ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Bilanţ masa rotundă cu genericul "Valorificarea patrimoniului ştiinţific naţional prin conţinut digital"

2015-06-09   Accesări: 4620  Vizitatori unici: 2217

Pe data de 5 iunie 2015, Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale (IDSI) în parteneriat cu Universitatea de Stat din Moldova (USM) a organizat Masa rotundă cu genericul Valorificarea patrimoniului ştiinţific naţional prin conţinut digital. 

Masa rotundă a fost organizată în contextul atenţiei sporite privind transparenţa, accesul şi crearea instrumentelor noi de colaborarea ştiinţifică, diseminarea informaţiei ştiinţifice, precum şi crearea facilităţilor de acces la cunoştinţe ştiinţifice.
Evenimentul s-a desfăşurat în cadrul proiectului instituţional al IDSI "Platforma pilot pentru asigurarea evaluării calităţii şi vizualizarea conţinutului ştiinţific digital din Republica Moldova" şi a avut drept obiectiv principal prezentarea rezultatelor inovatoare, proiectelor ştiinţifice şi aplicative în domeniul digitizării, documentării, arhivării, valorificării patrimoniului ştiinţific al Republicii Moldova.
La eveniment au participat în jur de 70 de persoane, dintre care reprezentanţi ai Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Ministerului Culturii, directori şi reprezentanţi ai bibliotecilor atât din Republica Moldova, cât şi România, precum şi alte persoane interesate de subiect.
Evenimentul a început cu o sesiune de discuţii despre politicile şi strategiile privind conţinutul digital din Republica Moldova, moderatoare fiind doamna dr. hab. Nelly Ţurcan.
Cu un cuvânt de salut au venit dr., conf. univ. Angela Niculiţă, Prorector pentru relaţii internaţionale a USM, Vitalie Tarlev, Viceministru al Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, dr. Igor Şarov, Viceministru al Culturii şi dr. Lidia Kulikovski din partea Programului Novateca. 
Directorul Institutului de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, dr. Igor Cojocaru a prezentat o analiză a politicilor naţionale privind crearea de conţinut digital până în 2020.
Ţigănaş Ion, vicedirectorul Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova a vorbit despre dreptul de autor şi contribuţia AGEPI la valorificarea patrimoniului ştiinţific prin conţinut digital, după care au urmat un şir de discuţii şi dezbateri privind piaţa digitală din Republica Moldova, conţinutul digital ştiinţific, drepturile de autor asupra conţinutului ştiinţific, conţinutul digitizat, patrimoniul ştiinţific naţional etc.
Cea de-a doua parte a evenimentului a continuat cu o sesiune de prezentări a bunelor practici privind digitizarea, crearea şi utilizarea conţinutului digital.
Diana Lupuşor, şef Serviciu Numerizare, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova a vorbit despre orientările şi tendinţele în digitizarea patrimoniului cultural şi practica Bibliotecii Naţionale Digitale Moldavica.
Coordonator Revista Studia Universitatis Moldaviae, USM, Ceban Lilia a prezentat revista SUM drept o platformă de promovare a rezultatelor ştiinţifice.
Tatiana Bulmaga, şef secţie protecţie şi valorificare a elaborărilor ştiinţifice a USM, a prezentat experienţa Universităţii de Stat din Moldova în combaterea cazurilor de plagiat şi ocrotirea drepturilor de autor.
Şeful Secţiei “Minorităţi etnice”, Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, dr. Ion Duminică a vorbit despre metodele, instrumentele şi tehnicile de digitizare a materialelor fonogramice de teren şi a datelor şi informaţiilor scrise cu caracter etnografic.
La final, Diana Ghiorghieş, Country manager la Qulto România a prezentat proiectul Eldorado – acces online la documente digitizate din colecţiile bibliotecarilor.

Prezentările de la eveniment pot fi accesate aici:

- Analiza politicilor naţionale privind crearea de conţinut digital până în 2020, Dr. Igor Cojocaru, Director, Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale
- Dreptul de autor şi contribuţia AGEPI la valorificarea patrimoniului ştiinţific prin conţinut digital, vicedirector AGEPI, Ion Ţigănaş
- Orientări şi tendinţe în digitalizarea patrimoniului cultural. Practica Bibliotecii Naţionale Digitale Moldavica, Diana Lupuşor, Şef Serviciu Numerizare, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova
- Revista SUM – platformă de promovare a rezultatelor ştiinţifice, Ceban Lilia, Coordonator Revista SUM, USM
- Plagiatul şi dreptul de autor, Tatiana Bulmaga, Şef Secţie protecţie şi valorificare a elaborărilor ştiinţifice, USM 
- Metode, instrumente şi tehnici de digitizare a materialelor fonogramice de teren şi a datelor şi informaţiilor scrise cu caracter etnografic, Dr. Ion Duminică, Seful Secţiei „Minorităţi etnice”, Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
- Eldorado – acces online la documente digitizate din colecţiile bibliotecilor, Diana Ghiorghieş, Country manager, Qulto România

Galeria foto de la eveniment poate fi accesată aici!

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie:  proprietatea intelectuală, USM, scientific events, MTIC, Ministerul Culturii, masă rotundă, Biblioteca Națională, Biblioteca Municipala “B.P.Hasdeu”, biblioteca electronica, biblioteca, AGEPI, 2015
Ultima actualizare:  09-12-2015 20:59:02
Sursa:   IDSI

 
6
 

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova