ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Atelierele de lucru: Cartografiere pentru Revoluția Datelor în Republica Moldova

2016-04-11   Accesări: 2628  Vizitatori unici: 1348

În perioada 22 – 30 martie 2016, la Chişinău, au fost organizate 5 ateliere de lucru cu genericul: “Cartografiere pentru Revoluția Datelor în Republica Moldova”. Evenimentele au fost organizate în cadrul iniţiativei PNUD Moldova pentru realizarea cartografierii ecosistemului de date din Republica Moldova, în colaborare cu CIVICUS Management and Development Company din România şi Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale al AŞM.

Subiectul discuțiilor a fost Agenda pentru Dezvoltare Durabilă 2030, care este un cadru universal în scopul de a contribui la eradicarea sărăciei tuturor țărilor și la realizarea dezvoltării durabile până în anul 2030. Aceasta include un set ambițios de 17 obiective de dezvoltare durabilă și a fost adoptată pe 25 septembrie 2015 la New York, cu ocazia unui summit special al ONU.
În cadrul atelierelor de lucru s-a discutat despre necesitatea implicării tuturor comunităţilor de date în implementarea Agendei pentru Dezvoltare Durabilă şi monitorizarea progresului obținut la nivel de ţară, precum şi parteneriatele care pot fi create şi abordările inovative care pot fi aplicate/promovate în acest sens. Atelierele au inclus atât prezentări de introducere în temă din partea experților, cât şi lucru în grupuri şi discuții cu privire la capacitățile existente şi necesare, problemele care există, schimbările necesare, abordările inovative de aplicat.

În total au fost 188 participanţi (93 femei, 95 bărbaţi): reprezentanţi ai Parlamentului; Cancelariei de Stat; Centrului de Guvernare Electronică; 12 Ministere; 30 Autorităţi Publice Centrale şi instituţii de reglementare; 13 Întreprinderi de Stat; 6 companii private şi 4 instituţii bancare; 5 organizaţii neguvernamentale şi 2 biblioteci; 5 parteneri de dezvoltare; 5 instituții de cercetare şi 7 universităţi; 8 administrații raionale.

Fiecare dintre cele 5 ateliere de lucru a avut un subiect specific cu participarea reprezentanților administrației publice şi a diverselor comunități de date, după cum urmează:

Atelier de Lucru cu tematica: Domeniul Social din 22.3.16. Total participanți 43, dintre care 25 - femei şi 18 – bărbați.

Atelier de Lucru cu tematica: Domeniul Economic din 23.3.16. Total participanți 32, dintre care 15 - femei şi 17 – bărbați.

Atelier de Lucru cu tematica: Mediu şi Energie din 24.3.16. Total participanți 31, dintre care 15 - femei şi 16 –bărbați.

Atelier de Lucru cu tematica: Guvernanţa din 24.3.16. Total participanți 37, dintre care 22 - femei şi 15 – bărbați.

Atelier de Lucru cu Grup Mixt de participanți (APL, sector privat, financiar-bancar etc.) din 30.03.16. Total participanți 45, dintre care 16 - femei şi 29 - bărbați.

Scopul atelierelor de lucru, cu echipe mixte (reprezentanți ai administrației publice și comunităților de date) pe domenii tematice mari, a fost de a pune în discuție şi a identifica:
  - decalajele în cadru legal și procedural, de infrastructură - IT & comunicații, resurse umane și abilități necesare, resurse financiare;
  - modalități alternative de producere a indicatorilor aferenți ODD care nu sunt acoperiți de statisticile naționale;
  - abordarea procesului pentru elaborarea politicilor ce răspund rapid la decalajele identificate între valorile indicatorilor țintă ale ODD și cele măsurate.

Proiectul „Cartografierea ecosistemului de date din Republica Moldova” presupune o evaluare comprehensivă la nivel național, care include cercetare de birou, chestionarea părților interesate, ateliere de lucru și un raport național (bazat pe opiniile grupurilor de lucru din cadrul atelierelor şi pe rezultatele chestionarelor). Prin intermediul analizei decalajelor, evaluarea va ajuta la identificarea recomandărilor privind acțiunile-cheie, necesare pentru monitorizarea implementării Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă în Moldova într-un mod incluziv și participativ.
 

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: Dezvoltare Durabilă, Data Revolution, atelier de lucru, PNUD Moldova
Ultima actualizare:  12-04-2016 08:30:27
Sursa:  

 
1
 

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova