ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Lansarea cărţii “Dincolo de text: hypertextul” de Elena Ungureanu

2014-03-14   Accesări: 7015  Vizitatori unici: 2609

La 13 martie 2014, în Sala de conferinţe a Bibliotecii Ştiinţifice Centrale a AŞM a avut loc avea loc lansarea cărţii semnate de dr. Elena Ungureanu “Dincolo de text: hypertextul”, Chişinău, Ed. ARC, 2014, 280 p..

Lucrarea este una dintre monografiile considerate câştigătoare la concursul de editare a monografiilor, susţinut financiar de CSŞDT al AŞM în anul 2013. Organizatori ai evenimentului au fost: Institutul de Filologie al AŞM, Editura ARC, Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale şi Biblioteca Ştiinţifică Centrală “Andrei Lupan”. Evenimentul de lansare a avut o prezenţă impunătoare pentru o lansare de carte: cca 90 de cercetători, profesori, doctoranzi, studenţi, bibliotecari, editori, persoane din mass-media etc.

Moderatorul şedinţei, dna Tatiana Cartaleanu, dr. în filologie, UPS „Ion Creangă”, a remarcat ţinuta deosebită a cărţii şi a adus la cunoştinţa audienţei că Elena Ungureanu a fost studentă la Facultatea de Filologie a Universităţii Pedagogice de Stat “Ion Creangă”. Consultantul acestei cercetări este prof. univ. Gheorghe Popa, dr. hab. în filologie, rector al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, care nu a fost prezent, dar a transmis mesaj de felicitare autoarei.

Scriitorul Mircea V. Ciobanu, redactor-șef al Editurii “Ştiinţa”, a adus la cunoştinţa publicului faptul că Elena Ungureanu, după ca a făcut o lucrare dedicate atributivităţii, cond. şt. dr. hab., prof. Ion Eţcu, a activat un deceniu la editura “Ştiinţa”, unde a făcut adevărată ucenicie, dar ca să poată duce mai departe idei care au prins contur în perioada cât a activat în calitate de redactor coordonator, inclusiv a câtorva dicţionare din seria celor destinate şcolarilor, a plecat să le valorifice la IDSI, continuând totodatea activitatea în cadrul Institutului de Filologie al AŞM. Pe perioada doctoratului a prins gust de comunicarea şi textul online, gust care s-a fructificat în această apariţie editorială.

Dl Iurie Bârsa, directorul Editurii ARC, a menţionat că a cunoscut-o pe dna Ungureanu când elabora recenzii ale manualelor şcolare, pentru cele mai diverse discipline. Interesul Dumnealui a crescut şi mai mult când a elaborat un dicţionar care de asemenea va fi editat în curând de editură. Criticul literar Eugen Lungu, redactor-șef al Editurii ARC, a remarcat frumuseţea semnelor de carte pentru cartea respectivă, dar şi a textului cărţii, deosebit de actual.

Dl Vasile Bahnaru, dr. hab. în filologie, director al Institutului de Filologie al AŞM, a observat că domeniul abordat merită numeroase alte studii. Atrăgând atenţia asistenţei asupra celor cca 100 de termeni derivaţi ai textului, acad. Mihai Cimpoi a insistat asupra importanţei studiului integrat limbă–literatură, dar şi colaborarea cu noile tehnologii. Dna Aliona Zgardan-Crudu, dr. în filologie, UPS „Ion Creangă”, avea să remarce că în această carte sunt foarte mulţi autori, foarte multe direcţii, foarte multe deschideri către alte aspecte, numeroase aspecte legate de corectitudinea scrierii sau de “noua ortografie alternativă”. Dl Igor Cojocaru, director al Institutului de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, şi-a exprimat plăcerea de a colabora cu dna Ungureanu în cadrul proiectelor din domeniul ştiinţelor exacte.

Cele câteva ilustraţii din program, cum ar fi un prezi despre hypertext, lansarea versiunii online a unui fragment al cărţii, un scurt master-class “Cum să creăm o pagină pe Wikipedia”, prezentat de Gheorghe Cuciureanu, expoziţia de carte, inclusiv ale colegilor, din care autoarea s-a inspirat, expoziţie de postere, tablouri, goblen etc. reprezentând textul – intertextul – hypertextul, varietatea de semne de carte handmade făcute şi donate de autoare, discuţia despre statisticile privind accesările, numărul de vizitatori unici, inclusiv de pe Academia.edu, 3 materiale video care se derulau pe monitorul instalat la intrarea în bibliotecă: “Revelaţii industriale - masinile de ţesut”, „От гуманитарных наук к гуманитарным технологиям” (Lecţie a prof. M.N. Epshtein (Atlanta, USA), reproducere de pe «ACADEMIA» şi o video-prezentare a unei lecţii despre hypertext a autoarei la UPS “Ion Creangă”, discuţiile aprinse de după lansarea cărţii, discursul emoţionant de încheiere al autoarei – au lăsat o impresie memorabilă.

Autoarea a mulţumit tuturor, afirmând că îşi doreşte UN CITITOR al acestei cărţi, pe care îl vede nu doar în persoana filologilor. Colaborarea pe care o aşteaptă între toate instituţiile invocate este una din principalele aşteptări de după lansarea cărţii. Să-i dorim să fie de bun augur.

Galerie foto

Interviu cu dna dr. Elena Ungureanu - carte despre hypertext (YouTube)

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: Institutul de Filologie, IDSI, Elena Ungureanu
Ultima actualizare:  14-05-2014 13:21:30
Sursa:  

 
6