ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Conferința Națională „Știința Deschisă în Republica Moldova”

Accesări: 1065  Vizitatori unici: 556

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale

CONFERINȚA NAȚIONALĂ
„ȘTIINȚA DESCHISĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA”
ediția a 2-a
Chișinău, 27-28 octombrie 2022

Știința Deschisă se află la o răscruce. Cercetătorii, instituțiile de cercetare, agențiile de finanțare, furnizorii de servicii și infrastructurile, factorii de decizie politică, toți angajându-se la diferite niveluri pentru adoptarea și implementarea Științei Deschise.

Totuși, există o diferență între progres și motivație între diferite discipline și instituții, între diferiți actori și organizații. Acest lucru este agravat de lipsa coerenței politicilor instituționale, regionale, naționale și internaționale. În același timp, apar modele diferite care creează un ecosistem aparent fragmentat și se fac pași mici în cadrul sistemului tradițional de comunicare științifică.

Este necesară o abordare sistemică, în special în strategiile și politicile aprobate la nivel național și instituțional. Pentru a permite cercetarea internațională și interdisciplinară, trebuie să asigurăm interoperabilitatea între comunități și servicii, menținând în același timp capacitatea de a susține diversitatea fluxurilor de lucru și a sistemelor de cunoștințe.

Conferința dedicată Științei Deschise oferă o platformă unică pentru cercetători, bibliotecari, editori, practicieni, furnizori de infrastructură, factori de decizie politică și alte părți interesate importante pentru a discuta despre cele mai recente și viitoare evoluții în Știința Deschisă.

Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale în colaborarea cu Universitatea de Stat din Moldova organizează ediția a 2-a a conferinței naționale „Știința Deschisă în Republica Moldova”. Conferința este organizată în cadrul proiectului 21.70105.40ȘD Stimularea angajamentului Republicii Moldova în Știința Deschisă: suport metodologic și aplicativ.

Conferința se va desfășura în perioada 27-28 octombrie 2022.


Data limită de trimitere a formularului de participare este 15 aprilie 2022, iar data limită de prezentare a materialelor este de 30 aprilie 2022.

Propunerile de participare vor fi trimise organizatorilor în format electronic (MS Word, Times New Roman, 12 p./1,5 r), pe adresa [email protected] sau idsi.chisina[email protected]. Cei interesați de manifestare trebuie să transmită formularul de înscriere.


 

Arii tematice (dar nu se limitează doar la acestea):

 • Implementarea politicilor instituționale, naționale privind Știința Deschisă, Accesul Deschis
 • Colaborări interdisciplinare: rețele, servicii, metode, bune practice legate de Știința Deschisă
 • Aspecte juridice ale Științei Deschise (dreptul de proprietate intelectuală, licențe Creative Commons etc.)
 • Metrii noi și evaluarea cercetării
 • Practici de implementare a planului de management al datelor
 • Susținerea infrastructurilor, serviciilor și instrumentelor deschise pentru comunitățile de cercetare
 • Inovații în publicarea și diseminarea cercetării
 • Formare și abilități pentru Știința Deschisă
 • Politica și practică de date FAIR
 • Inițiative naționale EOSC
 • Știința cetățenilor (participativă): bariere și oportunități de colaborare, practici, servicii, rețele
 • Studii empirice și studii de caz privind aplicarea, acceptarea și îmbunătățirea practicilor Științei Deschise
 • Modele de stimulare a Științei Deschise
 • Știința Deschisă: integritate, transparență, credibilitate și justificare
 • Acces Deschis, date de cercetare deschise și software de cercetare deschis, resurse educaționale deschise
 • Educația privind deschiderea științei și comunicarea științei publicului larg
 • Formarea competențelor / instruirea privind Știința Deschisă, servicii privind Știința Deschisă
 • Asigurarea calității într-un sistem științific deschis
 • Beneficiile practicilor Științei Deschise și impactul lor în societate
 • Infrastructură, instrumente și platforme științifice deschise

Date importante:

Termenul limită de trimitere a formularului de participare 15 aprilie 2022
Termenul limită de depunere a lucrărilor 30 aprilie 2022
Perioada de recenzare a lucrărilor 01 – 20 mai 2022
Notificare cu privire la acceptarea lucrării 21 mai 2022
Termenul limită de prezentare a lucrărilor finale 15 iunie 2022
Data conferinței 27-28 octombrie 2022

Condiții de participare:

Propunerile vor fi trimise organizatorilor în format electronic (MS Word, Times New Roman, 12 p./1,5 r), pe adresa [email protected] sau [email protected]. Cei interesați de manifestare trebuie să transmită formularul de înscriere.

Norme de redactare și de tehnoredactare a textului comunicării.

Conferința se va desfășura pe secțiuni, iar prezentarea nu trebuie să depășească 15 de minute.

Pentru redactarea textelor se vor respecta cu strictețe normele de redactare trimise în Anexă. Lucrările vor fi publicate într-un volum colectiv indexat în IBN și Zenodo. Vor fi publicate doar comunicările prezentate în cadrul conferinței.

Sunt oferite diplome nominale de participare.

Nu se percepe taxă de participare.

Persoane de contact:

Prof. univ. Nelly Țurcan, director de proiect

e-mail: [email protected], [email protected]

Cercet. șt. Viorica Botnaru

e-mail: [email protected]

tel.: 022 28-98-48

Mențiune:

Conferința este planificată să fie organizată astfel încât să ne putem vedea în „format” fizic. În cazul unor restricții de ordinul securității sanitare, conferința se va organiza în „format” online sau mixt. Modalitatea de desfășurare a conferinței va fi anunțată, în funcție de circumstanțele concrete, în timp util.

Comitetul de organizare:

Nelly Țurcan (președinte)     prof. univ., dr. hab., director de proiect, IDSI, USM
Igor Cojocaru dr., director IDSI
Vitalie Minciună conf. cercet., dr. hab., IDSI, ANACEC
Mariana Savva specialist principal, USM
Viorica Botnaru cercetător șt., IDSI
Mihai Grecu cercetător șt., IDSI

Comitetul științific:

Nelly Țurcan prof. univ., dr. hab., director de proiect, IDSI, USM
Igor Cojocaru dr., director IDSI
Aurelia Hanganu conf. univ., dr. hab., prorector USM
Gheorghe Cuciureanu conf. cercet., dr. hab., IDSI, ANACEC
Vitalie Minciună conf. cercet., dr. hab., IDSI, ANACEC
Elena Ungureanu conf. cercet., dr. hab., IDSI, Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu”
Boris Hîncu conf. univ., dr., USM
Rodica Cujba dr., IDSI, UTM
Natalia Cheradi dr., ASEM


Ultima actualizare:  01-04-2022 12:45:23
Sursa:   IDSI 

Social plugin

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova