ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

IDSI a aprobat Codul de etică şi deontologie profesională

2017-11-30   Accesări: 782  Vizitatori unici: 495

În şedinţa sa din 29 noiembrie 2017, Consiliul ştiinţific al IDSI a aprobat Codul de etică şi deontologie profesională al IDSI. Codul aprobat are drept scop precizarea principiilor şi regulilor de conduită morală şi profesională obligatorii, stabilirea responsabilităţilor şi procedurilor necesare pentru asigurarea conformităţii activităţilor IDSI cu normele etice acceptate de către comunitatea ştiinţifică internaţională. El reprezintă un contract moral între angajații IDSI pentru crearea unui climat de încredere şi respect reciproc în interiorul instituţiei şi în relaţiile cu mediul său extern.

Codul de etică şi deontologie profesională este format din şapte capitole, care includ principiile de asigurare a etiicii şi normele de bună conduită în activitatea ştiinţifică şi în alte activităţi desfăşurate de către institut, drepturile şi responsabilităţile angajaţilor în acest proces, precum şi organul responsabil de examinarea cazurilor de abatere de la normele de bună conduită şi modul de sancţionare a acestora. În document sunt explicaţi termenii de bază ce ţin de etică şi deontologie profesională: fraudă în ştiinţă, plagiat, falsificare şi fabricare de rezultate sau date, conflict de interese, buna conduită, integritate, evaluare, interes public etc. Actul aprobat se bazează pe standardele internaţionale privind etica în cercetarea ştiinţifică, inclusiv Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, Carta Europeană a Cercetătorilor şi Codul de Conduită pentru Recrutarea Cercetătorilor, Cele mai bune practici pentru asigurarea integrităţii ştiinţifice şi prevenirea conduitei incorecte.

Aprobarea Codului de etică şi deontologie profesională se înscrie în măsurile întreprinse la IDSI pentru crearea unui mediu propice activităţii de cercetare-dezvoltare, fapt recunoscut şi prin acordarea institutului de către Comisia Europeană a logo-ului ”Excelența Resurselor Umane în Cercetare” (HRS4R). Conţinutul Codului aprobat reflectă încă o dată ataşamentul IDSI faţă de valorile şi normele etice academice, angajamentul său pentru formarea şi menţinerea unui mediu ştiinţific bazat pe competiţie şi cooperare, cu o evaluare transparentă şi corectă a meritelor şi realizărilor angajaţilor. 

Codul de etică şi deontologie profesională al IDSI poate fi vizualizat aici.
 

dr.hab. Gheorghe Cuciureanu

 

 

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: cod, Gheorghe Cuciureanu, HRS4R
Ultima actualizare:  08-12-2017 13:49:05
Sursa:   IDSI

 
3