările USMF „Nicolae Testemițanu în dezvoltarea capacităților privind Știința Deschisă
Elena RAEVSCHI, dr. hab., prof. univ., Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

Opiniile actorilor din cercetare cu privire la implementarea politicilor de Știință Deschisă
Rodica CUJBA, Universitatea Tehnică a Moldovei

Înregistrarea video Atelier - Implementarea politicilor instituționale privind Știința Deschisă https://www.youtube.com/watch?v=qXfLE3WtTgg
 

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: știința deschisă, atelier de lucru
Ultima actualizare:  19-12-2021 12:36:30
Sursa:   IDSI 

 
1
 

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova