ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

DESCHIDEREA DATELOR SUSȚINUTĂ ȘI DE GUVERN: Atelierul „Principii FAIR în managementul datelor de cercetare”

2022-05-19   Accesări: 1148  Vizitatori unici: 693

Pe data de 19 mai 2022, Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale (IDSI) a organizat, în parteneriat cu Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM), atelierul „Principii FAIR în managementul datelor de cercetare”. Evenimentul s-a desfășurat în format mixt (cu prezență fizică și online, pe platforma Zoom și retransmis în timp real pe Youtube), la el fiind conectați peste 90 de participanți, între care și reprezentanți ai conducerii de vârf și alte 45 persoane au urmărit evenimentul în timp real pe Youtube.

Astfel, dl Iurie ȚURCANU, viceprim-ministru pentru digitalizare, Guvernul Republicii Moldova, salutând organizatorii pentru inițiativă, a afirmat că țara noastră s-a angajat într-un parcurs de modernizare tehnologică pe mai multe segmente. Actuala conducere își propune, în domeniul serviciilor publice, ca finalitate, să nu fim nevoiți să generăm birocrație în loc să generăm eficiență. Principiile FAIR stau la căpătâiul generării serviciilor publice, or asta este dominantă agendei digitale pe care guvernul o promovează. Atunci când datele nu sunt coerente, nu putem presta servicii, ele generează frustrare și reticență în utilizarea instrumentelor digitale. Este deci nevoie de purificarea datelor, de sistematizarea și standardizarea lor, dar și de crearea unor structuri cu persoane responsabile de seturile de date. Pentru a ne alinia bunelor practici europene, cum ar fi, de exemplu, cazul Cehiei, care a implementat un sistem de guvernanță a datelor timp de 3 decenii, Republica Moldova e pusă în situația să aleagă o dinamică mult mai rapidă ca să obțină o sinergie între cercetare și mediul de afaceri, pentru a elabora un cadru de politici necesar în domeniul guvernanței datelor, inclusiv a celor științifice.

Ministerul Educației și Cercetării a fost reprezentat de către dna secretar general dr., conf. univ. Nadejda VELIȘCO, care a remarcat necesitatea elaborării operative a documentelor strategice în domeniul guvernanței datelor, fără de care nu putem înainta în realizarea obiectivelor științei deschise. Invitată să evalueze situația în sfera CDI, directorul ANCD, dna dr. hab., prof.univ. Olga TAGADIUC a menționat importanța managementului datelor de cercetare pentru finanțarea eficientă a proiectelor de cercetare, dar și creșterea gradului de conștientizare a importanței datelor științifice de către întreaga comunitate științifică.

Cu alte cuvinte de salut au venit cele două instituții organizatoare: prof. univ., dr. hab. Vasile TRONCIU, prorector pentru Cercetare și Doctorat, UTM, și dr. Igor COJOCARU, director, IDSI.

Între altele, dr. hab. Vasile TRONCIU a specificat că chiar dacă ȘD nu este pe placul tuturor, importanța ei trebuie promovată metodic, ca să ajungă în folosul tuturor, iar dr. Igor COJOCARU a evidențiat rolul bibliotecilor și al instrumentelor digitale pe care acestea le mențin, pentru a ține cunoștințele în atenția publicului larg și a celui de specialitate. Scopul final al utilizării corecte a datelor de cercetare este în interesul cetățeanului. Republica Moldova progresează bine pe diferite fronturi, dar nu are un front comun, a mai spus dl Cojocaru, iar un front comun ar trebui să fie cel legat de transformarea digitală.

Moderatoarea atelierului, dna dr. hab., prof. univ. Nelly ȚURCAN, tot ea director al proiectului „Stimularea angajamentului Republicii Moldova în Știința Deschisă: suport metodologic și aplicativ” (21.70105.40ȘD), a justificat excelent necesitatea abordării subiectului datelor de cercetare în contextul științei deschise: „Știința deschisă este, de fapt, o regândire a întregului ecosistem al cercetării, iar datele de cercetare sunt adesea rezultatul cel mai valoros al multor proiecte de cercetare, ele sunt folosite ca surse primare care susțin cercetarea științifică. Recomandarea celor mai bune practici pentru datele de cercetare este să fie cât mai deschise posibil și să fie FAIR”.

Dr. Rodica CUJBA, șefa Direcției Cercetări Științifice din cadrul UTM, a vorbit despre Managementul datelor de cercetare, scoțând în evidență mai multe aspecte prioritare: definiții ale datelor de cercetare, tipuri de date de cercetare, date care nu se partajează, managementul și planul managementului datelor de cercetare, cu referiri la practica unui plan de management din cadrul UTM, partener în proiectul MINERVA. Elaborarea unui astfel de plan va duce la economisirea timpului, creșterea eficienței, imposibilitatea pierderii datelor, transparență, validare sigură etc.

Înțelegerea gestionării adecvate a datelor de cercetare devine din ce în ce mai importantă pentru cercetători, cadre științifico-didactice, doctoranzi și studenți din toate disciplinele. Planurile de gestionare a datelor sunt tot mai solicitate de finanțatori, iar cercetătorii au nevoie urgent de abilități de gestionare a datelor de cercetare și competențe în Știința Deschisă pentru a spori impactul cercetării lor.

Mihai GRECU, cercetător științific superior, IDSI, a detaliat, în comunicarea prezentată: Date științifice deschise: Principii FAIR, cele 4 principii FAIR cu referire la datele științifice deschise; pentru a putea statistice condiția de element-cheie în deschiderea datelor, acestea din urmă pot și trebuie să fie Regăsibile, Accesibile, Interoperabile și Reutilizabile. Trecută prin mai multe paradigme de dezvoltare, știință actuală urmează să se coaguleze în primul rând ca o știință a datelor.

Drd. Viorica LUPU, doctorandă la Universitatea de Stat din Moldova, Director adjunct, Biblioteca Republicană Științifică Agricolă, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, a adus în atenția publicului o amplă analiză privind Atitudinea cercetătorilor din Republica Moldova privind deschiderea și schimbul datelor de cercetare. Datele arată decalaje și reticențe, dar și un interes care progresează în ritmuri pe care ni le dorim cu mult mai intense.

În cadrul dezbaterilor, s-a remarcat dr. hab. Vitalie Minciună, dr. Igor Cojocaru, Mihai Grecu etc., cu mai multe intervenții, solicitări și precizări.

În concluzie, dna Nelly Țurcan a amintit principiul fundamental al conceptului de știință deschisă: „Datele trebuie să fie deschise atât cât este posibil și închise atât cât este necesar”. Subiectul rămâne în continuare pe agenda discuțiilor, deoarece datele din revista internațională Nature arată cu cca 70% dintre cercetători nu au putut reproduce experimente ale colegilor și nici chiar propriile experimente – faptul vorbește de la sine. Se așteaptă așadar ca în deceniile următoare din ce în ce mai mult universitățile, instituțiile de cercetare și cercetătorii din Europa să gestioneze datele de cercetare în conformitate cu principiile FAIR.

Participanți și-au exprimat speranța unor reîntâlniri cu subiecte similare.

Prezentările din cadrul evenimentului:

Managementul datelor de cercetare 
Dr. Rodica CUJBĂ, Șefa Direcției Cercetări Științifice, Universitatea Tehnică a Moldovei

Date științifice deschise. Principii FAIR 
Mihai GRECU, Cercetător științific superior, Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale

Atitudinea cercetătorilor din Republica Moldova privind deschiderea și schimbul datelor de cercetare 
Drd. Viorica LUPU, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Agrară de Stat din Moldova

VIDEO: Evenimentul a fost transmis online pe https://idsi.md/tv și https://www.youtube.com/c/IDSITV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: date deschise, atelier de lucru
Ultima actualizare:  20-05-2022 08:29:35
Sursa:   IDSI 

 
4
 

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova