ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Consolidarea capacităților regionale în implementarea practicilor de management al datelor de cercetare

2022-12-21   Accesări: 398  Vizitatori unici: 318

În cadrul proiectului Stimularea angajamentului Republicii Moldova în Știința Deschisă: suport metodologic și aplicativ (2021-2022), finanțat de Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare (ANCD), echipa proiectului Institutului de Dezvoltare a Societății Informaționale (IDSI) a realizat vizite pentru a transfera know-how-ul cu privire la politicile naționale și strategiile instituționale referitoare la Știința Deschisă.

Activitățile au fost realizate în parteneriat cu universitățile din zona nord și sud a Republicii Moldova: pe 7 decembrie 2022 la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB) și pe 20 decembrie 2022 la Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul (USCH) și au vizat transferul de cunoștințe și bune practici privind implementarea practicilor de management al datelor de cercetare.

La evenimente au participat:
Conducerea Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți:

 • doctor, conferențiar universitar Valentina PRIȚCAN, prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale al USARB

Conducerea Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul:

 • doctor habilitat, conferențiar universitar Sergiu CORNEA, rector al USCH;
 • doctor conferențiar universitar Ion GHELEȚCHI, prorector pentru activitate științifică și extracurriculară USCH.

precum și:

 • responsabilii de cercetare, cadre științifico-didactice, doctoranzi, masteranzi, bibliotecari, responsabili de TIC din USARB și USCH;.
 • reprezentanți ai Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic, USARB;.
 • reprezentați ai Institutului de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecția”.

Atelierele au demarat cu mesajele de salut susținute de:

 • dr., conf. univ. Valentina PRIȚCAN, prorector, USARB;
 • dr. Igor COJOCARU, IDSI;
 • dr., conf. univ. Ion GHELEȚCHI, prorector, USCH;
 • dr. hab., prof. univ. Nelly ȚURCAN, director de proiect IDSI.

Ulterior s-au abordat aspecte ale managementului datelor de cercetare în contextul implementării conceptului de Știință Deschisă în Republica Moldova, prezentate de:

 • dl. Mihai GRECU, cercetător științific superior, Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale
 • drd. Viorica LUPU, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei

Subiectul Resurse electronice naționale în suportul cercetării a fost prezentat de dr. Igor Cojocaru, director Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale.

Partea a doua a atelierelor a inclus prezentarea Ghidului pentru implementarea politicilor instituționale privind managementul datelor de cercetare și Ghidului pentru elaborarea și implementarea politicilor instituționale privind Știința Deschisă, precum și răspunsuri la întrebări și discuții.

 

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: date deschise, atelier de lucru
Ultima actualizare:  21-12-2022 18:38:37
Sursa:    IDSI

 
1
 

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova