ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Conferinţa Naţională “Cartografierea ecosistemelor pentru revoluția datelor în Republica Moldova” – 15 iunie 2016

2016-06-14   Accesări: 3182  Vizitatori unici: 1632

De rând cu alte state membre ale Organizației Națiunilor Unite, a aderat la Agenda de dezvoltare durabilă a lumii până în 2030, cu un set din 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD), care a fost aprobată la Summit-ul ONU (25-27 septembrie 2015) și a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2016. Panelul de nivel înalt al Secretarului General al Națiunilor Unite privind Agenda de Dezvoltare post-2015, a chemat la elaborarea politicilor bazate pe dovezi, la o disponibilitate sporită a datelor și statisticilor de calitate și la o responsabilitate consolidată a actorilor implicați în dezvoltare sau, așa-numita, "revoluție a datelor” pentru dezvoltare durabilă.

În acest sens, Cancelaria de Stat cu susținerea Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, au inițiat în februarie 2016 o activitate de cartografiere/inventariere a sistemului de date din Republica Moldova necesar pentru măsurarea progresului dezvoltării durabile (Moldova fiind una dintre cele 8 țări din lume în care PNUD a lansat inițiativa de cartografiere a "ecosistemului de date" pentru a avansa revoluția de date). Obiectivul general al inițiativei a fost de a evalua disponibilitatea datelor și a capacităților de modernizare instituțională necesare în implementarea agendei de dezvoltare post-2015. Subiectul evaluării a inclus capacitățile de producere și utilizare a datelor, cadrul normativ și de politici privind datele (statistice, administrative, deschise, alte), premisele și obstacolele pentru implicarea mai multor părți interesate în producerea de date pentru monitorizarea ODD-lor, rolul inovațiilor și a noilor tehnologii, cerințele de infrastructură pentru o mai bună colectare, diseminare și utilizare a datelor, precum și eforturile necesare de a sprijini crearea unui cadru național pentru monitorizarea și raportarea progresului de dezvoltare. Activitatea a fost implementată de compania CIVICUS (Management&Development Company, România) în consorțiu cu Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale (Republica Moldova) și în colaborare cu Cancelaria de Stat, Biroul Național de Statistică și Centrul de Guvernare Electonică.

Reprezentanți ai instituțiilor publice centrale și locale, societății civile, sectorului privat au participat la consultările publice desfășurate în cadrul atelierelor de lucru tematice organizate pe parcursul lunii martie și a chestionarului online.

În contextul de mai sus, este organizată Conferinţa Naţională “Cartografierea ecosistemelor pentru revoluția datelor în Republica Moldova” unde va fi prezentat Raportul cu rezultatele evaluării disponibilităţii datelor şi a capacităților de modernizare instituțională necesare în implementarea agendei de dezvoltare post-2015. Versiunea preliminară a raportului poate fi consultată pe pagina web http://idsi.md/DataRevolutionMD.

Conferinţa naţională va avea loc la 15 iunie 2016, cu începere la ora 8:30, în incinta Hotelului Jazz, str.Vlaicu Pârcălab 71, sala de conferințe Saxophone.

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: PNUD Moldova, Data Revolution, conferinta
Ultima actualizare:  14-06-2016 17:03:03
Sursa:  

 
3
 

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova