ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Pledoarie pentru Știința Deschisă în Republica Moldova. Ediția a 2-a

2022-10-28   Accesări: 301  Vizitatori unici: 148

După prima ediție, cea desfășurată la Chișinău în 2018 (https://idsi.md/stiinta-deschisa-2018), încununată cu un volum dedicat subiectului, ediția a 2-a a Conferinței dedicate Științei Deschise vine îmbogățită cu experiența de cercetare a participanților, dar și cu un interes mai mare din partea societății, inclusiv a structurilor decizionale. Organizată de Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, dar de această dată în parteneriat cu Universitatea de Stat din Moldova, conferința şi-a ținut lucrările în zilele de 27-28 octombrie 2022, la Universitatea de Stat din Moldova, în incinta Centrului MediaCor (str. Alexei Mateevici 60).

Evenimentul a fost deschis de dr. hab., prof. univ. Nelly Țurcan, director al proiectului Stimularea angajamentului Republicii Moldova în Știința Deschisă: suport metodologic și aplicativ (21.70105.40ȘD). La eveniment au participat cu un cuvânt de salut: Iurie Țurcanu, viceprim-ministru pentru digitalizare; dr. hab. Gheorghe Cuciureanu, secretar de stat al Ministerului Educației și Cercetării; m.c. Svetlana Cojocaru, vicepreședinte al AȘM; Vadim Iațchevici, director general interimar al Agenției Naționale de Cercetare și Dezvoltare; Andrei Popa, director general adjunct al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală; dr. hab., prof. univ. Georgeta Stepanov, președinte al Consiliului științific al USM și dr. Igor Cojocaru, director al Institutului de Dezvoltare a Societății Informaționale (IDSI).

Conferința în plen i-a avut în calitate de raportori pe dr. hab., conf. univ. Gheorghe Cuciureanu, secretar de stat, MEC, care a prezentat o amplă comunicare cu titlul Politica Științei Deschise în Uniunea Europeană şi a organizațiilor internaționale, şi pe dr. hab. Nelly Țurcan cu comunicarea Agenda Științei Deschise în Republica Moldova: politici și acțiuni naționale (elaborată în coautorat cu dr. Igor Cojocaru).

În continuare, moderatoarea evenimentului a prezentat volumul „Știința Deschisă în Republica Moldova”: Materiale ale Conferinței științifice naționale (ed. a 2-a). Chișinău: IDSI, 2022, 300 p. https://idsi.md/publicatii-2022, precum și volumul de rezumate ale comunicărilor. Chișinău: IDSI, 2022, 70 p. La finele conferinței plenare s-a dat citire Conceptului Documentului Strategic cu privire la Știința Deschisă în Republica Moldova până în anul 2030 – un prim document de acest gen, ce urmează să ia calea discuțiilor publice și aprobării la nivel de stat.

Sesiunile tematice au fost distribuite în Secțiunea I. Proiecte privind implementarea practicilor Științei Deschise în Republica Moldova și Secțiunea II. Date științifice deschise: provocări, oportunități și practici (moderator: Nelly Țurcan și Igor Cojocaru), unde au fost dezbătute subiecte de interes major, precum:

 • prezentarea rezultatului final al proiectului Platforma online „Evenimente științifice în Republica Moldova”, care e un produs de echipă foarte necesar comunității de cercetători (Irina Cojocaru, dr. hab. Vitalie Minciună, Ruslan Munteanu, dr. Igor Cojocaru, dr. Andrei Chiciuc, dr. Valeria Vrabie, dr. Marina Piscenco);
 • dr. Florin Damian și dr. Andrei Rusu au propus asistenței descrierea unor tehnologii pentru „Digital Mathematical Library – Moldova” (DML-MD), menționând faptul că odată cu însușirea practicilor de acces deschis s-a produs o adevărată explozie de informație;
 • cercetătorii dr. Nina Bogdan, dr. Tamara Sârbu, dr. Maxim Bârsa, dr. Victor Cernăuțeanu și drd. Irina Cojocaru au atras atenția asupra practicilor Științei Deschise în consolidarea Colecției Naționale de Microorganisme Nepatogene (CNMN);
 • reprezentantul RENAM dr. Petru Bogatencov a evaluat starea actuală a Cloudului European pentru Știința Deschisă (EOSC) și oportunitățile pentru comunitățile naționale de cercetare;
 • preocupat de subiectul datelor și al metadatelor, dl Mihai Grecu s-a referit la dezvoltarea de politici privind datele științifice deschise în Republica Moldova – problematică acută și complexă, nu întotdeauna suficient de bine înțeleasă;
 • drd. Viorica Lupu a oferit date dintr-o cercetare de tip chestionar despre atitudinea cercetătorilor din Republica Moldova cu privire la deschiderea și partajarea datelor de cercetare
 • dr. Rodica Cujba, a scos în evidență rolul datelor deschise bibliometrice în determinarea dinamicii dezvoltării științei la nivel mondial.

În finalul celor două secțiuni asistenței i-a fost prezentat proiectul de document „Elaborarea și implementarea politicilor instituționale privind managementul datelor de cercetare: Ghid pentru instituții de cercetare”.

În ziua a doua a conferinței, 28 octombrie, s-au desfășurat Sesiunea III. Știința Deschisă pentru asigurarea calității educației, cercetării și securității și Sesiunea IV. Servicii și resurse pentru dezvoltarea practicilor Științei Deschise (moderatori: dr. hab. Nelly Țurcan și dr. Natalia Cheradi).

 • prof. univ. dr. Radion Cojocaru a menționat importanța asigurării calității studiilor doctorale prin cercetare științifică deschisă (în coautorat cu dr. hab. Valeriu Cușnir)
 • în contextul deschiderii fără precedent a cercetărilor, drd. Iulia Inglis a invocat specificul protecției dreptului de autor și drepturilor conexe;
 • drd. Maria Ungureanu s-a pronunțat pe marginea demersurilor inovative în educație facilitate de Știința Deschisă;
 • reprezentantul RENAM Nicolai Iliuha a avut o intervenție practică referitoare la furnizarea resurselor platformei EOSC în cadrul proiectului NI4OS-Europe (Inițiative Naționale pentru Știință Deschisă în Europa);
 • drd. Irina Cojocaru a insistat asupra bunelor practici DOI (Digital Object Identifier) – referindu-se la în special la importanța majoră a metadatelor pentru publicații științificeș
 • bibliotecară de profesie, dr. Natalia Cheradi nu putea să treacă cu vederea rolul bibliotecii universitare în dezvoltarea culturii Științei Deschise;
 • Olesea Dobrea a descris un studiu de caz la USMF „Nicolae Testemițanu”, și ea o cercetare deschisă despre bariere și oportunități privind managementul datele de cercetare, oferind analize concrete de practici și experiențe;

Mai multe specialiste în biblioteconomie s-au arătat interesate de tematicile științei deschise, foarte bine pliabile pe domeniul lor.

 • drd. Viorica Lupu a analizat atitudinile bibliotecarilor din bibliotecile academice din Republica Moldova privind serviciile de management al datelor de cercetare;
 • drd. Bianca-Georgiana Adăscăliței-Macari a subliniat nevoia sporirii competențelor bibliotecarilor (din biblioteca universitară) în era digitală;
 • drd. Lilia Povestca s-a documentat cu privire la nivelul de instruire a personalului de specialitate din biblioteci privind Știința Deschisă;
 • drd. Diana Silivestru a adus la cunoștința publicului modul de promovare și sprijinire a Științei Deschise la Biblioteca Națională a Republicii Moldova prin platforme instituționale deschiseș
 • dr. hab. Elena Ungureanu s-a oprit la un aspect important al economiei digitale textuale, și anume frecvența cuvintelor-cheie cu referire concretă la utilizarea lor în Repozitoriul instituțional al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”.
 • Dumitru-Iulian Țanea, de la Biblioteca online din Europa Centrală și de Est (abr. CEEOL: Central and Eastern European Online Library), a vorbit despre literatura academică națională și vizibilitatea internațională a acesteia în cadrul bibliotecii în care activează.

Intervențiile și schimbul de opinii au demonstrat interesul pentru subiectele abordate, lăsând loc și pentru dezbateri ulterioare. Lucrările conferinței au constituit un bun prilej de a discuta profesionist despre Știința Deschisă –concept care schimbă la față cercetarea modernă.

Evenimentul a fost transmis live:

https://www.youtube.com/watch?v=eiwpCfkRxKk (Ziua I)
https://www.youtube.com/watch?v=yAk_7QG3RaQ (Ziua a II-a)

Imagini de la conferință:

   

Prezentările de la conferință pot fi descărcate mai jos:

Gheorghe CUCIUREANU
Politica Științei Deschise în Uniunea Europeană și a organizațiilor internaționale

Nelly ȚURCAN, Igor COJOCARU
Agenda Științei Deschise în Republica Moldova: politici și acțiuni naționale

Irina COJOCARU, Vitalie MINCIUNĂ, Ruslan MUNTEANU, Igor COJOCARU, Andrei CHICIUC, Valeria VRABIE, Marina PISCENCO
Platforma online „Evenimente științifice în Republica Moldova” – vizibilitate și responsabilizare

Florin DAMIAN, Andrei RUSU
Tehnologii pentru „Digital Mathematical Library – Moldova” (DML-MD)

Nina BOGDAN, Tamara SÎRBU, Maxim BÎRSA, Victor CERNĂUȚEANU,Irina COJOCARU
Aplicarea practicilor Științei Deschise la consolidarea Colecției Naționale de Microorganisme Nepatogene (CNMN)

Petru BOGATENCOV
Cloud-ul European pentru Știința Deschisă: starea actuală și oportunități pentru comunitățile naționale de cercetare

Mihai GRECU
Provocări și oportunități în dezvoltarea de politici privind datele științifice deschise în Republica Moldova

Rodica CUJBA
Rolul datelor deschise bibliometrice în determinarea dinamicii dezvoltării științei

Mihai GRECU
Prezentarea proiectului de document „Elaborarea și implementarea politicilor instituționale privind managementul datelor de cercetare: Ghid pentru instituții de cercetare”

Iulia INGLIS
Specificul protecției dreptului de autor și drepturilor conexe

Nicolai ILIUHA
Furnizarea resurselor platformei EOSC în cadrul proiectului NI4OS-Europe (Inițiative Naționale pentru Știință Deschisă în Europa)

Irina COJOCARU
Bunele practici DOI - importanța metadatelor pentru publicații științifice

Natalia CHERADI
Rolul bibliotecii universitare în dezvoltarea culturii Științei Deschise

Olesea DOBREA
Spre o cercetare deschisă: practici, experiențe, bariere și oportunități (Studiu de caz USMF „Nicolae Testemițanu”)

Viorica LUPU
Atitudinile bibliotecarilor din bibliotecile academice din Republica Moldova privind serviciile de management al datelor de cercetare

Lilia POVESTCA
Instruirea personalului de specialitate din biblioteci privind Știința Deschisă

Elena UNGUREANU
Repozitoriul instituțional al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”: analiza frecvenței cuvintelor-cheie

ȚANEA Dumitru-Iulian
Biblioteca online din Europa Centrală și de Est – CEEOL. Literatură academică națională și vizibilitate internațională

ADĂSCĂLIȚEI-MACARI Bianca-Georgiana
Biblioteca universitară și competențele bibliotecarilor în era digitală

Diana SILIVESTRU
Promovarea și sprijinirea Științei Deschise la Biblioteca Națională a Republicii Moldova prin platforme instituționale deschise

 

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: știința deschisă, Open Science, conferinta, conference
Ultima actualizare:  31-10-2022 16:46:24
Sursa:    IDSI

 
0