ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Ideile tale inovatoare pot fi incluse în Strategia de specializare inteligentă a țării!

2021-02-11   Accesări: 1094  Vizitatori unici: 685

În octombrie 2018, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC), cu sprijinul Centrului Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene și în parteneriat cu organizații relevante de cercetare și inovare din Republica Moldova, a organizat prima rundă de ateliere de descoperire antreprenorială (EDP). Activitățile participative, realizate în cadrul proiectului “Specializare inteligentă și dezvoltare organizațională în țările în curs de aderare și asociate H2020” au identificat următoarele domenii cu potențial pentru specializarea inteligentă: Sănătate, Energie, Agroalimentar și TIC.

La atelierele de descoperire antreprenorială au participat reprezentanți ai administrației publice centrale și locale, universităților, institutelor și centrelor de cercetare, sectorului privat și societății civile. Principalul obiectiv al atelierelor EDP a fost acela de a identifica în fiecare sector prioritar, subdomenii de activitate care corespund unor potențiale nișe de specializare inteligentă. Astfel au fost identificate si validate următoarele domenii prioritare:

  • Energie  (Tehnologii de eficienta energetică /  Surse alternative de energie  / Soluții pentru încălzire) 
  • TIC  (Micro/ nanomateriale și inginerie electronică /  Interoperabilitate, date deschise și e-infrastructuri  /  Inginerie software, aplicații mobile și cloud computing) 
  • Agricultura & procesarea alimentelor (Biotehnologii avansate pentru agricultură /  Agricultura sustenabilă, inclusiv ecologică  / Alimente cu valoare adăugată) 
  • Sănătate, biomedicină și farmaceutice (Biomedicină / Biofarmaceutice / Bioinformatică  / Bioinginerie)

Participanții au analizat  elementele principale (puncte tari, puncte slabe, oportunități și riscuri) pentru fiecare domeniu prioritar și au identificat factorii cheie pentru dezvoltarea acestora. Apoi au fost formulate obiectivele pentru dezvoltarea inovativă a fiecărui domeniu până în 2029. Aceste infomații sunt incluse în rapoartele EDP, disponibile pe pagina web a MECC. 

În scopul formulării priorităților de investiții pentru proiectele de specializare inteligentă din fiecare domeniu prioritar, MECC Vă invită să completați un chestionar, disponibil la adresa https://ee.kobotoolbox.org/x/eXYlWoZc. Chestionarul poate fi completat în limbile română sau rusă (a se vedea opțiunea în colțul din dreapta sus a paginii accesate).

Răspunsurile vor fi analizate și generalizate pentru formularea Strategiei Naționale pentru Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă a Republicii Moldova 2021-2029, document care va fi utilizat pentru prioritizarea investițiilor în cercetare și inovare.

Contribuția Dumneavoastră este importantă pentru identificarea celor mai relevante propuneri, iar completarea chestionarului nu va lua mai mult de 15 min.
Va mulțumim pentru receptivitate!

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: specializare inteligentă
Ultima actualizare:  11-02-2021 21:25:27
Sursa:   IDSI 

 
3
 

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova