ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Masa rotundă „Vizibilitatea internă și internațională a conținutului științific digital”

2017-10-28   Accesări: 2431  Vizitatori unici: 1617

La 26 octombrie 2017, s-a desfășurat Masa rotundă cu genericul „Vizibilitatea internă și internațională a conținutului științific digital”. Evenimentul a avut loc la Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM) și a fost organizat de Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale (IDSI), în parteneriat cu Universitatea de Stat din Moldova (USM), Academia de Studii Economice a Moldovei și Consorțiul REM (Resurse Electronice pentru Moldova), Programul EIFL-OA Moldova. Masa rotundă s-a desfășurat în cadrul săptămânii internaționale a accesului deschis (Open Access Week), ediția a 10-a. Tema săptămânii internaționale a Accesului Deschis din acest an este: „Deschis pentru a …” („Open in order to …”).

Scopul evenimentului a fost explorarea provocărilor și oportunităților emergente cu care se confruntă comunitatea științifică din Republica Moldova pentru a răspunde noii paradigme a Științei Deschise, precum și identificarea căilor de stimulare și asistare a utilizatorilor pentru valorificarea conținutului științific digital și de creștere a vizibilității interne și internaționale a acestuia.

Evenimentul a fost deschis de dr. Igor Cojocaru, director IDSI care a mulțumit tuturor colegilor, celor care au contribuit la buna organizare și desfășurare a lucrărilor mesei rotunde, menționând că în spațiul digital e necesar de a lucra împreună, pentru a crea un impact social real în societate.

Directorul IDSI a remarcat că evenimentul se desfășoară în cadrul proiectului instituțional al IDSI Platforma pilot pentru asigurarea evaluării calității și vizualizarea conținutului științific digital din Republica Moldova, finanțat da Consiliul Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică și si a Platformei de discuții privind problemele de dezvoltare a societății informaționale - DISCUS. Dl Cojocaru a prezentat informația de ultimă oră privind Instrumentul Bibliometric Național, remarcând că sunt înregistrare 105 reviste, inclusiv 54 de reviste acreditate și 19 reviste cu acces deschis înregistrate în DOAJ (Directory of Open Access Journals), de asemenea, în IBN sunt înregistrate peste 53 mii de articole cu acces deschis, iar numărul vizitatorilor unici ai IBN a depășit cifra de 100 de mii.

La eveniment au participat Președintele Academiei de Științe a Moldovei, acad. Gheorghe Duca, Rectorul ASEM, acad. Grigore Belostecinic, Directorul General AGEPI, dr. Lilia Bolocan, reprezentanți ai institutelor de cercetare, universităților, bibliotecilor și arhivelor din țară.

În mesajul său de salut, președintele AȘM a felicitat organizatorii evenimentului, inclusiv pentru crearea acestei platforme de colaborare pe segmentul spațiului digital, menționând importanța tehnologiilor informaționale atât pentru cetățeanul simplu, cât și pentru guvernanți. Președintele AȘM a menționat rolul Institutului de Dezvoltare a Societății Informaționale în crearea instrumentelor ce deschid accesul la informația științifică, precum și pentru contribuția în creșterea vizibilității rezultatelor cercetărilor științifice în spațiul informațional național și internațional.

În mesajul de salut Rectorul ASEM, acad. Grigore Belostecinic, a menționat că această discuție este foarte importantă și actuală, accentuând că astăzi nu putem vorbi despre vizibilitate, la nivelul național sau internațional fără a fi prezenți în rețeaua Internet.

În deschiderea evenimentului, de asemenea, cu un cuvânt de salut a venit Directorul general al AGEPI, dr. Lilia Bolocan, care a reiterat importanța proprietății intelectuale, subliniind că într-o economie bazată pe cunoaștere conștientizarea rolului drepturilor de proprietate intelectuală este indispensabilă pentru elaborarea politicilor adecvate în toate domeniile de dezvoltare.

Masa rotundă și-a continuat lucrările cu prezentarea mai multor rapoarte care au abordat tematica Accesului Deschis în contextul Științei Deschise, vizibilitatea publicațiilor științifice ale cercetătorilor din Republica Moldova, managementul datelor deschise, respectarea dreptului de autor în mediu digital, precum și alte subiecte în contextul genericului evenimentului, cum ar fi: suportul informațional al științei și inovării, căi de stimulare și asistare a utilizatorilor pentru valorificarea conținutului științific digital; susținerea publicării în Acces Deschis; promovarea culturii de cercetare deschisă etc.

Prezentările de la eveniment pot fi accesate aici:

 

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: SciForm, masă rotundă, continut digital, acces deschis
Ultima actualizare:  08-11-2017 18:41:25
Sursa:   IDSI 

 
3
 

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova