ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Conferință Internațională privind Știința Informației și Cultura Informației (Sibiu, 10-11 aprilie 2019)

2019-04-16   Accesări: 1945  Vizitatori unici: 1275

În perioada 10-11 aprilie 2019, la Biblioteca Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, s-a desfășurat cea de-a 10 ediția a Conferinței Internaționale privind știința informației și cultura informației The 10th International Conference on Information Science and Information Literacy (I.S. & I.L. 2019). Conferința a fost organizată de Biblioteca Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, în parteneriat cu mai multe instituții și organizații, printre care Biblioteca Universitară din Bayreuth, Germania, Universitatea Philipps din Marburg, Germania, Asociația Bibliotecarilor din România ș.a.

Această conferință reprezintă un eveniment major care oferă specialiștilor în biblioteconomie, informatică, managementul datelor și resurselor digitale o mare oportunitate de a se întâlni într-o atmosferă prietenoasă și competentă.

Oaspeții speciali care au participat la conferință au fost: Prof. dr. Werner Schaal, Philipps Universität Marburg și președinte de onoare al Universității „Lucian Blaga” din Sibiu în perioada 2000-2012; Dr. Andrea Wolff-Wölk, directorul Bibliotecii Phillips Universität Marburg; Ralf Brugbauer, directorul Bibliotecii Universității din Bayreuth; Dr. Marta Grabowska, Centrul pentru Europa, din Varșovia, Polonia; Dr. Ioana Cismas, Lector universitar, Scoala de Drept York & Centre for Applied Human Rights, York, Regatul Unit.

Subiectele dezbătute au fost încadrate în următoarele domenii tematice: Știința Deschisă în biblioteci, bibliotecile și societatea informațională, social media și biblioteca.

Conferinţă a debutat cu ceremonia de deschidere, urmată de sesiunea în plen care a adus în faţa comunităţii profesionale keynote speakeri din Marea Britania, Germania și România, prezentările cărora au fost legate de preocupările actuale şi direcţiile perspective de cercetare şi activitate a bibliotecilor academice.
Primul vorbitor principal a fost Dr. Ioana CISMAȘ (Senior Lecturer, York Law School & Centre for Applied Human Rights Co-Convener, York, UK) care a ținut un discurs în domeniul dreptului internațional și al dreptului omului în contextul legislației internaționale (The business and human rights regime under international law: remedy without law).

Următoarea prezentare principală a aparținut Dr. Diana MÜLLER și Tobias MÜLLERLEILE (Marburg University Library, Germany) au prezentat experiența Biblioteca Universității Marburg privind servicii digitale pentru sprijinirea cercetării (Digital Services for Research Support at Marburg University Library).

În comunicarea sa Prof.univ.dr. Horatiu DRAGOMIRESCU (Academia de Studii Economice din București) a abordat problemele economiei informației ca parte componentă a științei informației (Economics of Information as constituent part of Information Science).

Discursul Prof., dr hab. Marta GRABOWSKA (Centre for Europe, University of Warsaw) a fost consacrat conexiunilor biblioteconomiei și științelor informării cu noile științe web (Library and Information Science vis-a-vis Web Science).

Nelly ŢURCAN, dr. hab., prof. univ., a reprezentat Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale (IDSI), precum și Universitatea de Stat din Moldova (USM). Comunicarea Study on the mapping of research data in the Republic of Moldova in the context of Open Science a fost consacrată prezentării rezultatelor studiului privind cartografierea datelor de cercetare în Republica Moldova, realizat în cadrul proiectului IDSI Elaborarea cadrului conceptual și metodologic pentru e-infrastructura de date în sfera CDI din Republica Moldova (2018-2019).

Ședința secțiunii în prima zi de conferință a fost coordonată de Prof. UW dr hab. Marta Grabowska (Centrul pentru Europa, Universitatea din Varșovia) și Prof.univ.dr. Horațiu Dragomirescu (Academia de Studii Economice din București), iar în cea de-a doua zi de conferință coordonarea activității secțiunii a fost în responsabilitatea Dr. Constantin Ittu (Biblioteca Universității „Lucian Blaga” din Sibiu).

În cadrul sesiunilor de comunicări în prima și a doua zi a conferinței au fost abordate următoarele subiecte: viitorul biblioteconomiei și nevoia de a dezvolta competențe noi privind prezervarea digitală (Libraries as data spaces. Datasets, skills, career paths, Nicolaie Constantinescu, Comunitatea Kosson); biblioteca ca actor în educația civică pentru comunitatea academică (The library- An actor in civic education for the academic community, Prof.univ.dr. Ioana Narcisa Cretu, Asist.univ.dr. Cristina Parvu, ULB Sibiu); cum se identifică publicațiile pseudoștiințifice (Guidebook for identifying predatory publications, Mihai Constantinescu, doctorand, Universitatea București, Facultatea de Litere), riscurile digitale în Biblioteca Universității „Lucian Blaga” din Sibiu (The Digital Risks. Case Study in digitization projects of the LBUS Library, Elena Marginean, Ioan Visa, Dr. Rodica Volovici, Biblioteca Universității „Lucian Blaga” din Sibiu ), colecțiile Europeana (The Europeana Collections – Transylvanian prints from the collections of the National Museum of Union from Alba Iulia, Ana Maria Roman-Negoi, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia) și folosirea lor ca materiale auxiliare în procesul educațional (Searching, Learning, Gaming - Engaging students with Europeana’s digital archives, Cristina Ioana Roiu, Consilier al Rețelei Europeana, Biblioteca Academiei Române), sistem de generare a recomandărilor bazate pe grafice pentru utilizatorii bibliotecii (Graph-based recommendation generation system for library users, Gheorghe-Catalin Crisan, Prof. dr. Dana Simian, Facultatea de Științe); căutare semantică folosind reprezentări distribuite rare (Semantic search using sparse distributed representations, Mihai-Dorian Stancu, Prof. dr. Dana Simian, Facultatea de Științe); Algoritmul DBSCAN pentru clusteringul documentelor (DBSCAN algorithm for document clustering, Conf. dr. Radu G. Cretulescu, Conf. dr. Daniel I. Morariu, Conf. dr. Macarie Breazu, Prof. dr. Daniel Volovici, Facultatea de Inginerie) etc.

La conferință a avut loc, de asemenea, ședința Secțiunii Cultura Informației a Asociației Bibliotecarilor din România. Secțiunea a fost condusă de Prof.univ.dr. Angela Repanovici (Universitatea „Transilvania” din Brașov). În cadrul acestei secțiuni au fost abordate următoarele subiecte: drepturile de autor în mediile digitale (Prof.univ.dr. Angela Repanovici, Universitatea „Transilvania” din Brașov); drepturile de autor în contextul cercetării și educației (Nicolaie Constantinescu, Comunitatea Kosson); Licențe Creative Commons și utilizarea lor pentru resursele deținute de instituțiile de memorie culturală (lector universitar Robert Coravu, Universitatea București); rezultatele sondajului din România cu privire la alfabetizarea privind dreptul de autor (Prof.univ.dr. Angela Repanovici, Lect.univ.dr. Robert Coravu).

Cea de-a 10-a Conferință Internațională Information Science and Information Literacy a fost foarte apreciată, devenind un eveniment de referință în peisajul științei informației, fiind unica conferință la acest subiect din România și care și-a menținut continuitatea.

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: știința informației, Nelly Țurcan, deplasare, conferinta
Ultima actualizare:  25-04-2019 12:12:08
Sursa:   Nelly Țurcan, dr.hab., prof. univ. USM; cercetător științific principal IDSI

 
0
 

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova