ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Știința Deschisă ajunsă în vizorul Republicii Moldova

2018-11-23   Accesări: 2977  Vizitatori unici: 1496

La 22 noiembrie 2018, s-a desfășurat conferința științifică națională cu genericul „Știința Deschisă”, ediția I. Evenimentul a fost organizat de Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale (IDSI), în parteneriat cu Consorțiul REM (Resurse Electronice pentru Moldova).
 
Conferința s-a axat pe explorarea provocărilor și oportunităților emergente cu care se confruntă comunitatea științifică din Republica Moldova pentru a răspunde noii paradigme a Științei Deschise. Obiectivele propuse de organizatorii conferinței au vizat prezentarea abordărilor contemporane privind Știința Deschisă și perspectivele pentru Republica Moldova, promovarea Accesului Deschis și a Științei Deschise, prezentarea unor rezultate inovatoare în valorificarea conținutului științific, prezentarea platformei prin reingineria instrumentelor în contextul promovării Științei Deschise, precum și dezvoltarea de parteneriate în vederea promovării Științei Deschise în mediul academic.
 
La eveniment au participat prim-vicepreședintele Academiei de Științe a Moldovei (AȘM), acad. Ion Tighineanu, Olga Duhlicher, reprezentant al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (MECC), reprezentanți ai Agenției Naționale Cercetare Dezvoltare (ANCD), Agenției Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) comunității științifice, evenimentul fiind moderat de dr. Igor Cojocaru, directorul IDSI.
 
În numele Prezidiumului AȘM, prim-vicepreședintele AȘM, acad. Ion Tighineanu a felicitat organizatorii și autorii Conferinței, dar și pe cei prezenți, cu prilejul deschiderii primei ediții a unei conferințe științifice naționale ce vizează Știința Deschisă. Acad. Tighineanu a menționat că o știință deschisă nu înseamnă numai acces la bazele de date, o știință deschisă înseamnă că tot procesul de realizare este deschis și transparent, făcând în context trimitere la proiectul Declarației privind Știința Deschisă în Republica Moldova, în care era scris că Știința Deschisă trebuie să se bazeze pe accesibilitate, transparență și integritate, asigurate de colaborarea pentru excelența cercetării și o diseminare optimă a cunoștințelor. Numai în așa condiții poți să promovezi o cercetare de excelență, consideră savantul. În concluzie acad. Ion Tighineanu a exprimat certitudinea că evenimentul va avea succes și se va bucura de multe ediții și doar împreună vom reuși în continuare să dezvoltăm știința în Republica Moldova.
 
Olga Duhlicher, reprezentant al MECC, a adresat un mesaj de felicitare cu ocazia organizării și desfășurării evenimentului științific, ce are drept scop examinarea oportunităților și provocărilor cu care se confruntă comunitatea științifică din Republica Moldova. Totodată, dna Duhlicher a exprimat speranța că cercetătorii și participanții la acest eveniment vor promova accesul și știința deschisă, vor prezenta situația la moment și perspectivele științei deschise în Republica Moldova, precum și vor identifica parteneriate în vederea promovării științei deschise în mediul academic.
 
Directorul IDSI, dr. Igor Cojocaru a prezentat rezultatele obținute de IDSI în perioada de 4 ani în cadrul proiectului Platforma pilot pentru asigurarea evaluării calității și vizualizarea conținutului științific digital din Republica Moldova, în care IDSI a contribuit la îmbunătățirea Instrumentului Bibliometric Național (IBN) și la dezvoltarea platformei știu.md (stiu.md).
 
Conferința științifică și-a continuat lucrările cu prezentarea mai multor rapoarte care au abordat tematica experiențelor internaționale privind e-Infrastructurile pentru datele de cercetare, utilizarea platformei știu.md pentru realizarea studiilor bibliometrice, evaluarea deschisă a revistelor științifice din Republica Moldova, indicatori ai Științei Deschise, recomandări pentru dezvoltarea Științei Deschise în Republica Moldova, activitatea Consorțiul REM în susținerea Științei Deschise în Republica Moldova.
 
În cadrul evenimentului a fost lansată monografia Știința Deschisă în Republica Moldova (DOI: 10.5281/zenodo.146841), elaborată de un grup de colaboratori ai IDSI. Acest studiu și-a propus să explice în ce măsură știința din Republica Moldova este una deschisă. În acest scop au fost analizate politicile promovate, gradul și modul de deschidere a rezultatelor cercetării, stimularea deschiderii științei prin indicatorii folosiți în evaluare, infrastructurile utilizate și alte aspecte adiacente Științei Deschise.
 
După discuțiile pe marginea rapoartelor prezentate, participanții la conferință au semnat Declarația privind Știința Deschisă în Republica Moldova, prin care au chemat oamenii de știință, cadrele didactice, oamenii de cultură, factorii decizionali în managementul activităților de cercetare-dezvoltare, studenții, bibliotecarii, cetățenii să sprijine și să contribuie la eliminarea barierelor în implementarea Științei Deschise, publicarea în Acces Deschis, consolidarea competenței și încrederii în practica Datelor Deschise, asigurarea integrității cercetării, dezvoltarea e-Infrastructurilor Deschise, implementarea științei participative.
 
Prezentările de la eveniment pot fi accesate mai jos:
Platforma IDSI în susținerea și promovarea Științei Deschise (Dr. Igor Cojocaru, Director, IDSI)
e-Infrastructura pentru datele de cercetare – experiențe internaționale (Mihai Grecu, IDSI; Dr. hab., prof. univ. Nelly Țurcan, USM, IDSI; Dr., conf. univ. Andrei Rusu, IMI „Vladimir Andrunachievici”; Ion Coșuleanu, IDSI)
Resursa deschisă știu.md pentru realizarea studiilor bibliometrice (Rodica Cujba, IDSI)
Evaluarea deschisă a revistelor științifice din Republica Moldova (Dr. hab., conf. cercet. Vitalie Minciună, ANACEC, IDSI)
Indicatori ai Științei Deschise (Dr. hab., conf. cercet. Elena Ungureanu, Institutul de Filologie Română „B.P.Hasdeu”, IDSI)
Recomandări pentru dezvoltarea Științei Deschise în Republica Moldova (Dr. hab. conf. cercet. Gheorghe Cuciureanu, ANACEC, IDSI)
Consorțiul REM în susținerea Științei Deschise în Republica Moldova (Dr. Silvia GHINCULOV, Președinte, Consorțiul REM)
Prezentarea monografiei „Știința Deschisă în Republica Moldova” (Dr. hab., prof. univ. Nelly Țurcan, USM, IDSI)
 
Declarația privind Știința Deschisă în Republica Moldova
 
Transmisiunea online a lucrărilor conferinței a fost asigurată de IDSI. Înregistrarea video a evenimentului poate fi accesată AICI.

 

 

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: știința deschisă
Ultima actualizare:  08-06-2020 09:26:17
Sursa:   IDSI 

 
3
 

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova